Cập Nhật Những Nguồn Tài Nguyên Trợ Giúp Thương Nghiệp – EWDD 31 Tháng Bảy, 2020

Sở Phát Triển Kinh Tế & Lao Động của Thành Phố Oakland sẽ thỉnh thoảng gửi tin tức cập nhật cho các thương nghiệp, tổ chức bất vụ lợi, nhà thầu độc lập và các tổ chức hợp tác với chúng tôi để yểm trợ họ. Đây chỉ là vài đặc điểm của các nguồn tài nguyên đang được cung cấp.

Posted: July 31st, 2020 4:59 PM

Last Updated: January 20th, 2021 7:49 PM

Muốn biết chi tiết về tất cả các chương trình yểm trợ hiện có, xin đến trang web Tài Nguyên cho Thương Nghiệp & Công Nhân.

Tuy Thống Đốc đã loan báo các kế hoạch để mở cửa những tiệm thẩm mỹ ngoài trời hồi tuần trước, Lệnh Y Tế Quận Alameda hiện nay không cho phép các cửa tiệm thẩm mỹ, hớt tóc và dịch vụ cá nhân (làm móng, xăm và đấm bóp) hoạt động. Phải tuân hành các lệnh địa phương tại những khu vực cấm nhiều hơn lệnh của Tiểu Bang. Xem Phụ Đính C về các thương nghiệp và hoạt động được phép của Lệnh Y Tế.

Với số người vào bệnh viện gia tăng tại Quận Alameda, chúng tôi vẫn chú trọng đến mục tiêu chung là bảo đảm chúng ta mở cửa lại an toàn và bền vững cho các thương nghiệp, nhân viên của họ, và cộng đồng chúng ta nói chung.

Các Nguồn Tài Nguyên cho Mở Cửa Hoạt Động Lại

Hãy đến website Các Nguồn Tài Nguyên Hoạch Định cho Thương Nghiệp Mở Cửa Hoạt Động Lại của Thành Phố để xem tin tức mới nhất về các nguồn tài nguyên yểm trợ cho thương nghiệp mở cửa hoạt động lại, gồm cả hướng dẫn dò tìm của Quận cho các hãng sở bằng nhiều thứ tiếng, chi tiết về việc chùi rửa/khử trùng và an toàn tại nơi làm việc, một dấu hiệu khẩu trang che mặt có thể in ra được cho các thương nghiệp bằng tám ngôn ngữ và các bảng hiệu Hướng Dẫn Mở Cửa Hoạt Động Lại mới được Phòng Thương Mại Metropolitan Oakland cùng hợp tác với công ty Oaklandish và Hội Đồng Cố Vấn Phục Hồi Kinh Tế thiết kế, các bảng hiệu khổ 11” x 17” để lấy xuống bằng bốn ngôn ngữ.

Để giúp Thành Phố ước lượng các tác động của COVID-19 đối với thương nghiệp của quý vị và những loại tài nguyên nào hữu ích, xin tham gia Cuộc Thăm Dò Ý Kiến về Việc Mở Cửa Hoạt Động Lại và Phục Hồi Thương Nghiệp ngắn của chúng tôi.

Mức Lệ Phí Tối Đa cho Dịch Vụ Giao Thức Ăn Được Hội Đồng Thành Phố Phê Chuẩn

Tại buổi họp ngày 28 Tháng Bảy, 2020, Hội Đồng Thành Phố Oakland đã đồng thanh phê chuẩn một Sắc Luật ấn định mức lệ phí dịch vụ tối đa là 15% cho thành phần thứ ba giao thức ăn. Sắc Luật khẩn cấp này có hiệu lực ngay lập tức và sẽ có hiệu lực cho đến 90 ngày sau khi chấm dứt lệnh Khẩn Cấp Địa Phương đã được Thành Phố tuyên bố. Với mục đích giúp các nhà hàng độc lập nhỏ đã chuyển sang dịch vụ giao thức ăn tận nhà trong thời gian có đại dịch COVID-19, mức giới hạn lệ phí dịch vụ này không áp dụng cho “Nhà Hàng Có Nhiều Chi Nhánh Thuộc Loại Theo Cùng Công Thức Bán Lẻ của Công Ty” có từ 20 nhân viên trở lên tại Oakland và có ít nhất là 40 nhà hàng trên khắp thế giới. Xem phúc trình về nghị trình và luật.

Hạn Cuối Nộp Đơn xin Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương là Ngày 8 Tháng Tám

Hạn cuối nộp đơn xin vay theo, Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (PPP) là ngày 8 Tháng Tám, 2020. Dữ kiện của SBA cho thấy là có hơn 6,700 thương nghiệp tại Oakland đã được chấp thuận cho vay PPP. Nếu quý vị chưa nộp đơn, xin nộp ngay hôm nay cho một nguồn cho vay có tham gia chương trình. Nếu quý vị đã bị một nguồn cho vay bác đơn, xin nộp đơn cho một nguồn cho vay khác có tham gia chương trình.

Đây là các khoản cho vay có thể được xóa nợ để giúp tiếp tục thuê nhân viên và duy trì mức lương cũ. Nếu quý vị đã cho nhân viên nghỉ việc, số tiền vay này cung cấp cơ hội để thuê họ lại.

Các sở hữu chủ đơn, nhà thầu độc lập và người tự làm việc cho mình cũng có thể hội đủ điều kiện vay tiền PPP.

Cần Được Giúp để sử dụng Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương? Hãy liên lạc với các tổ chức hợp tác yểm trợ tại địa phương sau đây.

 • AnewAmerica (Tiếng Anh và Tây Ban Nha)
  Muốn xin hẹn, gọi số (510) 540-7785 số phụ 303 hoặc email ivalerio@anewamerica.org
 • SBDC Quận Alameda (nhân viên cố vấn đa ngữ) Có thể giúp những người không có máy điện toán
  Muốn xin hẹn, đến www.acsbdc.org, email acsbdc@ohlone.edu hoặc gọi số (510) 516-4118
 • Hãy tham dự một trong ba buổi mỗi tuần trên mạng về Các Khoản Cho Vay Tai Họa và Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương của NorCal Region SBDC từ 10:30 đến 11:30 sáng Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu. Vào giờ ấn định, hãy tham dự tại: https://norcalsbdc.zoom.us/j/835182602
 • Quỹ Cơ Hội gia tăng việc tìm kiếm các cơ sở tiểu thươne của Người Mỹ Gốc Phi Châu chua xin Vay Tiền PPP. Muốn liên lạc với họ, hãy gọi số (888) 720-3215, gửi email ppphelp@opportunityfund.org hoặc đến https://opportunityfund.venturesgo.com/portal/borrowerapplication

Gia Hạn Lệnh Tạm Ngưng Đuổi Nhà

Vào ngày 21 Tháng Bảy, 2020, Hội Đồng Thành Phố Oakland đã tu chính Các Sắc Luật về lệnh tạm ngưng đuổi nhà thương mại và tư gia cho thích ứng với Lệnh Khẩn Cấp Địa Phương và lệnh Hành Pháp của Thống Đốc.

 1. Lệnh tạm ngưng đuổi nhà thương mại sẽ phù hợp với Lệnh Hành Pháp của Thống Đốc (hiện được ấn định sẽ hết hạn vào ngày 30 Tháng Chín, 2020) hoặc bất cứ trường hợp gia hạn nào về lệnh này.
 2. Lệnh tạm ngưng đuổi nhà tư gia sẽ hết hạn khi chấm dứt lệnh Khẩn Cấp Địa Phương đã được Hội Đồng Thành Phố Oakland tuyên bố.

Lệnh tạm ngưng đuổi nhà này áp dụng cho người thuê tư gia, người thuê là tổ chức bất vụ lợi, và người thuê là tiểu thương (nói chung là những cơ sở có ít hơn 100 nhân viên) và cấm hầu hết những trường hợp đuổi nhà. Tiền thuê chưa trả sẽ vẫn phải trả, và lệnh tạm ngưng này không miễn cho người thuê bổn phận sau này phải trả lại tiền thuê chưa trả.

Tìm hiểu thêm tại: https://www.oaklandca.gov/resources/oaklands-moratorium-on-residential-and-commercial-evictions

Hội Đồng Thành Phố Thông Qua Sắc Luật Yểm Trợ Công Nhân trong Ngành Du Lịch và Tiếp Khách

Khi thương nghiệp gọi công nhân đi làm lại, họ nên biết về Sắc Luật về Quyền Được Gọi Đi Làm Lại của Công Nhân được Hội Đồng Thành Phố Oakland thông qua vào ngày 21 Tháng Bảy, 2020. Luật này bảo đảm các thương nghiệp liên quan đến tiếp khách, nhà hàng, sân vận động và du lịch phải dành ưu tiên cho việc thuê lại nhân viên bị cho nghỉ việc mới đây khi mở cửa hoạt động lại.

Nhân viên được tuyển dụng sáu tháng trong 12 tháng sau cùng trước ngày 31 Tháng Giêng, 2020, và bị cho nghỉ việc sau ngày 31 Tháng Giêng vì lý do kinh tế, không phải kỷ luật phải được thuê lại cho tất cả công việc nào cần người lại mà họ hội đủ điều kiện về khả năng.

Các hãng sở phải thông báo cho nhân viên bị cho nghỉ việc về những công việc đang cần người bằng thư bảo đảm và, nếu có địa chỉ email và số điện thoại di động có thể dùng text văn bản, dùng email và tin nhắn bằng văn bản. Nhân viên bị cho nghỉ việc có 10 ngày để chấp nhận hoặc từ chối đề nghị tuyển dụng tính từ ngày gửi thư, email hoặc text mới nhất.

Sắc Luật này áp dụng cho:

 • Thương nghiệp cung cấp cho công chúng thức ăn và thức uống, bán lẻ hoặc hàng hóa và dịch vụ khác cho người tiêu thụ tại Phi Trường Quốc Tế Oakland (OAK)
 • Thương nghiệp có hợp đồng với các hãng hàng không dân sự để cung cấp thức ăn và thức uống hoặc những buổi tiệc tại cơ sở của OAK có liên quan trực tiếp đến lãnh vực chuyên chở người, tài sản hoặc thư từ bằng đường hàng không
 • Các Trung Tâm Sinh Hoạt thuộc quyền sở hữu công hoặc tư có diện tích hơn 50,000 bộ vuông hoặc 5,000 ghế, gồm cả các tiện nghi chuẩn bị thức ăn, các cửa hàng bên trong cơ sở, tiệm bán lẻ, nhà hàng, quán rượu và các tiện nghi kiến trúc đậu xe hoạt động chung mục đích của trung tâm đó,
 • Khách sạn có từ 50 phòng trở lên cho khách trọ
 • Nhà Hàng Phục Vụ Toàn Bộ hoặc Giới Hạn
 • Tiệm Cafes và Bán Thức Ăn Nhanh
 • Địa Điểm Bán Thức Uống Có Rượu
 • “Chủ Nhân là Nhà Hàng Chịu Chi Phối của Luật này” như một công ty cấp giấy phép hoặc chi nhánh được cấp giấy phép hoạt động mà có hơn 500 nhân viên

Xem luật này để biết thêm chi tiết.

Các Cơ Hội Xin Cấp Khoản

Quỹ Tái Thiết Thương Nghiệp Người Da Đen Oakland của SoOakland cấp những khoản tiền từ $1,500 đến $2,000 cho các thương nghiệp do người Da Đen làm chủ có cửa hàng mặt tiền bị hư hại vì các cuộc biểu tình phản đối. Có các cấp khoản $600 dành cho thương nghiệp bị ảnh hưởng vì COVID-19. Chỉ có những thương nghiệp độc lập cỡ nhỏ do người Da Đen làm chủ mới hội đủ điều kiện. Có nhận đơn liên tục.

Thành Phố Thu Gọn Tiến Trình Cho Phép Sử Dụng Chỗ Bán Lẻ, Ăn Uống Ngoài Trời

Kể từ khi bắt đầu áp dụng, có khoảng 180 thương nghiệp đã nộp đơn xin lấn ra vỉa hè và đường lộ bằng cách dùng tiến trình cấp phép thu gọn của Đường Sá Linh Động. Mục tiêu của đề xướng này là giúp cho các tiệm bán lẻ, nhà hàng và các thương nghiệp được phép khác sử dụng những phần lớn hơn trên vỉa hè, các làn đường đậu xe và đường lộ để thúc đẩy phục hồi kinh tế công bằng bằng cách thu gọn các điều kiện cấp phép cho năm loại sử dụng cụ thể:

 • Vỉa Hè hoặc Làn Đường Đậu Xe
 • Làn Đường Giao Thông
 • Bãi Đậu Xe Tư hoặc Các Khu Vực Ngoài Trời Khác của Tư Nhân
 • Xe Vận Tải, Xe Kéo hoặc Xe Đẩy Bán Thức Ăn
 • Bất Động Sản Ngoài Trời của Thành Phố

Sử dụng quyền ưu tiên công cộng để có thêm chỗ ngồi, mở rộng thêm chỗ trưng bày hàng hóa hoặc chỗ cho khách xếp hàng. Chúng tôi cũng miễn lệ phí giấy phép. Bước quan trọng là nộp đơn xin giấy phép trước khi quý vị bắt đầu, ngay cả cho những chỗ ngoài trời của tư nhân hoặc thuê dài hạn – gồm cả bãi đậu xe.

Xem chỉ dẫn cho mỗi loại sử dụng trong năm loại cụ thể này tại: www.oaklandca.gov/FlexStreets

Hãy giúp chúng tôi thu thập ý kiến của cộng đồng về Đề Xướng Đường Sá Linh Động. Hãy in ra và công bố tài liệu cho cuộc khảo sát ý kiến bằng văn từ tại: https://www.oaklandca.gov/documents/posters-for-flex-streets-text-survey

Yểm Trợ Thương Nghiệp Liên Tục

Trang web Tài Nguyên cho Thương Nghiệp & Công Nhân của Thành Phố Oakland có đăng danh sách cập nhật về các nguồn tài nguyên trợ giúp, gồm cả chi tiết về các quyền lợi, tiền vay, cấp khoản cho công nhân và những nguồn tài trợ công và tư và các dịch vụ yểm trợ cho giới tiểu thương, các tổ chức bất vụ lợi và nhà thầu độc lập. Website này được cập nhật đều đặn khi có thêm tin tức, do đó xin đến xem thường xuyên. Chúng tôi khuyến khích quý vị:

Thi Hành Luật về Làn Đường Dành Riêng cho Xe Buýt

Bắt đầu từ ngày 1 Tháng Tám, AC Transit sẽ bắt đầu sử dụng máy thu hình gắn trên xe buýt Tempo Chuyên Chở Công Cộng Nhanh để ghi giấy phạt các xe nào – kể cả xe giao hàng – đậu xe bất hợp pháp trong những làn đường Dành Riêng Cho Xe Buýt. Tiền phạt đậu xe trong làn đường Dành Riêng cho Xe Buýt là $110. Xe đậu cũng có thể bị kéo đi, khiến tốn kém thêm phí tổn khác. Người lái xe trong làn đường Dành Riêng cho Xe Buýt cũng có thể bị giấy phạt và phạt tiền. Sau khi đầu tư $232 triệu, tuyến BRT chạy dọc theo International Boulevard từ 14th Avenue đến ranh giới San Leandro và một số phần của Broadway, 11th Street và 12th Street.

AC Transit notice about enforcement of the bus only lanes in Vietnamese
AC Transit notice about enforcement of the bus only lanes in Vietnamese