Các Nguồn Trợ giúp Quan trọng cho Doanh nghiệp - EWDD Cập nhật Ngày 17 Tháng Tư

Thỉnh thoảng, Sở Phát Triển Kinh Tế & Lao Động của Thành Phố sẽ gửi tin tức cập nhật cho các thương nghiệp, tổ chức bất vụ lợi, nhà thầu độc lập và các tổ chức hợp tác với chúng tôi để yểm trợ cho họ.

Posted: April 3rd, 2020 3:37 PM

Last Updated: January 20th, 2021 7:50 PM

Sau đây chỉ là sơ lược về các nguồn tài nguyên đang có, muốn biết tin tức về tất cả các chương trình yểm trợ hiện nay, xin đến trang web Tài Nguyên cho Thương Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi.

Địa điểm Lái xe Qua để Xét nghiệm cho Nhân Viên của Quý

Thành phố Oakland đã mở một địa điểm xét nghiệm COVID-19 thứ hai cho những người lao động và tình nguyện viên, những người vẫn đang không được ở nhà để tiếp tục phục vụ cộng đồng của chúng ta. Theo hướng dẫn của CDC, để sử dụng dịch vụ xét nghiệm miễn phí này, các cá nhân phải đang biểu hiện các triệu chứng của COVID-19 (sốt, ho và thở gấp) hoặc đã được xác nhận phơi nhiễm với COVID-19.

Địa điểm lái xe qua để xét nghiệm sẽ phục vụ những người làm việc hoặc làm tình nguyện trong các lĩnh vực sau:

 • Nhân viên của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bao gồm tất cả bệnh viện, phòng khám hoặc trung tâm y tế cộng đồng
 • Cửa hàng tạp hóa, nhà hàng và ngân hàng thực phẩm
 • Nhân viên của các nhà cung cấp dịch vụ vô gia cư, bao gồm nhân viên nơi tạm trú và tiếp cận cộng đồng
 • Nhà cung cấp dịch vụ tang lễ tại nhà
 • Cơ sở giữ trẻ
 • Cơ sở dân cư và nhà tạm trú cho người cao niên, người lớn và trẻ em
 • Nhân viên giao hàng và vận chuyển, bao gồm cả các nhân viên làm công việc tạm thời

Nếu doanh nghiệp của quý vị thuộc một trong các lĩnh vực này và quý vị chưa thu xếp để làm xét nghiệm cho nhân viên của mình, vui lòng truy cập www.oaklandca.gov/testing để tìm hiểu thêm.

Nếu trong số nhân viên của quý vị đã có trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19 và cần làm xét nghiệm cho các nhân viên khác, vui lòng truy cập www.oaklandca.gov/testing.

Xét nghiệm là miễn phí cho các doanh nghiệp ở Quận Alameda, bất kể nhân viên của quý vị có bảo hiểm y tế hay không.

Các thành viên cộng đồng không nên đến địa điểm xét nghiệm khi chưa được hẹn để giới thiệu và xác nhận.

Đọc thông cáo báo chí ở đây: https://bit.ly/2x63Ou4

Ghi danh nhận Tài trợ của Facebook dành cho Doanh nghiệp Nhỏ sẽ Bắt đầu vào Ngày 20 Tháng Tư

Gã khổng lồ công nghệ Facebook đã cam kết tài trợ 15 triệu đô-la bằng tiền mặt và tín dụng quảng cáo để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ trong Vùng Vịnh. Ngân quỹ từ Chương trình Tài trợ cho Doanh nghiệp Nhỏ có thể được sử dụng để duy trì trả lương cho nhân viên, trợ giúp thuê nhà, trang trải chi phí hoạt động, và – trong trường hợp tín dụng quảng cáo – là giúp kết nối với các khách hàng. Các yêu cầu hội đủ điều kiện là:

 • Là công ty hoạt động vì lợi nhuận
 • Có từ 2 đến 50 nhân viên
 • Đã kinh doanh được hơn một năm
 • Đã trải qua khó khăn do COVID-19

Thời gian ghi danh cho Vùng Vịnh San Francisco sẽ bắt đầu vào ngày 20 Tháng Tư. Để chuẩn bị cho việc ghi danh, hãy xem hướng dẫn ghi danh của họ.

Cập nhật về Hỗ trợ Thất nghiệp trong Đại dịch

Như chúng tôi đã chia sẻ trước đây, chương trình Hỗ trợ Thất nghiệp trong Đại dịch (PUA) của liên bang sẽ gia hạn Bảo hiểm Thất nghiệp để đài thọ cho những người làm công việc tạm thời, các nhà thầu độc lập và các cá nhân tự làm chủ. Tuần này, Sở trưởng Sở Lao động California, bà Julie A. Su đã đưa ra một bức thư ngỏ về việc ra mắt PUA ở California. Ngày ra mắt chính xác chưa được đưa ra, nhưng dự kiến sẽ mất hai tuần để công nghệ điều khiển hệ thống sẵn sàng và chạy thử nghiệm. Giải pháp thủ tục một cửa mới này sẽ cho phép các cá nhân đủ điều kiện ghi danh cả Bảo hiểm thất nghiệp (UI) lẫn PUA thông thường, và sẽ có thể thanh toán cho các cá nhân trong vòng 24 đến 48 giờ kể từ khi họ nộp đơn ghi danh.

Các cá nhân có thể nhận được hỗ trợ thất nghiệp hàng tuần với PUA tương đương với những gì các cá nhân sẽ nhận được với UI (tùy thuộc vào thu nhập của họ và liệu thu nhập đó có thể xác minh được hay không). Những người nhận PUA cũng sẽ nhận được khoản thanh toán bổ sung $600 mỗi tuần đến từ chính phủ liên bang như là một phần trong Đạo luật CARES của liên bang được bổ sung vào UI cho các tuần mà họ thất nghiệp từ ngày 29 Tháng Ba đến cuối Tháng Bảy.

Phúc lợi PUA có thể chi trả cho những người thất nghiệp hoặc thất nghiệp bán phần do COVID-19 từ ngày 27 Tháng Một, 2020 đến ngày 31 Tháng Mười Hai, 2020 tùy thuộc vào ngày thực tế bị tác động. Nói cách khác, nó được hồi tố cho đến thời điểm trước khi dự luật kích thích của liên bang được thông qua và trước khi khoản tài trợ được cung cấp. Khi quý vị nộp đơn ghi danh và đơn ghi danh của quý vị được phê duyệt, quý vị sẽ nhận được các phúc lợi PUA cho toàn bộ tuần đầu tiên của Tháng Hai miễn là quý vị có thể chứng minh rằng việc quý vị không có khả năng làm việc có liên quan đến COVID-19.

Chúng tôi sẽ đưa các chi tiết bổ sung lên trên hệ thống mới trong bản cập nhật email sau khi hệ thống PUA mới ra mắt.

Cập nhật từ SBA

Vào cuối ngày Thứ Tư, 16 Tháng Tư, Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA) tuyên bố họ không thể nhận các đơn ghi danh mới tại thời điểm này cho chương trình hỗ trợ liên quan đến khoản Cho vay Hỗ trợ Tổn thương Kinh tế do Thảm họa (EIDL) do COVID-19 (bao gồm các khoản cho vay trước EIDL) dựa trên kinh phí đã được sử dụng hiện có. Ứng viên đã nộp đơn ghi danh sẽ tiếp tục được xử lý dựa trên cơ sở ai đến trước sẽ được phục vụ trước.

Vào Thứ Năm, 17 Tháng Tư, một thông báo đã xuất hiện trên trang web Chương trình Bảo vệ Tiền lương của SBA: SBA hiện không thể nhận các đơn ghi danh mới cho Chương trình Bảo vệ Tiền lương dựa trên kinh phí đã được sử dụng hiện có.

Thành phố Oakland sẽ giám sát luật liên bang để có thể cung cấp thêm ngân quỹ cho các chương trình này và sẽ cung cấp thông tin cập nhật qua email trong thời gian tới.

Truy cập www.OaklandBusinessCenter.com để biết danh sách các nguồn trợ giúp tài chính khác có thể có sẵn để giúp hỗ trợ doanh nghiệp của quý vị.