Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh – EWDD Ngày 4 Tháng Chín, 2020

Theo định kỳ, Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động của Thành Phố Oakland sẽ gửi những cập nhật quan trọng cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng tôi đang hỗ trợ họ.

Posted: September 4th, 2020 5:13 PM

Last Updated: January 20th, 2021 7:49 PM

Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn lực sẵn có. Để biết thông tin về tất cả các chương trình hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi.

Sẽ không có email cập nhật cho các doanh nghiệp vào ngày 11 Tháng Chín.

Các Lệnh Về Y Tế Được Cập Nhật Của Quận Alameda Cho Phép Các Thẩm Mỹ Viện/Tiệm Cắt Tóc Trong Nhà

Có hiệu lực từ Thứ Sáu, ngày 4 Tháng Chín, Các Lệnh Về Y Tế Được Cập Nhật Của Quận Alameda cho phép:

 • Các thẩm mỹ viện và tiệm cắt tóc được hoạt động trong nhà, xem Hướng Dẫn Của Quận
 • Các lớp học khiêu vũ ngoài trời như một phần của các lớp học thể dục không tiếp xúc ngoài trời
 • Sân chơi gôn mini, lồng đánh banh chày, sân tập đánh gôn, và đua xe kart, theo sự cho phép của Hướng Dẫn Của Trung Tâm Giải Trí Gia Đình Của Tiểu Bang
 • Các cấu trúc chơi chung tiếp tục bị đóng cửa, bao gồm nhà bơm hơi cho trẻ em chạy nhảy, hố banh và sân chơi.
 • Các cửa hàng bán lẻ có thể hoạt động trong nhà với giới hạn 25% sức chứa
 • Các cửa hàng tạp hóa có thể hoạt động trong nhà với giới hạn 50% sức chứa
 • Dịch Vụ Làm Móng Tay, Mát-xa Phi Y tế, Chăm Sóc Da và Tẩy Lông chỉ có thể hoạt động ngoài trời

Các hoạt động khác có thể được Tiểu Bang cho phép trong Bậc Tím vẫn không được phép trong Quận Alameda vào lúc này. Để biết danh sách các hoạt động kinh doanh được phép, xin vui lòng xem Sơ Lược Những Nơi Mở Cửa Trong Quận Alameda

Để giúp Quận Alameda chuyển sang một bậc ít hạn chế hơn, xin quý vị vui lòng đeo khẩu trang ở nơi công cộng, rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách ít nhất sáu feet khi ở nơi công cộng, và hạn chế hòa nhập với những người bên ngoài gia đình của quý vị.

Sở Y Tế Công Cộng Quận Alameda khuyến khích cư dân và các doanh nghiệp điều chỉnh các hoạt động và kế hoạch khi cần thiết để ứng phó với những thay đổi về phẩm chất không khí trong mùa cháy rừng. Khi phẩm chất không khí kém, cư dân nên ở trong nhà khi có thể, đóng cửa ra vào và cửa sổ. Để biết thông tin cập nhật và dự báo về phẩm chất không khí, hãy vào Khu Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh hoặc AirNow.gov.

Cơ Hội Tài Trợ

Quỹ Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Thiết Yếu và Quỹ Giao Thức An Toàn Về COVID-19 Để California Trở Lại Việc Làm đang cung cấp các khoản trợ cấp lên đến $10,000 cho các chủ hợp đồng của Quỹ Tiểu Bang để giúp giảm bớt phí tổn an toàn liên quan đến COVID-19 như mua kính bảo hộ, khẩu trang, găng tay, tiếp liệu và dịch vụ làm sạch, và sửa đổi nơi làm việc. Phí tổn phải liên quan chủ yếu đến sự an toàn của nhân viên. Xem phần FAQ (Những Câu Hỏi Thường Được Nêu Ra) để biết thêm chi tiết. Các khoản trợ cấp được cung cấp cho đến ngày 30 Tháng Chín.

Các Buổi Thuyết Trình & Hội Thảo Sắp Tới

Tìm Kiếm Khách Hàng/Tiếp Thị Sáng Kiến Của Quý Vị
Thứ Tư, ngày 16 Tháng Chín, 8:30 sáng – 12:30 trưa
SCORE Đông Vịnh
Giá Thông Thường: $40; Giá Giảm Bớt: $15

Gia Tăng Đơn Đặt Thức Ăn Trên Mạng Cho Nhà Hàng
Thứ Tư, ngày 16 Tháng Chín, 3 – 5 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Seminario Virtual Gratuito en Español para Emprendedores
miércoles, 23 de septiembre, 9 a.m. – 12:30 p.m.
California Hispanic Chamber of Commerce
Gratis

Làm Sao để Luôn Được Nhìn Thấy và Thích Hợp trong Thời Điểm Khó Khăn
Thứ Năm, ngày 24 Tháng Chín; 10 – 11:30 sáng
SCORE Đông Vịnh
Giá Thông Thường: $40; Giá Giảm Bớt: $15

Gia Tăng Mức Độ Tiếp Xúc Với Khách Hàng Trong Thời Điểm Đầy Thử Thách
Thứ Hai, ngày 28 Tháng Chín, 3 – 5 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Những Cách Làm Việc Hữu Hiệu Nhất Hiện Nay của Nhà Hàng Trong Thời COVID
Thứ Ba, ngày 29 Tháng Chín, 9 giờ sáng – trưa
SCORE Đông Vịnh
Giá Thông Thường: $40; Giá Giảm Bớt: $15

Các Dịch Vụ Cá Nhân Mới Mở Cửa Trở Lại Nên Nộp Đơn Xin Các Khu Vực Kinh Doanh Ngoài Trời

Để hỗ trợ các doanh nghiệp được phép mở cửa trở lại với các dịch vụ ngoài trời – như dịch vụ làm móng tay, mát-xa phi y tế, chăm sóc da và tẩy lông – theo Lệnh Về Y Tế của Quận, Thành Phố Oakland đã miễn tất cả các khoản lệ phí và đơn giản hóa việc cho phép doanh nghiệp sử dụng các lối đi công cộng theo chương trình Đường Phố Linh Động.

Đường Phố Linh Động cho phép các doanh nghiệp mở rộng các hoạt động kinh doanh được phép ở ngoài trời theo năm cách:

 • Sử dụng Vỉa Hè hoặc Làn Đường Đậu Xe
 • Sử dụng Làn Đường Giao Thông
 • Sử dụng Bãi Đậu Xe Tư Nhân hoặc Khu Vực Khác Ngoài Trời Của Tư Nhân
 • Bán hàng từ Xe Tải, Xe Moóc hoặc Xe Đẩy Bán Thức Ăn
 • Sử dụng Bất Động Sản Ngoài Trời Thuộc Sở Hữu Của Thành Phố

Xem phần hướng dẫn từng bước cho mỗi cách sử dụng trong số năm cách sử dụng này tại: www.oaklandca.gov/FlexStreets

Các doanh nghiệp nên nộp đơn xin giấy phép trước khi sử dụng chỗ ngoài trời, ngay cả đối với chỗ thuộc sở hữu tư nhân hoặc thuê – bao gồm cả các bãi đậu xe.

Các doanh nghiệp được nhắc nhở hãy xem lại Các Hướng Dẫn Tiếp Cận Của ADA cho Chương Trình Đường Phố Linh Động để biết các chi tiết quan trọng về việc dọn quang trên vỉa hè và các điều kiện về bàn ăn có thể tiếp cận và Những Góp Ý Về An Toàn Đối Với Hỏa Hoạn cho Những Doanh Nghiệp Hoạt Động Ngoài Trời.

Hãy giúp chúng tôi thu thập ý kiến của cộng đồng về Sáng Kiến Đường Phố Linh Động. In ra và đăng tải những tờ thông tin cho cuộc thăm dò bằng văn bản tại: https://www.oaklandca.gov/documents/posters-for-flex-streets-text-survey

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Hãy vào xem trang web Tài Nguyên Hoạch Định cho Doanh Nghiệp Mở Cửa Trở Lại của Thành Phố để biết thông tin mới nhất về các nguồn hỗ trợ cho việc mở cửa trở lại, bao gồm:

Nếu một trong các nhân viên của quý vị có kết quả thử nghiệm dương tính, xin vui lòng liên lạc với nhóm COVID Workplace của Quận Alameda tại COVIDWorkplace@acgov.org hoặc gọi số (510) 268-2101 để gửi báo cáo về trường hợp đó và để được hướng dẫn và cho biết các bước tiếp theo. Các doanh nghiệp phải thông báo cho Sở Y Tế Công Cộng Quận Alameda về tất cả các trường hợp dương tính với COVID-19. Để tìm hiểu về các địa điểm thử nghiệm COVID-19 tại Oakland, hãy vào xem https://www.oaklandca.gov/resources/how-to-get-tested.

Để giúp Thành Phố đánh giá tác động của COVID-19 đối với doanh nghiệp của quý vị và những tài nguyên nào sẽ giúp ích được, xin vui lòng tham gia Cuộc Thăm Dò Về Việc Mở Cửa Trở Lại và Phục Hồi Doanh Nghiệp ngắn gọn của chúng tôi.

Visit Oakland (Viếng Thăm Oakland) ra mắt chiến dịch tiếp thị mới “Chi Tiêu. Ở Lại. Yêu Thương. Oakland.”

Từ Tháng Tám, Visit Oakland sẽ tổ chức chiến dịch tiếp thị bằng kỹ thuật số và truyền thông xã hội “Chi Tiêu. Ở Lại. Yêu Thương. Oakland” để khuyến khích người dân địa phương dành thì giờ và tiền bạc của họ trong Thành Phố. Visit Oakland đang tạo ra một trang đích mới sẽ liên kết đến tất cả danh bạ kinh doanh của họ – từ nhà hàng và cửa hàng bán lẻ đến những chỗ ngoài trời và các sự kiện – đang xoay quanh thời điểm COVID-19.

Chiến dịch này cũng sẽ tập trung các nỗ lực truyền thông xã hội và giao tiếp công chúng để hỗ trợ các sự kiện sắp tới như:

Nếu quý vị có một sự kiện sắp tới hoặc bữa ăn đặc biệt ngoài trời mà quý vị muốn quảng cáo qua chiến dịch “Chi Tiêu. Ở Lại. Yêu Thương. Oakland,” xin lòng đăng nhập vào Cổng Đối Tác Visit Oakland để cập nhật danh sách của quý vị.

Nếu quý vị cần hỗ trợ thêm, hãy gửi email tới partnerships@visitoakland.com và một thành viên của nhóm Visit Oakland sẽ liên lạc với quý vị.

Các nhà hàng tại Oakland được khuyến khích sử dụng biểu ngữ kỹ thuật số và tác phẩm nghệ thuật trên các kênh truyền thông xã hội của họ để quảng bá Tuần Lễ Nhà Hàng.

Nếu quý vị có bất kỳ tin tức thú vị nào về doanh nghiệp của mình hoặc đang hoạch định cho bất kỳ sự kiện nào, hãy nhớ chia sẻ tin tốt lành đó với pr@visitoakland.com để họ có thể giới thiệu đến các cơ quan báo chí địa phương. Nối kết nội dung truyền thông xã hội có liên quan bằng #OaklandLoveIt để họ có thể xem nội dung tin tức của quý vị.

Hỗ Trợ Kinh Doanh Liên Tục

Quý vị có thể tìm thấy danh sách các tài nguyên cập nhật, bao gồm thông tin về quyền lợi, trợ cấp, các khoản vay cho công nhân và dịch vụ hỗ trợ cho các tiểu thương, tổ chức phi lợi nhuận và các nhà thầu độc lập trên trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của Thành Phố Oakland. Trang web này được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy hãy xem xét trang web này thường xuyên. Chúng tôi khuyến khích quý vị hãy: