Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh – EWDD Ngày 29 Tháng Giêng, 2021

Theo định kỳ, Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland sẽ gửi những cập nhật quan trọng cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng tôi đang hỗ trợ họ. Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn lực sẵn có.

Posted: January 29th, 2021 3:57 PM

Last Updated: January 29th, 2021 4:05 PM

Để biết thông tin về tất cả các chương trình hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi.

Quận Alameda Trở Lại Bậc Tím Để Cho Phép Một Số Doanh Nghiệp Mở Cửa Trở Lại

Vào ngày 25 Tháng Giêng, Bộ Y Tế Công Cộng California đã công bố Khu vực Vùng Vịnh hội đủ điều kiện để ra khỏi Lệnh Ở Nhà Của Khu Vực. Quận Alameda đã ban hành Lệnh mới của Viên Chức Y Tế để phù hợp với Kế Hoạch Chi Tiết cho một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn của Tiểu Bang, và các hoạt động và doanh nghiệp được phép trong Bậc Tím có thể hoạt động trở lại ngay lập tức. Kể từ Thứ Tư, ngày 27 Tháng Giêng, không có giới hạn địa phương bổ sung nào được áp dụng. Các doanh nghiệp và hoạt động được phép mở bao gồm:

Chỉ cho ngoài trời, với những sửa đổi

 • Khu Cắm Trại
 • Phòng Đánh Bài và Sân Chạy Đua
 • Trung Tâm Giải Trí cho Gia Đình và Rạp Chiếu Phim
 • Phòng Tập Thể Dục
 • Viện Bảo Tàng
 • Địa Điểm Thờ Phượng và Nghi Lễ Văn Hóa
 • Nhà Hàng, Nhà Máy Sản Xuất Rượu, và Phòng Nếm Thử
 • Sở Thú và Nơi Trưng Bày Các Bể Nuôi Cá

Trong nhà, với những sửa đổi

 • Tiệm Làm Tóc và Tiệm Cắt Tóc
 • Khách Sạn và Nhà Nghỉ (phòng tập thể dục và cơ sở luyện tập sức khỏe trong nhà vẫn bị đóng cửa)
 • Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân, bao gồm Các Dịch Vụ Mát-xa, Tiệm Làm Móng và Chăm Sóc Da
 • Cửa Hàng Tạp Hóa có thể tăng sức chứa lên 50 phần trăm
 • Tiệm Bán Lẻ khác có thể tăng sức chứa lên 25 phần trăm

Các doanh nghiệp và hoạt động được phép mở cửa theo Bậc Tím của Tiểu Bang phải tuân thủ các sửa đổi trong Hướng Dẫn Công Nghiệp của Tiểu Bang được đăng tại: https://covid19.ca.gov/industry-guidance/. Các nguồn lực bổ sung tại nơi làm việc có thể được tìm thấy tại đây https://covid-19.acgov.org/recovery và các nguồn lực dành cho công nhân Quận Alameda được cung cấp tại đây https://covid-19.acgov.org/worker-resources.

Các doanh nghiệp Oakland nào cần mở rộng hoạt động ngoài trời để tuân thủ hướng dẫn của Tiểu Bang nên xem xét Sáng Kiến Đường Phố Linh Động. Theo Sáng Kiến Đường Phố Linh Động, một doanh nghiệp có thể nộp đơn qua một tiến trình được đơn giản hóa để xin giấy phép cho năm cách sử dụng khác nhau:

 • Vỉa Hè hoặc Làn Đậu Xe
 • Làn Đường Giao Thông
 • Bãi Đậu Xe Của Tư Nhân hoặc Các Khu Vực Ngoài Trời Khác Của Tư Nhân
 • Xe Bán Thức Ăn, Xe Kéo hoặc Xe Đẩy
 • Bất Động Sản Ngoài Trời Thuộc Sở Hữu Của Thành Phố

Ngoài việc cho phép đơn giản hóa, tất cả các khoản lệ phí đều đã được miễn. Bước quan trọng là xin giấy phép trước khi quý vị bắt đầu sử dụng chỗ ngoài trời. Để biết thêm thông tin, hãy vào xem www.oaklandca.gov/flexstreets.

Để bảo đảm Quận Alameda có thể tiến lên thông qua khuôn khổ phân loại màu sắc của Tiểu Bang và để cho phép nhiều hoạt động và doanh nghiệp hơn được mở cửa trở lại, chúng tôi cực lực khuyến khích cư dân tiếp tục ở nhà nhiều nhất nếu có thể và tránh tụ tập với các gia đình khác.

Đợt 2 của Chương Trình Trợ Cấp Của Tiểu Bang Sẽ Bắt Đầu Vào Tuần Tới

Bắt đầu từ Thứ Ba, ngày 2 Tháng Hai, đơn xin cho Đợt 2 của chương trình trợ cấp tiểu thương của Văn Phòng Ủng Hộ Tiểu Thương của California sẽ được nhận cho đến hết Thứ Hai, ngày 8 Tháng Hai. Hãy chuẩn bị cho Đợt 2 ngay bây giờ bằng cách ghi danh cho một buổi hội thảo trên mạng vào Tháng Hai và thu thập các tài liệu cần thiết như được nêu ra trong phần hướng dẫn ghi danh. Nếu quý vị đã nộp đơn trong Đợt 1, đừng ghi danh lại cho Đợt 2 vì các đơn đủ điều kiện sẽ tự động được nhận cho Đợt 2.

Chương trình tài trợ dành cho những tiểu thương, tổ chức phi lợi nhuận nhỏ, các nhà thầu độc lập và chủ sở hữu duy nhất có đủ điều kiện nào có tổng doanh thu từ $2.5 triệu trở xuống. Các khoản tài trợ từ $5,000 đến $25,000 tùy thuộc vào doanh thu hàng năm.

Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương Của SBA Dành Ưu Tiên Cho Tiểu Thương

Đến hết ngày 31 Tháng Ba, Cơ Quan Quản Lý Tiểu Thương đang tiếp nhận đơn xin vay tiền Đợt Thứ NhấtĐợt Thứ Nhì của Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (PPP). Chương trình đã mở ra cho tất cả các nơi cho vay có tham gia vào ngày 19 Tháng Giêng.

Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương là một khoản vay được thiết kế để cung cấp động cơ trực tiếp cho các tiểu thương để tiếp tục trả lương cho công nhân của họ. Đối với hầu hết những người vay tiền, khoản vay tối đa là gấp 2.5 lần chi phí trả lương trung bình hàng tháng cho năm 2019 hoặc 2020 của họ đến tối đa $2 triệu. Đối với những người vay tiền trong lĩnh vực Dịch Vụ Ăn Uống và Chỗ Ở, khoản vay tối đa là gấp 3.5 lần chi phí trả lương trung bình hàng tháng cho năm 2019 hoặc 2020 của họ đến tối đa $2 triệu.

SBA sẽ xóa bỏ các khoản tiền vay nếu đáp ứng được tiêu chuẩn là tất cả nhân viên đều được lưu giữ, và số tiền này được sử dụng cho các chi phí hợp lệ.

Khoản vay Đợt Thứ Nhất được cung cấp cho các tiểu thương (thường là những doanh nghiệp có 500 nhân viên trở xuống), tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức cựu chiến binh, những quan tâm của bộ lạc, cá nhân tự kinh doanh, công ty độc quyền, và nhà thầu độc lập đủ điều kiện. Các thực thể lớn hơn trong một số lãnh vực nhất định nào đáp ứng tiêu chuẩn về quy mô của SBA cho những ngành cụ thể đó cũng có thể nộp đơn xin.

 • Đạo luật dành riêng $12 tỷ đặc biệt cho các doanh nghiệp do người thiểu số sở hữu.
 • Các khoản vay của PPP – nếu có một số tiền không được xóa bỏ – có lãi suất là 1%.
 • Không cần thế chấp hoặc bảo lãnh cá nhân.
 • Cả chính phủ và nơi cho vay đều không tính phí trên các tiểu thương.

Kiểm tra với đối tác ngân hàng của quý vị xem họ có tham gia vào đợt cho vay PPP mới này hay không hoặc xem xét danh sách các nơi cho vay có tham gia tại địa phương.

Các khoản vay PPP Đợt Thứ Nhì được cung cấp cho một số người vay đủ điều kiện nhất định đã sử dụng tất cả các khoản vay đầu tiên của họ. Một số tiêu chuẩn để đủ điều kiện bao gồm phải có ít hơn 300 nhân viên và có thể chứng minh doanh số bán hàng suy giảm ít nhất 25 phần trăm hàng năm trong ít nhất một quý. Ít nhất $25 tỷ đang được dành riêng cho Các Khoản Vay PPP Đợt Thứ Nhì cho những người vay đủ điều kiện với tối đa 10 nhân viên hoặc cho các khoản vay $250,000 trở xuống cho những người vay đủ điều kiện ở các khu phố có thu nhập thấp hoặc trung bình.

Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ sẽ cho phép các doanh nghiệp nào mà khoản vay từ Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương của họ được xóa bỏ thì các chi phí được trả bằng số tiền đó sẽ được trừ thuế, điều chỉnh chính sách của họ theo luật được Quốc Hội thông qua vào Tháng Mười Hai, 2020.

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Hãy vào xem trang web Tài Nguyên Hoạch Định cho Doanh Nghiệp Mở Cửa Trở Lại của Thành Phố để biết thông tin mới nhất về các nguồn hỗ trợ cho việc mở cửa trở lại, bao gồm:

Hỗ Trợ Kinh Doanh Liên Tục

Quý vị có thể tìm thấy danh sách các tài nguyên cập nhật, bao gồm thông tin về quyền lợi, trợ cấp, các khoản vay cho công nhân và dịch vụ hỗ trợ cho các tiểu thương, tổ chức phi lợi nhuận và các nhà thầu độc lập trên trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của Thành Phố Oakland. Trang web này được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy hãy xem xét trang web này thường xuyên.

Các Buổi Thuyết Trình Trực Tuyến & Hội Thảo Trên Mạng Sắp Tới

Dưới đây là một số tiêu biểu cho các buổi thuyết trình và hội thảo trên mạng sắp tới. Xem danh sách bổ sung và kiểm tra các bổ sung vào phút cuối tại: https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors

Cập Nhật Khoản Vay Cứu Trợ Tai Họa & CASEFORCE
Thứ Tư, ngày 3 Tháng Hai, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Cập Nhật EIDL & PPP Cho Tiểu Thương Nổi Lên
Thứ Năm, ngày 4 Tháng Hai, 3:30 – 5 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Cách Được Giúp Về Liên Hệ Công Chúng Miễn Phí cho Chủ Nhân Tiểu Thương
Thứ Hai, ngày 8 Tháng Hai, 3 – 5 giờ chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Loạt Bài Khôi Phục Kinh Doanh: Dễ Dàng Lưu Giữ Hồ Sơ Thuế Vụ
Thứ Ba, ngày 9 Tháng Hai, 9 - 10 giờ sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Việc Tha Nợ Của Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương & Các Chương Trình Phục Hồi Khác
Thứ Ba, ngày 9 Tháng Hai, Trưa – 1:30 chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Mọi Doanh Nghiệp Đều Hoạt Động Trực Tuyến – Nhờ có Đại Dịch. Phần 2
Thứ Ba, ngày 9 Tháng Hai, 3 – 5 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Cập Nhật Khoản Vay Cứu Trợ Tai Họa: PPP và EIDL
Thứ Tư, ngày 10 Tháng Hai, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Cách Bán Tác Phẩm Nghệ Thuật Trực Tuyến Phần 1
Thứ Tư, ngày 10 Tháng Hai, 1 – 2 giờ chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Thực Hiện Các Sách Lược Phát Triển Kinh Doanh để Phát Triển Doanh Nghiệp Của Quý Vị NGAY BÂY GIỜ!
Thứ Năm, ngày 11 Tháng Hai, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Hướng Dẫn Quốc Tế trong thời COVID-19
Thứ Ba, ngày 16 Tháng Hai, 1 - 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Cập Nhật Khoản Vay Cứu Trợ Tai Họa & CASEFORCE
Thứ Tư, ngày 17 Tháng Hai, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Tăng Đơn Đặt Hàng Thức Ăn Trực Tuyến Cho Nhà Hàng
Thứ Tư, ngày 17 Tháng Hai, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Loạt Hội Thảo Trên Mạng Về Phát Triển & Tối Ưu Hóa Trang Web, Phần 1
Thứ Năm, ngày 18 Tháng Hai, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Chuẩn Bị Khai Thuế cho Chủ Nhân Tiểu Thương: Hãy Chuẩn Bị!
Thứ Ba, ngày 23 Tháng Hai, 11 giờ sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Cập Nhật Khoản Vay Cứu Trợ Tai Họa: PPP &EIDL
Thứ Tư, ngày 24 Tháng Hai, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

COVID-19: Chấm Dứt Dễ Dàng Sự Lấn Áp – Đi từ Căng Thẳng đến Thành Công
Thứ Tư, ngày 24 Tháng Hai, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

2021 Doanh Nghiệp Sinh Tồn: Đàm Phán Lại Hợp Đồng Thuê
Thứ Năm, ngày 25 Tháng Hai, 1 – 2 giờ chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Loạt Bài Khôi Phục Kinh Doanh: Khoản vay EIDL của tôi sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp của tôi như thế nào?
Thứ Ba, ngày 9 Tháng Ba, 9 – 10 giờ sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Mọi doanh nghiệp đều hoạt động Trực Tuyến – nhờ có Đại Dịch, Phần 3
Thứ Ba, ngày 9 Tháng Ba, 3 – 5 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí