Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh – EWDD Ngày 20 Tháng Mười Một, 2020

Theo định kỳ, Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland sẽ gửi những cập nhật quan trọng cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng tôi đang hỗ trợ họ. Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn lực sẵn có.

Posted: November 20th, 2020 1:55 PM

Last Updated: January 20th, 2021 7:48 PM

Để biết thông tin về tất cả các chương trình hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi.

Sẽ không có email cập nhật vào ngày 27 Tháng Mười Một.

Quận Alameda Thụt Lùi về Bậc Tím Và Thúc Đẩy Những Thay Đổi trong Các Hoạt Động Được Cho Phép

Vào Thứ Hai, ngày 16 Tháng Mười Một, Bộ Y Tế Công Cộng California đã thông báo rằng Quận Alameda nằm trong bậc bị hạn chế nhiều nhất trong khuôn khổ mở cửa lại theo Kế Hoạch cho một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn của Tiểu bang. Theo đòi hỏi của Tiểu Bang, bất kỳ hoạt động nào chỉ được phép ở Các Bậc Đỏ hoặc Cam đều phải đóng cửa ở Quận Alameda trước 12:01 sáng Thứ Tư, ngày 18 Tháng Mười Một. Để biết trọn danh sách các hoạt động, hãy vào https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Dimmer-Framework-September_2020.pdf.

Trong Bậc Tím:

 • Không được phép ăn uống trong tiệm
 • Sức chứa trong cửa hàng bán lẻ được giới hạn ở mức 25%
 • Phòng tập thể dục và trung tâm thể dục chỉ có thể hoạt động ngoài trời
 • Các tiệm làm tóc, hiệu cắt tóc và các dịch vụ chăm sóc cá nhân có thể tiếp tục hoạt động trong tiệm với những sửa đổi

Các doanh nghiệp Oakland nào cần mở rộng hoạt động ngoài trời để tuân thủ hướng dẫn của Tiểu Bang nên tìm đến Sáng Kiến Đường Phố Linh Động của Thành phố. Tất cả các khoản phí đã được miễn và việc cấp giấy phép được đơn giản hóa cho cách sử dụng quyền ưu tiên công cộng của doanh nghiệp, bao gồm cả việc lấn chiếm vỉa hè, làn đậu xe và đường lộ. Các doanh nghiệp mở rộng hoạt động sang các bãi đậu xe tư nhân và các khu vực ngoài trời của tư nhân khác cũng sẽ được hưởng lợi từ các tiến trình cấp phép được đơn giản hóa tại: www.oaklandca.gov/flexstreets Thành phố dự kiến ​​sẽ đăng thêm hướng dẫn về việc chuẩn bị cho mùa đông những cài đặt theo Đường Phố Linh Động của quý vị trước Lễ Tạ Ơn.

Quận Alameda đã cập nhật Các Thể Thức Điều Hành Nhà Hàng của họ để bao gồm phần hướng dẫn chi tiết hơn liên quan đến tán che và các mặt được che phủ dựa trên thông tin bổ sung từ Tiểu Bang: (Tiếng Anh) (Tiếng Tây Ban Nha) (Tiếng Trung Quốc)

Ghi Danh Hôm Nay để Được Trợ Cấp CARES Của Quận Alameda

Chương trình trợ cấp CARES của Quận Alameda cung cấp các khoản trợ cấp một lần $5,000 cho các tiểu thương đủ điều kiện và các cá nhân tự kinh doanh. Đơn xin phải được gửi trước 11:30 tối vào ngày 30 Tháng Mười Một. Các đòi hỏi về tính cách đủ điều kiện là:

 • Các doanh nghiệp có trụ sở tại Quận Alameda (không bao gồm các khu vực chưa hợp nhất) đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi COVID-19
 • Phải đồng ý tuân theo các hướng dẫn về COVID-19 của Sở Y Tế Công Cộng Quận Alameda & Tiểu Bang California để duy trì một nơi làm việc an toàn
 • Tuyển dụng từ 1 đến 25 nhân viên (các cá nhân tự kinh doanh cũng đủ điều kiện)
 • Giấy phép kinh doanh hợp lệ cho địa điểm
 • Phải tải lên một Mẫu W-9 của IRS cho doanh nghiệp
 • Doanh nghiệp bị ảnh hưởng tiêu cực bởi một trong những biện pháp này
  • Đóng lại trong bất cứ khoảng thời gian nào vì COVID-19;
  • Sa thải một hoặc nhiều nhân viên vì COVID-19

Các doanh nghiệp chuỗi không có trụ sở chính tại Quận Alameda, các tổ chức tài chánh, ngân hàng, chủ nhà của khu dân cư hoặc doanh nghiệp thương mại, các công ty giao dịch công khai và các tổ chức phi lợi nhuận đều bị loại khỏi chương trình tài trợ này.

Các khoản tài trợ có thể được sử dụng cho các chi phí chưa được hoàn trả từ ngày 17 Tháng Ba đến ngày 30 Tháng Mười Hai như tiền thuê hoặc thế chấp cho các cơ sở kinh doanh, tiện ích, bảng lương, chi phí hoạt động, Thiết Bị Bảo Vệ Cá Nhân, công nghệ kỹ thuật số và các điều chỉnh vật lý bên trong và bên ngoài để đáp ứng các tình trạng COVID-19.

Phiên bản không phải tiếng Anh của đơn xin sẽ sớm được đăng tải. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem lại Các Câu Hỏi Thường Được Nêu Ra của chương trình tại: https://eastbayeda.org/wp-cont...

Hội Thảo Trên Web Về Quản Lý Tài Chánh dành cho Các Tổ Chức Phi Lợi Nhuận

Thông qua khoản trợ cấp do Đạo Luật CARES tài trợ từ Thành Phố Oakland, Community Vision sẽ tổ chức loạt bài miễn phí gồm ba phần về quản lý tài chính để giúp các tổ chức phi lợi nhuận phục hồi sau cuộc khủng hoảng COVID-19.

Thứ Tư, ngày 2 Tháng Mười Hai, 10 – 11:30 sáng
Các Chỉ Số Tiền Mặt để Hoạch Định Ngắn Hạn

Thứ Tư, ngày 9 Tháng Mười Hai, 10 – 11:30 sáng
Lập Ngân Sách & Tập Trung để Hoạch Định Trung Hạn

Thứ Tư, ngày 16 Tháng Mười Hai, 10 – 11:30 sáng
Ổn Định Tài Sản để Hoạch Định Dài Hạn

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên lạc với Sarah Schwid tại sschwid@communityvisionca.org hoặc ở số (415) 392-8215, ext. 369.

Chương Trình Cho Vay Của Tiểu Bang Được Công Bố

Thống Đốc Gavin Newsom đã công bố một chương trình cho vay mới được xây dựng để hỗ trợ tiểu thương của California trong lúc họ thích ứng và vượt qua các tác động của COVID-19. Quỹ Tái Thiết California là sự hợp tác giữa các tổ chức trong lãnh vực công và tư nhân để cung cấp cho các tiểu thương của California – đặc biệt là các doanh nghiệp ở các khu vực thiếu ngân hàng của tiểu bang – khả năng tiếp cận với nguồn vốn có trách nhiệm, giá cả phải chăng để giúp họ tồn tại và xây dựng lại sau cuộc khủng hoảng này.

Quỹ này, bao gồm cam kết chính từ Ngân Hàng Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng và Kinh Tế của Tiểu Bang California (“IBank”), sẽ cung cấp các khoản vay linh động, minh bạch và được thiết kế để giúp duy trì các tiểu thương trong thời kỳ kinh tế đầy thách thức này. Các ngân khoản này đang được khai triển bởi những nơi cho vay có tham gia trong cộng đồng và các doanh nghiệp có tối đa 50 nhân viên toàn thời gian và tổng doanh thu dưới $2.5 triệu trở xuống vào năm 2019 có thể đủ điều kiện để nộp đơn xin. Hãy tìm hiểu thêm và nộp đơn xin ngay hôm nay tại: www.CALoanFund.org

Chiến Dịch Mua Sắm Tại Địa Phương Trong Ngày Nghỉ Lễ

Để khuyến khích cư dân Oakland đặt tiền của họ vào nơi họ yêu mến, Chiến dịch “Spend.Stay.Love.” của chương trình Visit Oakland bổ sung thêm một quảng cáo về việc mua sắm tại địa phương trong ngày nghỉ lễ. Nếu quý vị có một sự kiện sắp tới, ăn uống đặc biệt hoặc ưu đãi bán lẻ mà quý vị muốn quảng cáo trong những ngày nghỉ lễ, xin vui lòng gửi email tới partnerships@visitoakland.com và thành viên nhóm Visit Oakland sẽ liên lạc với quý vị. Quý vị cũng có thể cập nhật danh sách doanh nghiệp của mình trên trang web VisitOakland.com (cập nhật hình ảnh, thay đổi giờ mở cửa hàng của quý vị, v.v.) nhưng phải đăng nhập vào Cổng Đối Tác Của Visit Oakland và cập nhật danh sách của quý vị.

Các Buổi Thuyết Trình & Hội Thảo Sắp Tới

Serie de 12 Tallaeres para Emprendedores Hispanos
Jueves hasta el 17 de diciembre
California Hispanic Chamber of Commerce
Gratis

Loạt Hội Thảo Cho Doanh Nhân
Các Ngày Thứ Năm cho đến hết ngày 17 Tháng Mười Hai
Các Đối Tác Mandela
Giá Vé Tùy Khả Năng Chi Trả: $25 - $100

Các Sách Lược Tiếp Thị Có Hiệu Quả để Quản Lý Những Thất Bại Khi Phục Vụ Khách Hàng và Củng Cố Lòng Trung Thành
Thứ Hai, ngày 23 Tháng Mười Một, 3 – 5 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Kiếm Được tới $5,000 Quỹ OJT cho Lực Lượng Lao Động của quý vị: Hỗ Trợ Về COVID-19
Thứ Ba, ngày 24 Tháng Mười Một, 11 giờ sáng – 1 giờ trưa
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Hội Thảo Trên Web Về Đàm Phán Thuê Mướn Thương Mại (Tiếng Quảng Đông và Tiếng Anh)
Thứ Tư, ngày 2 Tháng Mười Hai, 5 giờ chiều
Ủy Ban Của Luật Sư ủng hộ Dân Quyền
Miễn Phí

Mở Lại Kinh Doanh Thời COVID-19-Hiểu Rõ và Quản Lý Tiến Trình
Thứ Năm, ngày 3 Tháng Mười Hai, 10 – 11 giờ sáng
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Cách Quản Lý và Dự Báo Dòng Tiền Mặt trong Thế Giới COVID
Thứ Ba, ngày 8 Tháng Mười Hai, 1:30 – 3:30 chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Buổi Họp Tòa Thị Chính Trên Mạng Cho Nữ Chủ Doanh Nghiệp về Các Vấn Đề Bảo Hiểm cho Tiểu Thương trong Giai Đoạn Khẩn Cấp Vì COVID-19
Thứ Tư, ngày 9 Tháng Mười Hai, 1:30 – 2:30 trưa
Hiệp Hội Nữ Chủ Doanh Nghiệp Toàn Quốc Tại California
Miễn Phí

Mở Lại Kinh Doanh Thời COVID-19-Hiểu Rõ và Quản Lý Tiến Trình
Thứ Năm, ngày 10 Tháng Mười Hai, 2 – 3 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Cấu Trúc Oakland
Thứ Sáu, ngày 11 Tháng Mười Hai, 9 – 10:30 sáng
Kinh Doanh Thời Báo San Francisco
$25

Tìm Kiếm Khách Hàng/Tiếp Thị Ý Tưởng Của Quý Vị
Thứ Tư, ngày 16 Tháng Mười Hai, 8:30 sáng – Trưa
SCORE Đông Vịnh
$15

Hội Thảo Trên Web Về Đàm Phán Thuê Mướn Thương Mại (Tiếng Anh)
Thứ Tư, ngày 16 Tháng Mười Hai, Trưa
Ủy Ban Của Luật Sư ủng hộ Dân Quyền
Miễn Phí

Hội Chợ Việc Làm Trên Mạng – Kỹ Thuật Thông Tin
Thứ Năm, ngày 17 Tháng Mười Hai, 10 giờ sáng – 2 giờ trưa
Hội Đồng Phát Triển Lực Lượng Lao Động Thành Phố Oakland
Ghi Danh Cho Doanh Nghiệp
Miễn Phí

Tiếp Cận Vốn cho Người Mỹ Gốc Phi trong Việc Phục Hồi & Tái Thiết Doanh Nghiệp
Thứ Năm, ngày 17 Tháng Mười Hai, 1:30 – 3:30 chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Chuẩn Bị cho Thời Tiết Nhiều Mưa Của Mùa Đông

Để giúp chuẩn bị cho thời tiết mùa đông, Bộ Công Chánh Oakland đang cung cấp cho các doanh nghiệp các bao cát và tấm nhựa khẩn cấp trong khi nguồn cung cấp vẫn còn. Góp Ý Chuẩn Bị Cho Doanh Nghiệp là:

 • Dọn sạch các máng xối và ống thoát nước; bảo đảm các ống thoát nước đang hoạt động và hướng ra khỏi doanh nghiệp của quý vị
 • Giữ cho lề đường và rãnh nước vỉa hè không còn lá và mảnh vụn (và xin vui lòng vứt bỏ vào thùng rác màu xanh lá cây của quý vị – đừng quét chúng vào rãnh nước)
 • Kiểm tra cống thoát nước mưa gần cơ sở kinh doanh của quý vị và sử dụng cào để dọn sạch rác rến
 • Xem xét lại bảo hiểm tài sản của quý vị; nếu quý vị không có bảo hiểm lũ lụt, hãy cân nhắc mua ngay – cần 30 ngày để có hiệu lực
 • Xem xét lại các thể thức khẩn cấp và kế hoạch sơ tán cho doanh nghiệp của quý vị
 • Trong trường hợp có lũ lụt, hãy cẩn thận và an toàn bằng cách tránh đi bộ, cưỡi ngựa hoặc lái xe qua vùng nước đọng

Để biết các địa điểm nhận bao cát và tấm nhựa cũng như các góp ý an toàn bổ sung, hãy vào: https://www.oaklandca.gov/topics/winter-storms

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Hãy vào xem trang web Tài Nguyên Hoạch Định cho Doanh Nghiệp Mở Cửa Trở Lại của Thành Phố để biết thông tin mới nhất về các nguồn hỗ trợ cho việc mở cửa trở lại, bao gồm:

Nếu một trong các nhân viên của quý vị có kết quả thử nghiệm dương tính, xin vui lòng liên lạc với nhóm COVID Workplace của Quận Alameda tại COVIDWorkplace@acgov.org hoặc gọi số (510) 268-2101 để gửi báo cáo về trường hợp đó và được hướng dẫn và cho biết các bước tiếp theo. Các doanh nghiệp phải thông báo cho Sở Y Tế Công Cộng Quận Alameda về tất cả các trường hợp dương tính với COVID-19. Để tìm hiểu về các địa điểm thử nghiệm COVID-19 tại Oakland, hãy vào xem https://www.oaklandca.gov/các tài nguyên/cách-để-được-thử-nghiệm.

Hỗ Trợ Kinh Doanh Liên Tục

Quý vị có thể tìm thấy danh sách các tài nguyên cập nhật, bao gồm thông tin về quyền lợi, trợ cấp, các khoản vay cho công nhân và dịch vụ hỗ trợ cho các tiểu thương, tổ chức phi lợi nhuận và các nhà thầu độc lập trên trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của Thành Phố Oakland. Trang web này được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy hãy xem xét trang web này thường xuyên.