Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh – EWDD Ngày 3 Tháng Chín, 2021

Đây là phần cập nhật từ Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland dành cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng ta đang hỗ trợ họ. Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn lực sẵn có.

Posted: September 3rd, 2021 11:44 AM

Last Updated: September 3rd, 2021 11:49 AM

Để biết thông tin về các quyền lợi cho người lao động, các khoản trợ cấp, các khoản vay và các dịch vụ hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi. Trang web được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy hãy xem xét trang này thường xuyên.

Tất cả các cá nhân trong Quận Alameda phải đeo khăn che mặt – bất kể tình trạng tiêm chủng – khi ở trong nhà tại nơi làm việc và môi trường công cộng, với các trường hợp miễn trừ có giới hạn. Quận cũng đề nghị các doanh nghiệp nên cung cấp sẵn khăn che mặt cho các cá nhân bước vào cơ sở kinh doanh. Những Thắc Mắc Thường Được Nêu Ra của quận về việc che mặt trong nhà và tại nơi làm việc cung cấp hướng dẫn về trách nhiệm của cơ sở kinh doanh, bao gồm cả các đòi hỏi về biển báo.

Tiêm chủng vẫn là biện pháp bảo vệ tốt nhất chống lại COVID-19, ngăn ngừa hầu hết các trường hợp nhập viện và tử vong liên quan. Quận Alameda đã đăng tải Bộ Công Cụ Tiêm Chủng Cho Hãng Sở dành cho các doanh nghiệp quan tâm đến việc hỗ trợ nhân viên của họ để được chủng ngừa.

Xin lưu ý rằng email cập nhật tiếp theo sẽ được gửi ra vào Thứ Sáu, ngày 17 Tháng Chín.

Truy Cập Dịch Vụ Hỗ Trợ Doanh Nghiệp tại Các Thư Viện Trong Khu Phố

Cho dù quý vị đang bắt đầu một doanh nghiệp mới, mở rộng doanh nghiệp hay chỉ cần hỗ trợ kinh doanh, nhân viên của Thành Phố luôn sẵn sàng trợ giúp. Thông qua chương trình thí điểm của Trung Tâm Hỗ Trợ Kinh Doanh Từ Xa (BAC) từ ngày 16 Tháng Chín đến Tháng Mười Hai năm 2021, nhân viên Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động của Oakland sẽ sẵn sàng cho các cuộc hẹn 30 phút tại năm địa điểm của thư viện:

  • West Oakland (mỗi sáng Thứ Hai cách một tuần)
  • 81st Avenue (mỗi tối Thứ Ba cách một tuần)
  • César E. Chávez (mỗi tối Thứ Tư cách một tuần)
  • Golden Gate (mỗi sáng Thứ Năm cách một tuần)
  • Eastmont (mỗi chiều Thứ Sáu cách một tuần)

Các cuộc hẹn chỉ được đặt trước. Để đặt lịch hẹn, hãy vào www.oaklandca.gov/RemoteBAC. Để được trợ giúp sắp xếp một cuộc hẹn, hãy gọi số (510) 238-7398. Nếu quý vị không thể đến một trong các địa điểm trong khu phố của chúng tôi, hãy điền vào mẫu đơn yêu cầu trên mạng của chúng tôi và một nhân viên sẽ gọi điện thoại hoặc gửi email cho quý vị trong vòng hai ngày làm việc.

Thực Tập Sinh Thanh Niên Miễn Phí để Giúp Doanh Nghiệp Của Quý Vị

Một thực tập sinh miễn phí có thể giúp quý vị sắp xếp nhân sự và mở lại công việc kinh doanh của quý vị không? Chương Trình Tuyển Dụng Thanh Niên Gia Đình Người Lào của Oakland được thiết kế để giúp thanh thiếu niên chuẩn bị cho thế giới việc làm bằng cách đạt được những kỹ năng, kinh nghiệm và sự tự tin quý giá và được trao quyền trong việc theo đuổi các mục tiêu nghề nghiệp, học tập và cá nhân. Các hãng sở có tham gia nhận được 100 giờ làm việc miễn phí cho doanh nghiệp của họ. Chương trình dành cho thanh thiếu niên Oakland, tuổi từ 16 đến 24. Chương trình trả một khoản phụ cấp hàng giờ là $14.36 cho những người tham gia là thanh thiếu niên, bao gồm cả học sinh trung học và đại học cũng như thanh thiếu niên không đi học. Thanh niên ghi danh vào chương trình sẽ được đào tạo sẵn sàng làm việc và hỗ trợ liên tục cũng như kinh nghiệm làm việc được trả lương có ý nghĩa. Các cơ hội làm việc trên mạng và trực tiếp sẽ được cứu xét. Bấm vào đây để được kết hợp với một thực tập sinh miễn phí

Chương Trình Trợ Cấp Của Tiểu Bang Mở Lại với Các Khoản Trợ Cấp lên đến $25,000

Đợt 8 của Chương Trình Trợ Cấp Cứu Giúp Tiểu Thương Trong Thời COVID-19 Của California dành cho Các Tổ Chức Văn Hóa Phi Lợi Nhuận Chỉ kéo dài đến hết ngày 8 Tháng Chín. Các tổ chức văn hóa phi lợi nhuận đủ điều kiện phải hoàn thành một đơn xin mới cho dù họ đã nộp đơn trong các đợt trước. Các khoản trợ cấp từ $5,000 đến $25,000 dựa trên doanh thu hàng năm như được ghi trong tờ khai thuế gần đây nhất của quý vị.

Thứ Năm tới, Đợt 9 mở ra cho các doanh nghiệp chưa nộp đơn trước đó có thể nộp đơn mới. Các đơn xin sẽ được chấp nhận đến hết ngày 30 Tháng Chín. Các ứng viên trong danh sách chờ đợi từ một số đợt trước cũng sẽ được cứu xét trong đợt này và không cần phải nộp đơn lại.

Kiểm tra danh sách các buổi hội thảo trên mạng về sau trong email này và trực tuyến để biết các buổi hội thảo sắp tới để giúp quý vị nộp đơn xin tài trợ.

Các Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu EIDL Của SBA lên đến $15,000 Vẫn Có Sẵn

Nếu doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận của quý vị ở khu vực có lợi tức thấp, quý vị có thể đủ điều kiện để nhận số tiền ứng trước Khoản Vay Do Thảm Họa Gây Thiệt Hại Kinh Tế (EIDL) lên đến $15,000 của liên bang. Những “khoản ứng trước” này giống như các khoản trợ cấp, và không cần phải hoàn trả. Quý vị không cần phải đủ điều kiện để được hoặc chấp nhận một khoản vay để nhận các khoản ứng trước này. Phần lớn Oakland ở phía dưới I-580 có đủ tiêu chuẩn là khu vực lợi tức thấp

  1. Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu EIDL lên đến $10,000 nếu doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận của quý vị ở trong khu vực có lợi tức thấp, bị mất hơn 30 phần trăm doanh thu, và có 300 nhân viên trở xuống.
  2. Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu Bổ Sung $5,000 nếu doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận của quý vị ở trong khu vực có lợi tức thấp, bị mất hơn 50 phần trăm doanh thu, và có 10 nhân viên trở xuống.

Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu Bổ Sung có thể kết hợp với EIDL gốc và/hoặc Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu EIDL với tổng số tiền lên đến $15,000.

Nếu trước đây quý vị chưa nộp đơn xin EIDL, hãy nộp đơn xin bây giờ!

Nếu trước đây quý vị đã nộp đơn xin EIDL, SBA chắc hẳn đã liên lạc với quý vị để cung cấp thông tin chi tiết. Nếu không tìm thấy email đó, quý vị có thể liên lạc với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Bị Thảm Họa của SBA ở số 1-800-659-2955 (TTY 1-800-877-8339) hoặc qua email tại TargetedAdvance@sba.gov để yêu cầu một lời mời mới. Hãy chắc chắn bao gồm số đơn xin đã nộp của quý vị.

Mặc dù các đơn xin phải được nộp bằng tiếng Anh, SBA cung cấp tài liệu bằng các ngôn ngữ khác nhau để giúp quý vị hiểu các đòi hỏi về tính cách đủ điều kiện, điền vào đơn xin và trả lời các câu hỏi thường được nêu ra.

Kiểm tra danh sách các buổi hội thảo trên web ở phần sau của email này và trên mạng để biết các buổi hội thảo sắp tới về Các Khoản Ứng Trước EIDL do các đối tác của chúng tôi cung cấp. Các đối tác hỗ trợ kinh doanh cũng đang cung cấp hỗ trợ liên tục về việc nộp đơn xin.

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Các Buổi Thuyết Trình Trực Tuyến & Hội Thảo Trên Mạng Sắp Tới

Dưới đây là một số tiêu biểu cho các buổi thuyết trình và hội thảo trên mạng sắp tới. Xem danh sách bổ sung và kiểm tra các chi tiết bổ sung vào phút cuối tại:
https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors

Tài Trợ Cứu Trợ Của CA: Hãy Sẵn Sàng cho Đợt Mở Cửa Kế Tiếp!
Thứ Ba, ngày 7 Tháng Chín, 2:30 – 3:30 chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Subvención de ayuda de CA: ¡Prepárese para la apertura de la próxima ronda!
Miércoles, 8 de septiembre, 11 a.m. – Noon
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương: Đã Đến Lúc Chuẩn Bị Sẵn Đơn Xin Xóa Nợ Của Quý Vị!
Thứ Tư, ngày 8 Tháng Chín, 2 – 3 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Của Quý Vị
Thứ Năm, ngày 9 Tháng Chín, 10 giờ sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

KHÔNG CÓ một Trang Web Có Làm Cho Quý Vị Tốn Tiền Không? Hãy Tự Tạo Ra Một Trang Web! (Phần 1)
Thứ Năm, ngày 9 Tháng Chín, 9:30 – 10:30 sáng
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

¿Necesita empleados? ¡Soluciones para este desafío de pequeñas empresas!
Jueves, 9 de septiembre, 2 – 3 p.m.
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Các Khoản Vay Do Tai Họa Làm Thiệt Hại Kinh Tế Thời COVID: Chúng Có Phù Hợp Với Quý Vị Không?!
Thứ Sáu, ngày 10 Tháng Chín, 11 giờ sáng – Trưa
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

іYa es hora de solicitar el perdón de su préstamo PPP!
lunes, 13 de septiembre, 11 a.m. – Noon
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Hội Nghị Thượng Đỉnh Trên Mạng Tuần Lễ Tiểu Thương Toàn Quốc 2021
Thứ Hai, ngày 13 Tháng Chín – Thứ Tư, ngày 15 Tháng Chín, 8 giờ sáng – 3 giờ chiều
SBA
Miễn Phí

Cần Nhân Viên? Các Giải Pháp Thiết Thực cho Sự Thử Thách Của Tiểu Thương
Thứ Ba, ngày 14 Tháng Chín, 11 giờ sáng – Trưa
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Beneficios de Préstamos de Daños Económicos Ocasionados por Covid-19 - EIDL
Martes, 14 de septiembre, 2 – 3 p.m.
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Quý Vị Có Thể Trả Tiền Chuộc cho Dữ Liệu Của Mình Không? Hãy Tìm Hiểu Về An Ninh Mạng NGAY BÂY GIỜ!
Thứ Tư, ngày 15 Tháng Chín, 11 giờ sáng – Trưa
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Giới Thiệu về Kinh Doanh Nhà Hàng cho Người Nói Tiếng Tây Ban Nha
Thứ Tư, ngày 15 Tháng Chín, 11 giờ sáng – 12:30 chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Hội Thảo Trên Mạng Về Thương Lượng Cho Thuê Thương Mại và Cấm Trục Xuất
Thứ Tư, ngày 15 Tháng Chín, 3 – 4 giờ chiều
Ủy Ban Luật Sư về Dân Quyền
Miễn Phí

Cần Nhân Viên? Các Giải Pháp Thiết Thực cho Sự Thử Thách Của Tiểu Thương
Thứ Năm, ngày 16 Tháng Chín, Trưa – 1 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

¿Necesita empleados? ¡Soluciones para este desafío de pequeñas empresas!
Martes, 21 de septiembre, 11 a.m. – Noon
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

іYa es hora de solicitar el perdón de su préstamo PPP!
Martes, 21 de septiembre, 2 – 3 p.m.
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Thuê Nhân Viên: Trước Tiên Làm Điều Quan Trọng Nhất
Thứ Ba, ngày 21 Tháng Chín, 1 – 2:30 chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Các Khoản Vay Do Tai Họa Làm Thiệt Hại Kinh Tế Thời COVID: Chúng Có Phù Hợp Với Quý Vị Không?!
Thứ Ba, ngày 21 Tháng Chín, 2:30 – 3:30 chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

KHÔNG CÓ một Trang Web Có Làm Cho Quý Vị Tốn Tiền Không? Hãy Tự Tạo Ra Một Trang Web! (Phần 1)
Thứ Tư, ngày 22 Tháng Chín, 3 – 4:00 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Cập Nhật Trợ Cấp Cứu Trợ & Các Khoản Vay Của California (Tiếng Tây Ban Nha)
Thứ Tư, ngày 22 Tháng Chín, 6 – 8 giờ tối
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Beneficios de Préstamos de Daños Económicos Ocasionados por Covid-19 - EIDL
jueves, 23 de septiembre, 11 a.m. – Noon
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương: Đã Đến Lúc Chuẩn Bị Sẵn Đơn Xin Xóa Nợ Của Quý Vị!
Thứ Năm, ngày 23 Tháng Chín, 11 giờ sáng – Trưa
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Trợ Cấp Cứu Trợ Của California: Các Đợt Mới 7, 8 & 9 (Tiếng Quan Thoại)
Thứ Năm, ngày 23 Tháng Chín, 2 – 3 giờ chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Lớp Học Về Dịch Vụ Pháp Lý Trên Mạng
Thứ Năm, ngày 23 Tháng Chín, 4 – 6 giờ chiều
Ủy Ban Luật Sư về Dân Quyền
Miễn Phí

¿Pagaría por el Rescate de su Información Digital? ¡Proteja su negocio!
Martes, 28 de septiembre, 1 – 2 p.m.
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Bên Trong Oakland: Cập Nhật Toán Đặc Nhiệm Nơ Xanh Về Thuế Môn Bài
Thứ Năm, ngày 30 Tháng Chín, 9 - 10:30 sáng
Phòng Thương Mại Oakland
$15

Nối Kết Tiền Vốn Vùng Vinh lần thứ XIII: Hình Dung Con Người Mới Của Chúng Ta
Thứ Sáu, ngày 1 Tháng Mười, 9 giờ sáng – 4 giờ chiều
Liên Minh để Phát Triển Cộng Đồng
$35

Tiếp Thị Trực Tuyến
Thứ Năm, ngày 7 Tháng Mười, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Lớp Học Về Dịch Vụ Pháp Lý Trên Mạng
Thứ Năm, ngày 7 Tháng Mười, 4 – 6 giờ chiều
Ủy Ban Luật Sư về Dân Quyền
Miễn Phí

Tiếp Cận Công Bằng với Tín Dụng Tiểu Thương
Thứ Năm, ngày 14 Tháng Mười, 10 giờ sáng – 1 giờ chiều
Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang San Francisco
Miễn Phí

Lớp Học Về Dịch Vụ Pháp Lý Trên Mạng
Thứ Năm, ngày 21 Tháng Mười, 4 – 6 giờ chiều
Ủy Ban Luật Sư về Dân Quyền
Miễn Phí