Email Cập Nhật Về Kinh Doanh – Ngày 22 Tháng Bảy, 2022

Đây là phần cập nhật từ Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland làm nổi bật các nguồn lực được cung cấp cho các doanh nghiệp và các tổ chức đối tác của chúng ta đang hỗ trợ họ.

Posted: July 14th, 2022 3:39 PM

Last Updated: July 22nd, 2022 1:49 PM

Để biết thêm thông tin về các quyền lợi cho người lao động, các khoản trợ cấp, các khoản vay và các dịch vụ hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi. Trang web được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy hãy xem xét trang này thường xuyên.

Nếu quý vị cần hỗ trợ kinh doanh cá nhân, hãy nhớ rằng quý vị có thể đặt một cuộc hẹn miễn phí, 30 phút tại 7 địa điểm Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Khu Lân Cận khác nhau.

Tài Trợ Của Thành Phố để Thuê Nghệ Sĩ Giảng Dạy

Thành Phố Oakland thông báo rằng các đơn xin sẽ được cung cấp vào Thứ Hai, ngày 25 Tháng Bảy, cho chương trình tài trợ Creative Economies of Belonging: Việc Làm, Mạng Lưới, Chất Xúc Tác. Chương trình được tổ chức một lần này sẽ phân phối các khoản tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Oakland để khôi phục việc làm của các nghệ sĩ giảng dạy đã bị cắt giảm trong thời gian có đại dịch. Các nguyên tắc hướng dẫn và đơn xin tài trợ của chương trình sẽ được đăng tại https://bit.ly/3P4dBUg vào Thứ Hai, ngày 25 Tháng Bảy, khi cổng nhận đơn xin mở ra. Đơn xin sẽ được tiếp nhận đến 5 giờ chiều Thứ Năm, ngày 22 Tháng Chín, 2022.

Để hỗ trợ người nộp đơn, hai buổi hội thảo trên web về Cách-Nộp-Đơn-Xin được lên lịch:

  • Thứ Năm, ngày 18 Tháng Tám, 2022, Trưa – 1 giờ chiều
  • Thứ Ba, ngày 23 Tháng Tám, 2022, 4 – 5 giờ chiều

Ghi danh tham dự các buổi hội thảo trên web tại https://bit.ly/3P4dBUg.

Chương trình dựa trên tiến trình hội đồng cạnh tranh để xác định người nhận giải thưởng. Để đủ điều kiện nhận trợ cấp, đơn xin phải là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Oakland đang tuyển dụng các nghệ sĩ giảng dạy. Trong số các tiêu chuẩn đang được hội đồng xem xét là một thể loại công bằng chủng tộc nhằm tìm cách hướng các khoản tài trợ này đến các tổ chức phi lợi nhuận của Oakland trong các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi sự chênh lệch chủng tộc. Không cần đóng góp đối xứng để được tài trợ.

Tìm Kiếm Nhận Xét về Nguyên Tắc Hướng Dẫn Cho Dự Thảo Về Vườn Nhỏ Của Flex Street

OakDOT đang tìm kiếm nhận xét và bình luận của công chúng về Nguyên Tắc Hướng Dẫn Cho dự thảo Về Vườn Nhỏ cho đến Chúa Nhật, ngày 31 Tháng Bảy, 2022. Các hướng dẫn này sẽ có hiệu lực đối với tất cả các khu vườn nhỏ hiện có và trong tương lai bắt đầu từ Tháng Bảy 2023. Xin quý vị vui lòng xem lại các hướng dẫn và chia sẻ nhận xét của quý vị tại đây.

Nhân viên của OakDOT cũng cung cấp giờ mở cửa làm việc trong suốt Tháng Bảy:

Thứ Ba, ngày 26 Tháng Bảy, 1:30 – 3 giờ chiều

Trong những giờ mở cửa làm việc này, các bên liên quan có thể kết nối với nhân viên OakDOT (trực tuyến hoặc qua cuộc gọi hội nghị bằng điện thoại) về các câu hỏi hoặc nhận xét liên quan đến các nguyên tắc hướng dẫn về dự thảo vườn nhỏ.

Thực Hiện Cam Kết Cộng Đồng

Khi chúng ta làm việc như một tập thể để giúp các tiểu thương và nền kinh tế địa phương phục hồi sau đại dịch, Thành Phố Oakland khuyến khích cư dân và công nhân ở Oakland tái cam kết với cộng đồng, tái nối kết với nhau và tái khám phá những gì làm cho Oakland trở nên vĩ đại bằng cách thực hiện Lời Cam Kết Cộng Đồng. Hãy tái cam kết việc chi tiêu đồng tiền của quý vị tại địa phương để hỗ trợ nền kinh tế của Oakland và các tiểu thương yêu quý của nó. Cư Dân Oakland có thể tái nối kết và tái khám phá Oakland qua các sự kiện sắp tới của cộng đồng.

Tài Trợ Cho Doanh Nghiệp Siêu Nhỏ

Văn Phòng Bênh Vực Tiểu Thương của California đã cấp tài trợ cho Khu Đại Học Cộng Đồng Chabot - Las Positas cho Chương Trình Tài Trợ Cứu Trợ Doanh Nghiệp Siêu Nhỏ Vì COVID-19 để cung cấp các khoản tài trợ $2,500 cho các doanh nghiệp siêu nhỏ tại các quận Alameda, Amador, Contra Costa, và El Dorado.

Các doanh nghiệp siêu nhỏ hợp lệ là các doanh nghiệp:

  • có ít hơn 5 nhân viên và thu nhập dưới $50,000 mỗi năm
  • đã hoạt động vào năm 2019 và vẫn đang hoạt động
  • bị ảnh hưởng bởi các hạn chế về sức khỏe cộng đồng vì COVID-19
  • là nguồn doanh thu chính của chủ doanh nghiệp
  • không nhận được Trợ Cấp Cứu Trợ Vì COVID-19 cho Tiểu Thương của California

Đơn ghi danh sẽ được chấp nhận cho đến Thứ Sáu, ngày 12 Tháng Tám. Tìm hiểu thêm tại: https://sites.google.com/swccd.edu/clpccd/home

Được Thiết Kế Lại Trang Web Miễn Phí cho Tiểu Thương Của Quý Vị

Hack the Hood giúp nhân viên công nghệ tương lai phát triển kỹ năng bằng cách thiết kế lại trang web miễn phí cho các tiểu thương và tổ chức phi lợi nhuận. Với một trang web, quý vị có thể thiết lập sự hiện diện trực tuyến của mình, thu hút khách hàng mới và bán các dịch vụ hoặc sản phẩm. Các doanh nghiệp chịu trách nhiệm về lệ phí ghi danh tên miền và lưu trữ trang web, thường là $130 mỗi năm. Việc thiết kế lại trang web dành cho tiểu thương được cung cấp trong chương trình mùa hè sắp tới của Hack the Hood bắt đầu từ Tháng Bảy 2022. Hãy nộp đơn xin hôm nay tại https://www.tfaforms.com/4979728.

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Hãy vào xem trang web Tài Nguyên Để Hoạch Định cho Doanh Nghiệp Mở Cửa Trở Lại của Thành Phố để biết thông tin mới nhất về các nguồn hỗ trợ cho việc mở cửa trở lại, bao gồm:

Đây chỉ là những điểm nổi bật của các tài nguyên sẵn có. Để biết thông tin về các quyền lợi dành cho người lao động, các khoản trợ cấp, các khoản vay và các dịch vụ hỗ trợ được cung cấp, xin quý vị vui lòng vào xem trang web về Tài Nguyên cho Doanh Nghiệp & Người Lao Động của chúng tôi.

Các Buổi Thuyết Trình Trực Tuyến & Hội Thảo Trên Mạng Sắp Tới

Dưới đây là một số tiêu biểu cho các buổi thuyết trình và hội thảo trên mạng sắp tới. Xem danh sách bổ sung và kiểm tra các chi tiết bổ sung vào phút cuối tại: https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors

Luật Sư Ảo trong Thư Viện
Các buổi tối Thứ Ba, tối Thứ Năm và chiều Chúa Nhật
Thư Viện Công Cộng Oakland
Miễn Phí

Como estructurar la identidad de su negocio
Thứ Ba, ngày 26 Tháng Bảy, 6 – 9 giờ tối
SBDC Người Gốc Tây Ban Nha Tại California
Miễn Phí

Bài Học Kinh Nghiệm Khi Bắt Đầu & Điều Hành Nhà Hàng
Thứ Hai, ngày 27 Tháng Bảy, 9 giờ sáng – Trưa
SCORE Đông Vịnh
$35

Trái Phiếu Bảo Đảm
Thứ Tư, ngày 27 Tháng Bảy, 10 – 11 giờ sáng
SBDC Người Gốc Tây Ban Nha Tại California
Miễn Phí

Tiếp Thị Doanh Nghiệp Của Quý Vị
Thứ Năm, ngày 28 Tháng Bảy, 10 – 11:30 sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Tiếp Thị Kỹ Thuật Số - Sách Lược Tạo Phễu Bán Hàng
Thứ Hai, ngày 29 Tháng Bảy, Trưa
Liên Doanh Cộng Đồng Thái Bình Dương
Miễn Phí

Buổi Họp Thường Niên Của Phòng Thương Mại Đa Văn Hóa Tại Oakland
Thứ Hai, ngày 1 Tháng Tám, 5:30 – 7:30 tối
For The Culture, 701 Clay Street
Miễn Phí

Comenzando su Negocio: Licencias y Permisos
Thứ Ba, ngày 2 Tháng Tám, 6 – 9 giờ tối
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Tổng Quan Về Giấy Chứng Nhận cho Các Doanh Nghiệp Do Người Da Đen Làm Chủ
Thứ Năm, ngày 4 Tháng Tám, 10 – 11 giờ sáng
Trung Tâm Hỗ Trợ Kỹ Thuật Thu Mua Tại Bắc California
Miễn Phí

Quản Lý Tài Chánh cho Doanh Nghiệp Của Quý Vị
Thứ Năm, ngày 4 Tháng Tám, 10 – 11:30 sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Soạn Thảo một Kế Hoạch Kinh Doanh Hấp Dẫn
Thứ Năm, ngày 4 Tháng Tám, 1 – 5 giờ chiều
SCORE Đông Vịnh
$35

Giải Thưởng Sáng Tạo Hàng Năm Lần Thứ 10 Tại Đông Vịnh
Thứ Năm, ngày 4 Tháng Tám, 5 – 8:30 tối
Fox Theater Oakland, 1807 Telegraph Ave.
$100 – $150

Thành Phố Hella: Lịch Sử Phát Triển và Gián Đoạn của Oakland
Thứ Năm, ngày 4 Tháng Tám, 5:30 – 7 giờ tối
17th & Broadway Apartments Sky Deck, 447 17th Street
$0 – $25

Giờ Làm Việc Của Văn Phòng Luật Kinh Doanh Phòng Ngừa Vào Các Ngày Thứ Sáu Đầu Tiên dành cho Doanh Nhân
Thứ Sáu, ngày 5 Tháng Tám, 9:30 – 11 giờ sáng
Trung Tâm Khởi Nghiệp Renaissance
Miễn Phí

Tiếp Cận Vốn: Tổng Quan
Thứ Hai, ngày 6 Tháng Tám, 6 – 7 giờ tối
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Fundamentos de un Plan de Negocio
Thứ Ba, ngày 9 Tháng Tám, 6 – 9 giờ tối
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Hội Nghị & Triển Lãm Toàn Tiểu Bang Của Phòng Thương Mại Người Gốc Tây Ban Nha Tại California Năm 2022
Ngày 10 – 13 Tháng Tám
Trung Tâm Hội Nghị Oakland
$250 – $300

Hiểu Rõ Phí Tổn Thực Phẩm
Thứ Hai, ngày 15 Tháng Tám, 2 – 4 giờ chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Sở Hữu và Đầu Tư vào Bất Động Sản cho Tiểu Thương và Doanh Nhân
Thứ Ba, ngày 16 Tháng Tám, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Cómo Financiar su Negocio
Thứ Ba, ngày 16 Tháng Tám, 6 – 9 giờ tối
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Tiền Vốn Mở Mang cho Các Doanh Nghiệp Có Lợi Nhuận trên 2 năm Tuổi
Thứ Tư, ngày 17 Tháng Tám, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Các Vấn Đề Pháp Lý của Tiểu Thương Khởi Nghiệp
Thứ Năm, ngày 18 Tháng Tám, 9 giờ sáng – Trưa
SCORE Đông Vịnh
$35

Làm Cách Nào để Doanh Nghiệp Kinh Doanh Bất Lợi (DBE) Được Chứng Nhận
Thứ Năm, ngày 18 Tháng Tám, 10 – 11 giờ sáng
Trung Tâm Hỗ Trợ Kỹ Thuật Thu Mua Tại Bắc California
Miễn Phí

Tìm Kiếm Nguồn Tiền – Tìm Hiểu về tiến trình
Thứ Ba, ngày 23 Tháng Tám, 1 – 3:30 chiều
SCORE Đông VỊNH
$23

Entendiendo su Reporte de Crédito y Pasos para Reparar su Crédito
Thứ Ba, ngày 23 Tháng Tám, 6 – 9 giờ tối
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Acceso al Capital: Una Visión
Thứ Năm, ngày 25 Tháng Tám, 6 – 7 giờ tối
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí