Email Cập Nhật Về Kinh Doanh – Ngày 24 Tháng Sáu, 2022

Đây là phần cập nhật từ Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland làm nổi bật các nguồn lực được cung cấp cho các doanh nghiệp và các tổ chức đối tác của chúng ta đang hỗ trợ họ.

Posted: June 24th, 2022 11:44 AM

Last Updated: June 24th, 2022 11:48 AM

Để biết thêm thông tin về các quyền lợi cho người lao động, các khoản trợ cấp, các khoản vay và các dịch vụ hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi. Trang web được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy hãy xem xét trang này thường xuyên.

Nếu quý vị cần hỗ trợ kinh doanh cá nhân, hãy nhớ rằng quý vị có thể đặt một cuộc hẹn miễn phí, 30 phút tại 6 địa điểm Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Khu Lân Cận khác nhau.

Hãy Đóng Góp Ý Kiến Của Quý Vị trong Bản Cập Nhật Kế Hoạch Tổng Thể Của Oakland

Hoàn tất Cuộc Thăm Dò về Tầm Nhìn Oakland trước Thứ Ba, ngày 5 Tháng Bảy để cho Bộ Kế Hoạch & Xây Dựng Của Thành Phố biết những vấn đề quý vị quan tâm, và những ưu tiên cho tương lai của Oakland là gì. Ý kiến đóng góp của quý vị sẽ giúp hình thành Kế Hoạch Tổng Thể 2045 Của Oakland, là một bản thiết kế có tầm nhìn xa cho tương lai, tập trung vào việc tạo ra một thành phố bình đẳng và công bằng.

English 中文 Español

Kế Hoạch Tiết Kiệm Hưu Trí CalSavers

Trước ngày 30 Tháng Sáu, 2022, các hãng sở có năm nhân viên trở lên tại California bắt buộc phải có kế hoạch nghỉ hưu cho người lao động – thông qua một lựa chọn thị trường tư nhân, như kế hoạch hưu trí 401(k) hoặc Simple IRA, hoặc thông qua chương trình CalSavers do tiểu bang điều hành. Số lượng nhân viên của quý vị được tính bằng cách lấy trung bình số lượng nhân viên mà quý vị báo cáo cho Phòng Phát Triển Việc Làm trên hồ sơ của quý vị từ năm lịch trước đó. Luật Tiểu Bang nhằm giúp nhiều người hơn để tiết kiệm cho việc nghỉ hưu bằng cách khấu trừ lương thuận tiện và áp dụng cho cả các doanh nghiệp vì lợi nhuận và các tổ chức phi lợi nhuận có nhân viên được trả lương.

Các hãng sở có thể ghi danh qua trang web của CalSavers hoặc, nếu họ đang cung cấp một giải pháp thay thế thị trường tư nhân đủ điều kiện như 401(k), hãy nộp đơn miễn trừ trên cùng trang web đó. Sau khi ghi danh, hãng sở phải thêm nhân viên trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn tất việc ghi danh.

Thông tin bổ sung bằng nhiều ngôn ngữ, bao gồm những thắc mắc thường được nêu ra, hội thảo trên webhướng dẫn từng bước, có sẵn tại: www.calsavers.com

Quận Alameda Đòi Hỏi Phải Mang Mặt Nạ

Kể từ Thứ Sáu, ngày 3 Tháng Sáu, Quận Alameda Sẽ Đòi Hỏi Phải Mang Mặt Nạ tại Hầu Hết Các Nơi Công Cộng Trong Nhà. Lệnh Y Tế này quy định phải mang mặt nạ che cả miệng và mũi – bất kể tình trạng tiêm chủng – ở tất cả các nơi công cộng trong nhà, các địa điểm, nơi tụ họp, và nơi làm việc, bao gồm nhưng không giới hạn ở các văn phòng, cửa hàng bán lẻ, nhà hàng và quán bar, rạp hát, trung tâm giải trí cho gia đình, trung tâm hội nghị và sự kiện, và các văn phòng của chính quyền địa phương và tiểu bang phục vụ công chúng.

Cá nhân không bắt buộc phải đeo khăn che mặt trong các trường hợp sau:

  • Khi làm việc một mình trong văn phòng hoặc phòng đóng cửa;
  • Trong khi đang ăn và/hoặc uống;
  • Trong khi bơi hoặc tắm trong một trung tâm thể dục;
  • Trong khi thực hiện dịch vụ y tế hoặc thẩm mỹ liên quan đến đầu hoặc mặt mà cần phải cởi bỏ khăn che mặt tạm thời để thực hiện dịch vụ.

Quận Alameda sẽ không đòi hỏi phải mang mặt nạ trong trường học K-12 cho đến cuối niên khóa 2021-22, nhưng việc mang mặt nạ vẫn được cực lực khuyến khích. Phải mang mặt nạ trong tất cả các cơ sở khác dành cho trẻ em và thanh thiếu niên, bao gồm cả các chương trình chăm sóc trẻ em, trường học hè, và thanh thiếu niên, nếu có thể.

Tài Trợ Cho Doanh Nghiệp Siêu Nhỏ

Văn Phòng Bênh Vực Tiểu Thương của California đã cấp tài trợ cho Khu Đại Học Cộng Đồng Chabot - Las Positas cho Chương Trình Tài Trợ Cứu Trợ Doanh Nghiệp Siêu Nhỏ Vì COVID-19 để cung cấp các khoản tài trợ $2,500 cho các doanh nghiệp siêu nhỏ tại các quận Alameda, Amador, Contra Costa, và El Dorado.

Các doanh nghiệp siêu nhỏ hợp lệ là các doanh nghiệp:

  • có ít hơn 5 nhân viên và thu nhập dưới $50,000 mỗi năm
  • đã hoạt động vào năm 2019 và vẫn đang hoạt động
  • bị ảnh hưởng bởi các hạn chế về sức khỏe cộng đồng vì COVID-19
  • là nguồn doanh thu chính của chủ doanh nghiệp
  • không nhận được Trợ Cấp Cứu Trợ Vì COVID-19 cho Tiểu Thương của California

Đơn ghi danh sẽ được chấp nhận cho đến Thứ Sáu, ngày 12 Tháng Tám. Tìm hiểu thêm tại: https://sites.google.com/swccd.edu/clpccd/home

Các Khoản Vay dành cho Các Doanh Nghiệp Về Thực Phẩm và Sức Khỏe

Quỹ Feed the Hunger đang hỗ trợ các doanh nghiệp về thực phẩm và sức khỏe tại Oakland với các khoản vay lên đến $100,000. Các doanh nghiệp phải có giấy phép kinh doanh hợp lệ của Thành Phố Oakland để đủ điều kiện. Các khoản vay có lãi suất 5.5% và thời hạn vay lên đến 5 năm. Các doanh nghiệp về thực phẩm bao gồm nhà hàng, chợ, xe bán thức ăn, v.v., trong khi doanh nghiệp về Sức Khỏe có thể là trị liệu thần kinh cột sống và đấm bóp, cửa hàng vitamin, v.v. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm, xin vui lòng liên lạc với Meche Sansores tại meche@feed-hunger.com hoặc (415) 533-7171.

Được Thiết Kế Lại Trang Web Miễn Phí cho Tiểu Thương Của Quý Vị

Hack the Hood giúp nhân viên công nghệ tương lai phát triển kỹ năng bằng cách thiết kế lại trang web miễn phí cho các tiểu thương và tổ chức phi lợi nhuận. Với một trang web, quý vị có thể thiết lập sự hiện diện trực tuyến của mình, thu hút khách hàng mới và bán các dịch vụ hoặc sản phẩm. Các doanh nghiệp chịu trách nhiệm về lệ phí ghi danh tên miền và lưu trữ trang web, thường là $130 mỗi năm. Việc thiết kế lại trang web dành cho tiểu thương được cung cấp trong chương trình mùa hè sắp tới của Hack the Hood bắt đầu từ Tháng Bảy 2022. Hãy nộp đơn xin hôm nay tại https://www.tfaforms.com/4979728.

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Hãy vào xem trang web Tài Nguyên Để Hoạch Định cho Doanh Nghiệp Mở Cửa Trở Lại của Thành Phố để biết thông tin mới nhất về các nguồn hỗ trợ cho việc mở cửa trở lại, bao gồm:

Đây chỉ là những điểm nổi bật của các tài nguyên sẵn có. Để biết thông tin về các quyền lợi dành cho người lao động, các khoản trợ cấp, các khoản vay và các dịch vụ hỗ trợ được cung cấp, xin quý vị vui lòng vào xem trang web về Tài Nguyên cho Doanh Nghiệp & Người Lao Động của chúng tôi.

Các Buổi Thuyết Trình Trực Tuyến & Hội Thảo Trên Mạng Sắp Tới

Dưới đây là một số tiêu biểu cho các buổi thuyết trình và hội thảo trên mạng sắp tới. Xem danh sách bổ sung và kiểm tra các chi tiết bổ sung vào phút cuối tại: https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors

Luật Sư Ảo trong Thư Viện
Các buổi tối Thứ Ba, tối Thứ Năm và chiều Chúa Nhật
Thư Viện Công Cộng Oakland
Miễn Phí

Đếm Từng Ngày Cho Đến Khi Hết Hạn CalSavers
Thứ Hai, ngày 27 Tháng Sáu, 2 – 3 giờ chiều
SBDC tại Sonoma
Miễn Phí

Quý Vị Đã Sẵn Sàng Để Vay Tiền Chưa?
Thứ Ba, ngày 28 Tháng Sáu, 10 – 11:30 sáng
Trung Tâm Tài Chánh SBDC Bắc California
Miễn Phí

Tuyển Mộ, Lưu Giữ và Ban Thưởng với Quyền Sở Hữu Của Nhân Viên
Thứ Tư, ngày 29 Tháng Sáu, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Khái Niệm Căn Bản về Thương Mại Điện Tử
Thứ Tư, ngày 29 Tháng Sáu, 6 – 7 tối
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Của Quý Vị
Thứ Năm, ngày 30 Tháng Sáu, 10 giờ sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Khái Niệm Căn Bản về Thương Mại Điện Tử
Thứ Năm, ngày 30 Tháng Sáu, Trưa – 1 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Acceso a Capital para Pequeños Negocios
Thứ Năm, ngày 30 Tháng Sáu, 6 – 7 giờ tối
Trung Tâm Khởi Nghiệp Renaissance
Miễn Phí

Giờ Làm Việc Của Văn Phòng Luật Kinh Doanh Phòng Ngừa Vào Các Ngày Thứ Sáu Đầu Tiên dành cho Doanh Nhân
Thứ Sáu, ngày 1 Tháng Bảy, 9:30 – 11 giờ sáng
Trung Tâm Khởi Nghiệp Renaissance
Miễn Phí

Tiếp Cận Vốn
Thứ Năm, ngày 7 Tháng Bảy, 6 – 8 giờ tối
Trung Tâm Khởi Nghiệp Renaissance
Miễn Phí

Kiến Thức Căn Bản Về Trang Web cho Tiểu Thương & Người Làm Nghề Tự Do
Thứ Tư, ngày 13 Tháng Bảy, 6 – 7:30 tối
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Tài Chánh Tiểu Thương 101
Thứ Năm, ngày 14 Tháng Bảy, 10 – 11:30 sáng
Trung Tâm Tài Chánh SBDC Bắc California
Miễn Phí

Kết Hợp Các Doanh Nghiệp và Tổ Chức Phi Lợi Nhuận Để Xây Dựng Hội Đồng Quản Trị Có Kỹ Năng, Sức Mạnh, và Ảnh Hưởng
Thứ Ba, ngày 19 Tháng Bảy, 10 – 11 giờ sáng
Phòng Thương Mại Đô Thị Oakland
Miễn Phí

Cách Tạo Ra một Thương Hiệu Tuyệt Vời
Thứ Tư, ngày 20 Tháng Bảy, 5 – 6:30 chiều
Trung Tâm Khởi Nghiệp Renaissance
Miễn Phí

Tài Trợ Cho Doanh Nghiệp Của Quý Vị
Thứ Năm, ngày 21 Tháng Bảy, 10 – 11:30 sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Bảo Hiểm Cần Biết cho Tiểu Thương
Thứ Sáu, ngày 22 Tháng Bảy, 9 – 11 giờ sáng
SCORE Đông Vịnh
$35

Bài Học Kinh Nghiệm Khi Bắt Đầu & Điều Hành Nhà Hàng
Thứ Hai, ngày 27 Tháng Bảy, 9 giờ sáng – Trưa
SCORE Đông Vịnh
$35

Tiếp Thị Doanh Nghiệp Của Quý Vị
Thứ Năm, ngày 28 Tháng Bảy, 10 – 11:30 sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí