Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh – EWDD Ngày 5 Tháng Ba, 2021

Theo định kỳ, Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland sẽ gửi những cập nhật quan trọng cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng tôi đang hỗ trợ họ. Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn lực sẵn có.

Posted: March 5th, 2021 2:08 PM

Last Updated: March 5th, 2021 2:17 PM

Để biết thông tin về tất cả các chương trình hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi.

Khi bản sao này được gửi ra để thông dịch vào Thứ Tư, ngày 3 Tháng Ba, Quận Alameda vẫn nằm trong Bậc Tím của Kế Hoạch Chi Tiết cho một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn của Tiểu Bang. Trong khi số trường hợp nhiễm bệnh đang được cải thiện, Quận Alameda nhắc nhở người dân Oakland tuân theo 5 nguyên tắc sau đây để giữ an toàn hơn:

 • Đeo khẩu trang,
 • Rửa tay,
 • Để ý khoảng cách,
 • Chờ đến lúc có thể gặp người thân yêu,
 • Khi đến lượt quý vị, hãy chủng ngừa.

Các Đợt Tài Trợ Mới Đã Được Công Bố cho Chương Trình Tài Trợ Tiểu Thương của Tiểu Bang

Vào Thứ Tư, ngày 3 Tháng Ba, Văn Phòng Ủng Hộ Tiểu Thương của California đã công bố bốn đợt tài trợ mới cho Chương Trình Trợ Cấp Cứu Giúp Tiểu Thương Trong Thời COVID-19 của California.

Đợt 3: Chỉ Cho Ứng Viên Trong Danh Sách Chờ Đợi từ Đợt 1 và Đợt 2: Thứ Sáu, ngày 5 Tháng Ba đến Thứ Năm, ngày 11 Tháng Ba, 2021. Ứng viên đủ điều kiện: Đây là một đợt kín chỉ dành cho những ứng viên đủ điều kiện đã được đưa vào danh sách chờ đợi trong các Đợt 1 và 2. Giải thưởng tài trợ đủ điều kiện: $5,000 đến $25,000. Nếu quý vị đã được đưa vào danh sách chờ đợi, quý vị không cần phải đăng ký lại. Các đơn xin mới sẽ không được chấp nhận trong đợt này.

Đợt 4: Chỉ Cho Các Tổ Chức Văn Hóa Phi Lợi Nhuận: Từ Thứ Ba, ngày 16 Tháng Ba đến Thứ Ba, ngày 23 Tháng Ba, 2021. Ứng viên đủ điều kiện: Chỉ các tổ chức văn hóa phi lợi nhuận đáp ứng các tiêu chuẩn đủ điều kiện được tìm thấy tại CAReliefGrant.com. Giải thưởng tài trợ đủ điều kiện: $5,000 – $25,000. Chi tiết: Các khoản tài trợ sẽ chỉ dành cho các tổ chức văn hóa phi lợi nhuận không nhận được tài trợ trong các Đợt 1, 2 hoặc 3. Các tổ chức văn hóa phi lợi nhuận đủ điều kiện phải điền một đơn xin mới cho dù họ đã nộp đơn trong các Đợt 1 và 2.

Đợt 5: Ứng Viên Mới và Ở Trong Danh Sách Chờ Đợi: Từ Thứ Năm, ngày 25 Tháng Ba đến Thứ Tư, ngày 31 Tháng Ba. Ứng viên đủ điều kiện: các tiểu thương và tổ chức phi lợi nhuận trong danh sách chờ đợi hiện thời mà không được chọn trong các Đợt 1, 2 hoặc 3 và những ứng viên mới đáp ứng tiêu chuẩn đủ điều kiện được tìm thấy tại CAReliefGrant.com. Giải thưởng tài trợ đủ điều kiện: $5,000 – $25,000. Chi tiết: Những ứng viên không được chọn để nhận trợ cấp trong các Đợt 1, 2 và 3 không cần phải nộp đơn lại vì họ sẽ được tự động đưa vào Đợt 5. Những ứng viên mới sẽ phải nộp đơn xin tại CAReliefGrant.com.

Vòng 6: Ứng Viên Mới và Ở Trong Danh Sách Chờ Đợi: Ngày sẽ sớm được công bố. Ứng viên đủ điều kiện: các tiểu thương và tổ chức phi lợi nhuận hiện đang ở trong danh sách chờ đợi không được chọn trong các Đợt 1, 2, 3, 4 hoặc 5 và những ứng viên mới đáp ứng tiêu chuẩn đủ điều kiện được tìm thấy tại CAReliefGrant.com. Giải thưởng tài trợ đủ điều kiện: $5,000 – $25,000. Thông tin chi tiết: Các ứng viên không được chọn để nhận trợ cấp trong các Đợt 1, 2, 3 & 5 không cần phải nộp đơn lại và sẽ được tự động đưa vào Đợt 6. Các ứng viên mới sẽ phải nộp đơn tại CAReliefGrant.com.

Những Thay Đổi Gần Đây Giúp Các Tiểu Thương, Các Chủ Sở Hữu Duy Nhất Tiếp Cận Các Khoản Vay PPP Dễ Dàng Hơn

Để tiếp cận các doanh nghiệp nhỏ nhất, SBA cung cấp thời hạn nộp đơn dành riêng cho các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận có từ 20 nhân viên trở xuống và các chủ sở hữu duy nhất đến hết Thứ Ba, ngày 9 Tháng Ba, 2021, lúc 2 giờ chiều, Giờ Thái Bình Dương để nộp đơn xin các khoản vay của Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (PPP). Cách này sẽ giúp các bên cho vay và các đối tác cộng đồng có thêm thời gian làm việc với các doanh nghiệp nhỏ nhất để gửi đơn xin của họ, đồng thời cũng bảo đảm rằng các doanh nghiệp lớn hơn có đủ điều kiện cho PPP sẽ vẫn có rất nhiều thời gian để nộp đơn xin và tiếp nhận hỗ trợ trước khi chương trình hết hạn vào ngày 31 Tháng Ba, 2021.

Để khuyến khích sự tham gia trong thời gian đăng ký độc quyền, SBA đang tổ chức một loạt hội thảo trên mạng đặc biệt đến hết ngày 8 Tháng Ba dành cho các tiểu thương thuộc sở hữu của người da màu, phụ nữ, cựu chiến binh và những người xác định là LGBTQ.

Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương là một khoản vay được thiết kế để cung cấp động cơ trực tiếp cho các tiểu thương để lưu giữ công nhân của họ trong sổ lương. Đối với hầu hết những người đi vay, khoản vay tối đa là gấp 2.5 lần chi phí trả lương trung bình hàng tháng cho năm 2019 hoặc 2020 của họ lên đến tối đa là $2 triệu. Đối với những người vay trong lãnh vực Dịch Vụ Ăn Uống và Chỗ Ở, số tiền vay tối đa là gấp 3.5 lần chi phí trả lương trung bình hàng tháng cho năm 2019 hoặc 2020 của họ lên đến tối đa là $2 triệu. SBA sẽ xóa bỏ các khoản tiền vay nếu đáp ứng được tiêu chuẩn là tất cả nhân viên đều được lưu giữ, và số tiền này được sử dụng cho các chi phí hợp lệ.

Tổng Thống Biden cũng đã thông báo về những thay đổi thêm trong chương trình để giúp cho việc tiếp cận các khoản vay PPP công bằng hơn. SBA sẽ:

 • Cho phép các chủ sở hữu duy nhất, các nhà thầu độc lập, và các cá nhân tự kinh doanh nhận được hỗ trợ tài chanh nhiều hơn bằng cách sửa đổi công thức tài trợ của PPP cho các loại đương đơn này;
 • Loại bỏ hạn chế loại trừ đối với quyền tiếp cận PPP cho các chủ tiểu thương có tiền án về trọng tội không phải là gian lận, phù hợp với đề nghị của quốc hội lưỡng đảng;
 • Loại bỏ các hạn chế tiếp cận PPP đối với các chủ tiểu thương, là những người đã gặp khó khăn trong việc thanh toán tiền vay của sinh viên bằng cách loại bỏ việc không trả tiền nợ của sinh viên như một điều kiện để truất quyền tham gia chương trình PPP; và
 • Bảo đảm quyền truy cập cho các chủ tiểu thương không phải là công dân nhưng là cư dân hợp pháp của Hoa Kỳ bằng cách làm rõ rằng họ có thể sử dụng Mã Số Nhận Dạng Người Đóng Thuế Cá Nhân (ITIN) để nộp đơn xin PPP.

Hỏi đối tác ngân hàng của quý vị xem họ có đang tham gia chương trình PPP hay không. Nếu họ không tham gia, thì hãy kết nối với một nhà cho vay bằng công cụ Đối Sánh Nhà Cho Vay của SBA hoặc một trong danh sách những nhà cho vay có tham gia tại địa phương này.

Hỗ Trợ Nhà Cung Cấp Thức Ăn Trên Đường Phố

Quỹ Tiếp Trợ Thức Ăn Cho Người Đói có một sản phẩm cho vay/tài trợ mới dành cho những người bán thức ăn trên đường phố, do Wells Fargo bảo trợ. Những người nộp đơn đủ điều kiện có thể nhận được trung bình $12,000 bao gồm khoản trợ cấp $3,600 và khoản vay $8,400 với lãi suất 3% mà không có lệ phí vay tiền. Số tiền này có thể được sử dụng để mua xe đẩy, trả phí giấy phép và môn bài, và mua hàng tồn kho, thiết bị và vật tư. Quý vị có thể nộp đơn xin bằng số an sinh xã hội hoặc ITIN của mình. Để biết thêm thông tin, hãy gửi email đến Meche@feed-hunger.com hoặc gọi điện thoại số (415) 533-7171.

Tài Trợ Khẩn Cấp cho Các Nhà Điều Hành Địa Điểm

Là một phần của gói viện trợ kinh tế liên bang vào Tháng Mười Hai, 2020, Quốc Hội đã bao gồm $15 tỷ để tài trợ cho các nhà điều hành địa điểm đã đóng cửa (SVO); $2 tỷ được dành riêng cho người nộp đơn là những nhà điều hành nhỏ hơn hội đủ điều kiện với tối đa 50 nhân viên toàn thời gian. Mặc dù ngày nộp đơn vẫn chưa được công bố, Văn Phòng Hỗ Trợ Thảm Họa của SBA đã ra mắt một trang web với thông tin và hướng dẫn ban đầu. Các doanh nghiệp quan tâm nên ghi danh để nhận các thông tin cập nhật về chương trình và ghi danh trong Hệ Thống Quản Lý Giải Thưởng tại SAM.gov.

Những người nộp đơn hợp lệ có thể hội đủ điều kiện để nhận Tài Trợ SVO tương đương với 45% tổng doanh thu kiếm được của họ, với số tiền tối đa dành cho một khoản trợ cấp duy nhất là $10 triệu.

Các thực thể hội đủ điều kiện bao gồm:

 • Người điều hành hoặc quảng bá địa điểm trực tiếp
 • Nhà sản xuất chương trình sân khấu
 • Người điều hành tổ chức biểu diễn nghệ thuật trực tiếp
 • Các nhà điều hành viện bảo tàng, vườn thú và bể nuôi thủy sinh có liên quan hội đủ các tiêu chuẩn cụ thể
 • Nhà điều hành rạp chiếu phim điện ảnh
 • Đại diện tài năng

Những đòi hỏi đáng lưu ý khác:

 • Phải hoạt động từ ngày 29 Tháng Hai, 2020
 • Địa điểm hoặc đơn vị quảng bá không được nhận khoản vay PPP vào hoặc sau ngày 27 Tháng Mười Hai, 2020

Sẽ có thời hạn nộp đơn ưu tiên cho các nhà điều hành bị thiệt hại từ 90% trở lên và bị mất doanh thu từ 70% trở lên.

Để biết thêm chi tiết, hãy xem Những Thắc Mắc Thường Được Nêu Ra Về Trợ Cấp Cho Các Nhà Điều Hành Địa Điểm Bị Đóng Cửa của họ hoặc gửi email đến SVOGrant@sba.gov.

Ghi Danh vào chương trình Huấn Luyện Miễn Phí Về Thương Mại Điện Tử trước ngày 11 Tháng Ba

Văn Phòng Ủng Hộ Tiểu Thương của California đã hợp tác với eBay để khởi động chương trình Mở Cửa & Hoạt Động của California. Thông qua chương trình này, tối đa 300 tiểu thương của California sẽ được lựa chọn để tham gia vào chương trình huấn luyện về Thương Mại Điện Tử tương tác kéo dài sáu tuần lễ được thiết kế để giúp họ tham gia và phát triển trực tuyến.

Chương trình mới, miễn phí 100% này sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp tham gia những tài nguyên giáo dục, hướng dẫn tương tác và người-bán-huấn-luyện-người-bán mà họ cần để cạnh tranh trên thị trường của eBay.

Người tham gia sẽ có toàn quyền truy cập vào Trường Học Cho Người Bán Hàng Trên eBay, là một chương trình học tập trực tuyến tương tác của eBay. Trường Học Cho Người Bán Hàng cung cấp các khóa học cho cả cấp độ người mới bắt đầu lẫn nâng cao hơn để giúp tất cả người bán tăng tốc và mở rộng quy mô kinh doanh trên eBay của họ, bất kể thời gian và kinh nghiệm của họ trong chương trình này.

Các lợi ích khác của chương trình bao gồm:

 • Quyền truy cập dành riêng vào sáu buổi hội thảo trên web hàng tuần, được hướng dẫn bởi một cố vấn tăng trưởng tận tâm
 • Người-bán-huấn-luyện-người-bán; miễn 200 lệ phí giới thiệu hàng mỗi tháng
 • Ghi danh cửa hàng eBay căn bản trong 90 ngày sau khi "tốt nghiệp"
 • Một “bộ dụng cụ khởi động” cho người bán bao gồm các nguồn cung cấp khác nhau để bắt đầu bán hàng trực tuyến ngay lập tức.

Thời hạn nộp đơn mở rộng cho đến 11:59 tối vào Thứ Năm, ngày 11 Tháng Ba, 2021. Chương trình sáu tuần lễ sẽ bắt đầu vào tuần của ngày 29 Tháng Ba.

Thành Phố Ra Mắt Chương Trình Huấn Luyện Tuyển Dụng Miễn Phí

Hội Đồng Phát Triển Lực Lượng Lao Động của Thành Phố Oakland đã ra mắt một chương trình huấn luyện kỹ năng trực tuyến, miễn phí do Metrix Learning cung cấp. Tham gia các khóa học có thể giúp người dân Oakland cải thiện nhiều kỹ năng khác nhau, đạt được chứng chỉ công nghiệp, bắt đầu sự nghiệp mới hoặc thăng tiến trên nấc thang nghề nghiệp. Metrix Learning cung cấp hơn 5,000 khóa học dẫn đến hơn 180 chứng chỉ công nghiệp, với các lớp học trực tuyến bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Quảng Đông. Có thể truy cập 24/7, các khóa học theo nhịp độ tự ấn định cho phép người dùng tham gia các lớp học khi thấy thuận tiện cho họ. Tài nguyên huấn luyện này được cung cấp cho bất kỳ cư dân hoặc chủ doanh nghiệp Oakland nào. Ghi danh tại: https://oakland.metrixlearning.com/

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Hãy vào xem trang web Tài Nguyên Hoạch Định cho Doanh Nghiệp Mở Cửa Trở Lại của Thành Phố để biết thông tin mới nhất về các nguồn hỗ trợ cho việc mở cửa trở lại, bao gồm:

Hỗ Trợ Kinh Doanh Liên Tục

Quý vị có thể tìm thấy danh sách các tài nguyên cập nhật, bao gồm thông tin về quyền lợi, trợ cấp, các khoản vay cho công nhân và dịch vụ hỗ trợ cho các tiểu thương, tổ chức phi lợi nhuận và các nhà thầu độc lập trên trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của Thành Phố Oakland. Trang web này được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy xin quý vị vui lòng xem xét trang web này thường xuyên.

Các Buổi Thuyết Trình Trực Tuyến & Hội Thảo Trên Mạng Sắp Tới

Dưới đây là một số tiêu biểu cho các buổi thuyết trình và hội thảo trên mạng sắp tới. Xem danh sách bổ sung và kiểm tra các bổ sung vào phút cuối tại: https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors

PPP 2.0 2021 Foro Interactivo
Cada lunes y miércoles, 6 – 9 p.m.
Phòng Thương Mại Của Người Gốc Tây Ban Nha Tại California
Sin Costo Alguno

Serie de 12 Talleres para Emprendedores Hispanos Sin Costo Alguno
Cada martes hasta el 20 de Abril, 6 – 9 p.m.
Phòng Thương Mại Của Người Châu Mỹ La Tinh Tại Oakland
Sin Costo Alguno

Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (PPP) Mới
Thứ Hai, ngày 8 Tháng Ba, 11 giờ sáng – Trưa
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Loạt Bài Khôi Phục Kinh Doanh: Khoản vay EIDL của tôi sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp của tôi như thế nào?
Thứ Ba, ngày 9 Tháng Ba, 9 – 10 giờ sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

El nuevo programa de protección de cheques de pago (PPP)
El Martes, 9 de Marco, 2 – 3 p.m.
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Mọi Doanh Nghiệp Đều Hoạt Động Trực Tuyến – nhờ có Đại Dịch, Phần 3
Thứ Ba, ngày 9 Tháng Ba, 3 – 5 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Các Nhu Cầu Phải Biết Về Bảo Hiểm cho Tiểu Thương
Thứ Tư, ngày 10 Tháng Ba, 10 giờ sáng – Trưa
SCORE Đông Vịnh
$15

Cập Nhật Khoản Vay Cứu Trợ Tai Họa & Caseforce
Thứ Tư, ngày 10 Tháng Ba, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Chuẩn Bị Khai Thuế cho Chủ Nhân Tiểu Thương: Hãy Chuẩn Bị!
Thứ Tư, ngày 10 Tháng Ba, 11 giờ sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (PPP) Mới
Thứ Tư, ngày 10 Tháng Ba, 2:30 – 3:30 chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

El nuevo programa de protección de cheques de pago (PPP)
El Jueves, 11 de Marco, Noon – 1 p.m.
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Nghệ Sĩ Hành Động: Trưng Bày Nghệ Thuật Của Quý Vị trong một Thế Giới Ảo
Thứ Năm, ngày 11 Tháng Ba, 1 – 2 giờ chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Giữ Chân Khách Hàng & Giành Được Khách Hàng Mới Trong Thời COVID 19
Thứ Sáu, ngày 12 Tháng Ba, Trưa – 1 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Mở Lại Doanh Nghiệp Trong Thời COVID-19 –Thấu Hiểu và Quản Lý Tiến Trình-Đông Vịnh
Thứ Bảy, ngày 13 Tháng Ba, 11 giờ sáng – Trưa
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Thương Mại Điện Tử Cho Nhà Hàng Phần 1: Tiếp Thị để Khách Hàng Sẽ Ăn Ngấu Nghiến!
Thứ Hai, ngày 15 Tháng Ba, 11 giờ sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (PPP) Mới
Thứ Hai, ngày 15 Tháng Ba, 11 giờ sáng – Trưa
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Mở Lại Doanh Nghiệp Trong Thời COVID-19 –Thấu Hiểu và Quản Lý Tiến Trình-Đông Vịnh
Thứ Ba, ngày 16 Tháng Ba, 10 – 11 giờ sáng
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Ủy Ban Tác Động Cộng Đồng: Sức Mạnh của Quan Hệ Đối Tác
Thứ Ba, ngày 16 Tháng Ba, 10 - 11:30 sáng
Phòng Thương Mại Đô Thị Của Oakland
Miễn Phí

COVID-19: Loạt Hội Thảo Trên Web Về Phát Triển & Tối Ưu Hóa Trang Web Phần 2
Thứ Năm, ngày 18 Tháng Ba, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Giữ Chân Khách Hàng & Giành Được Khách Hàng Mới Trong Thời COVID 19
Thứ Năm, ngày 18 Tháng Ba, 3 – 4 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Cultivando clientes y consiguendo otros nuevos durante COVID-19
Viernes, 19 de Marco, 11 a.m. Mediodía
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Hội Chợ Ảo Về Việc Làm Trong Ngành Sản Xuất
Thứ Sáu, ngày 19 Tháng Ba, 2 – 5 giờ chiều
Các Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Vùng Vịnh và AMBayArea
Miễn Phí

Thương Mại Điện Tử Cho Nhà Hàng Phần 2: Tiếp Thị để Khách Hàng Sẽ Ăn Ngấu Nghiến!
Thứ Hai, ngày 22 Tháng Ba, 11 giờ sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Giờ Tiếp Thị Kỹ Thuật Số: Chiến Thuật Tiếp Thị Kỹ Thuật Số Khi Quý Vị Tiếp Tục Chuyển Mình và Phục Hồi
Thứ Tư, ngày 24 Tháng Ba, 9 – 10 giờ sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Giữ Chân Khách Hàng & Giành Được Khách Hàng Mới Trong Thời COVID 19
Thứ Tư, ngày 24 Tháng Ba, 10:30 – 11:30 sáng
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Cập Nhật Khoản Vay Cứu Trợ Tai Họa & Caseforce
Thứ Tư, ngày 24 Tháng Ba, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

COVID-19: Lập Bản Đồ Tư Duy Cho Tiểu Thương Của Quý Vị
Thứ Tư, ngày 24 Tháng Ba, 3 – 5 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Cultivando clientes y consiguendo otros nuevos durante COVID-19
El Jueves, 25 de Marco 3:00 – 4:00 p.m.
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Mở Lại Doanh Nghiệp Trong Thời COVID-19 –Thấu Hiểu và Quản Lý Tiến Trình-Đông Vịnh
Thứ Sáu, ngày 26 Tháng Ba, 2:30 – 3:30 chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

COVID-19: Hướng Dẫn Cho Người Thuê Nhà Thương Mại
Thứ Tư, ngày 31 Tháng Ba, 3 – 5 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

COVID-19: Hướng Dẫn Kinh Doanh Về Chăm Sóc Cá Nhân
Thứ Năm, ngày 22 Tháng Tư, 3 – 5 giờ chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí