Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh – EWDD Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2020

Theo định kỳ, Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland sẽ gửi những cập nhật quan trọng cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng tôi đang hỗ trợ họ. Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn lực sẵn có.

Posted: January 8th, 2021 3:43 PM

Last Updated: January 20th, 2021 7:43 PM

Để biết thông tin về tất cả các chương trình hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi.

Giữa lúc số ca COVID-19 và số ca nhập viện tăng cao phá kỷ lục, Quận Alameda đã tham gia cùng các sở y tế khác trong Vùng Vịnh và Thành Phố Berkeley trong việc thực hiện Lệnh Ở Nhà Trong Vùng để ngăn hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta bị quá tải và để cứu nhiều mạng sống. Hãy xem các Doanh Nghiệp Mở & Đóng Được Chấp Thuận Của Quận Alameda tại: https://covid-19.acgov.org/reopening.page

Mặc dù chúng tôi dự đoán Tiểu Bang sẽ gia hạn Lệnh Ở Nhà cho Vùng Vịnh do sức chứa của ICU trong vùng vẫn ở dưới ngưỡng 15% sức chứa, kể từ trưa Thứ Tư, ngày 6 Tháng Giêng, khi bản tin này được gửi đi để thông dịch, không có bản cập nhật nào được ban hành. Để biết về lệnh mới nhất, xin quý vị vui vào xem: https://covid-19.acgov.org/reopening.page

Thời Hạn Nộp Đơn Được Gia Hạn cho Chương Trình Tài Trợ Tiểu Thương của California

Thời hạn cho Vòng 1 của Chương Trình Cứu Trợ Tiểu Thương Vì COVID-19 Của California đã được gia hạn đến Thứ Tư, ngày 13 Tháng Giêng lúc 11:59 tối. Chương trình tài trợ sẽ trao $500 triệu tài trợ trong hai vòng tài trợ cho các tiểu thương, tổ chức phi lợi nhuận nhỏ, chủ sở hữu duy nhất và nhà thầu độc lập có doanh thu từ $2.5 triệu trở xuống. Số tiền tài trợ sẽ trong khoảng từ $5,000 đến $25,000 dựa trên doanh thu hàng năm của doanh nghiệp. Không giống như các khoản tài trợ khác, các chủ sở hữu doanh nghiệp có ITIN đều đủ điều kiện.

Các đối tác hỗ trợ kỹ thuật có thể trợ giúp tiến trình nộp đơn xin bằng nhiều ngôn ngữ.

Đương đơn cũng có thể tham dự một buổi hội thảo trên web về chương trình tài trợ bằng cách ghi danh tại: https://fullerton.zoom.us/webinar/register/WN_DNMLHwM5SSehzRxAKkSFZA

Các buổi hội thảo trên web được ghi lại bằng nhiều ngôn ngữ có sẵn tại: https://careliefgrant.com/webinars/

Các khoản tài trợ được cấp sẽ dựa trên các yếu tố chính về ưu tiên, bao gồm:

  • Phân phối theo địa lý dựa trên các hạn chế về sức khỏe và an toàn đối với COVID-19 theo Kế Hoạch Chi Tiết của California để có một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn, tình trạng của quận và Lệnh Ở Nhà Theo Vùng có thể tìm thấy tại https://covid19.ca.gov/safer-economy/
  • Các ngành công nghiệp bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch (tức là bán lẻ, thực phẩm và khách sạn, y tế và sức khỏe, chăm sóc cá nhân, v.v.)
  • Các nhóm tiểu thương không được phục vụ đầy đủ (tức là các doanh nghiệp mà phần lớn được sở hữu và điều hành hàng ngày bởi phụ nữ, người thiểu số/người da màu, hoặc cựu chiến binh và những doanh nghiệp nào nằm ở các cộng đồng nông thôn và có thu nhập từ thấp đến trung bình)

Các khoản tài trợ có thể được sử dụng để:

  • Trả lương và các chi phí khác của nhân viên như chăm sóc sức khỏe, một số loại nghỉ phép có lương và bảo hiểm
  • Làm vốn lưu động
  • Thanh toán tiền thuê nhà hoặc thế chấp
  • Trang trải các chi phí mở lại, bao gồm cả chi phí để tuân thủ các nguyên tắc hướng dẫn đối với COVID-19 (tức là vật tư PPE, thử nghiệm, đào tạo nhân viên, v.v.)

Đây là một tiến trình nộp đơn xin gồm hai phần, và các doanh nghiệp nộp đơn thông qua Đối Tác Nhà Cung Cấp đã được thảo luận trong đoạn trên. Trong Giai Đoạn 1, các doanh nghiệp điền đơn xin trực tuyến, tải lên các văn kiện khai thuế gần đây nhất của họ, và cung cấp bản sao Căn Cước được chính phủ chấp nhận. Nếu được chọn để nhận tài trợ, các doanh nghiệp đó sẽ được gửi email yêu cầu bổ sung các tài liệu cần thiết.

Để có danh sách đầy đủ các yêu cầu về tính đủ điều kiện, các nguyên tắc sử dụng quỹ tài trợ và hướng dẫn nộp đơn xin cho các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận, hãy vào xem https://careliefgrant.com/

Cập Nhật về Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương của SBA

Luật liên bang được ký thành luật vào ngày 27 Tháng Mười Hai, 2020, cho phép Ban Quản Lý Tiểu Thương (SBA) phê duyệt các khoản vay bổ sung của Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (PPP) lên đến $2 triệu thông qua việc phân bổ $284.5 tỷ tài trợ. Luật dành riêng $12 tỷ cho các doanh nghiệp do người thiểu số sở hữu.

Đợt mới này sẽ cung cấp các khoản vay ban đầu cho những doanh nghiệp là người vay khoản vay PPP lần đầu và cho phép khoản vay PPP thứ hai cho những người vay đủ điều kiện nào đã sử dụng tất cả các khoản vay đầu tiên của họ. Tiêu chuẩn đủ điều kiện bao gồm việc có ít hơn 300 nhân viên và có thể chứng minh doanh số giảm ít nhất 25 phần trăm hàng năm trong ít nhất một quý.

Trong khi chúng tôi đang chờ hướng dẫn từ SBA, chúng tôi khuyến khích quý vị tìm hiểu với đối tác ngân hàng của mình để xem liệu họ có tham gia vào đợt cho vay PPP mới này hay không. Ngay sau khi các ngân hàng đối tác được xác định, chúng tôi sẽ đăng danh sách nguồn tài trợ ở đây.

Mặc dù hướng dẫn cụ thể chưa được công bố, chúng tôi đề nghị quý vị nên xem lại và làm quen với các đòi hỏi về văn kiện của SBA cho các đợt trước để chuẩn bị nộp đơn xin vào đợt kế tiếp.

Mức Lương Tối Thiểu Mới Đã Có Hiệu Lực Vào Ngày 1 Tháng Giêng

Vào ngày 1 Tháng Giêng, 2021, mức lương tối thiểu của Oakland đã tăng lên thành $14.36. Mức tăng hàng năm này giữ cho mức lương tối thiểu phù hợp với Chỉ Số Giá Biểu Tiêu Thụ trong vùng. Các hãng sở nên in áp phích, được cung cấp ở đây bằng nhiều ngôn ngữ, để niêm yết tại nơi làm việc.

Các khách sạn có từ 50 phòng cho khách thuê trở lên phải tuân theo các đòi hỏi về mức lương tối thiểu của Dự Luật Z, có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Giêng, là $15.61 kèm theo quyền lợi về sức khỏe hoặc $20.82 nếu không có quyền lợi sức khỏe.

Để biết thêm các nguồn lực, hãy vào xem http://www.oaklandca.gov/minimumwage hoặc gửi email đến minwageinfo@oaklandca.gov.

Luật Mới Của Tiểu Bang Về Việc Làm Liên Quan đến COVID-19

Vào ngày 1 Tháng Giêng, 2021, AB 685 bắt đầu có hiệu lực. Luật này đòi hỏi các doanh nghiệp phải thông báo cho nhân viên về khả năng phơi nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc trong vòng một ngày làm việc. Luật này tiếp tục có hiệu lực cho đến ngày 1 Tháng Giêng, 2023.

SB 1382 mở rộng thời gian nghỉ phép gia đình cho nhiều công nhân hơn. Nó đòi hỏi các hãng sở có 5 nhân viên trở lên phải cung cấp tối đa 12 tuần nghỉ việc không lương, vì lý do gia đình và công việc vẫn được bảo vệ. Trước đây, ngưỡng này là từ 50 nhân viên trở lên. Luật này cũng mở rộng việc chăm sóc cho các thành viên trong gia đình bao gồm ông bà, cháu nội/ngoại, anh chị em ruột, bạn đời ở chung nhà, và con của bạn đời ở chung nhà. Nếu một nhân viên sử dụng thời gian nghỉ phép để chăm sóc một thành viên gia đình đủ điều kiện, nhân viên đó không bắt buộc phải sử dụng thời gian nghỉ bệnh của họ nữa và có thể chọn loại nghỉ phép cộng dồn.

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Hãy vào xem trang web Tài Nguyên Hoạch Định cho Doanh Nghiệp Mở Cửa Trở Lại của Thành Phố để biết thông tin mới nhất về các nguồn hỗ trợ cho việc mở cửa trở lại, bao gồm:

Hỗ Trợ Kinh Doanh Liên Tục

Quý vị có thể tìm thấy danh sách các tài nguyên cập nhật, bao gồm thông tin về quyền lợi, trợ cấp, các khoản vay cho công nhân và dịch vụ hỗ trợ cho các tiểu thương, tổ chức phi lợi nhuận và các nhà thầu độc lập trên trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của Thành Phố Oakland. Trang web này được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy hãy xem xét trang web này thường xuyên.

Các Buổi Thuyết Trình & Hội Thảo Sắp Tới

Hội Thảo Trên Mạng Về Cứu Trợ COVID-19 Cho Tiểu Thương California
Thứ Hai, ngày 11 Tháng Giêng, 11 giờ sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Programa de Subvenciones de Ayuda COVID-19 para Pequeñas Empresas de CA (en español)
Lunes 11 Enero, 11 giờ sáng – Trưa
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Mở Lại Kinh Doanh Thời COVID-19 –Thấu Hiểu và Quản Lý Tiến Trình-Đông Vịnh
Thứ Hai, ngày 11 Tháng Giêng, 2 – 3 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Programa de Subvenciones de Ayuda COVID-19 para Pequeñas Empresas de CA (en español)
Lunes 11 Enero, 4 – 5 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Ý Nghĩa Về Thuế đối với Các Khoản Vay PPP
Thứ Ba, ngày 12 Tháng Giêng, 9 – 10 giờ sáng
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Hội Thảo Trực Tuyến Về Cứu Trợ Thời COVID-19 Cho Tiểu Thương California
Thứ Ba, ngày 12 Tháng Giêng, 11 giờ sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Duy Trì Khách Hàng & Giành Được Khách Hàng Mới Trong Thời COVID-19 – Đông Vịnh
Thứ Tư, ngày 13 Tháng Giêng, 12:30 – 1:30 trưa
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Mọi doanh nghiệp đều hoạt động TRỰC TUYẾN – nhờ có Đại Dịch Phần 1
Thứ Ba, ngày 12 Tháng Giêng, 3 – 5 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Giờ Tiếp Thị Kỹ Thuật Số: Tạo một Nhóm Facebook cho Doanh Nghiệp của quý vị
Thứ Tư, ngày 13 Tháng Giêng, 9 – 10 giờ sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Hội Thảo Trực Tuyến Về Cứu Trợ Thời COVID-19 Cho Tiểu Thương California
Thứ Tư, ngày 13 Tháng Giêng, 11 giờ sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Duy Trì Khách Hàng & Giành Được Khách Hàng Mới Trong Thời COVID-19 – Đông Vịnh
Thứ Năm, ngày 14 Tháng Giêng, 4 – 5 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí
Mở Lại Kinh Doanh Thời COVID-19 -Thấu Hiểu và Quản Lý Tiến Trình-Đông Vịnh
Thứ Sáu, ngày 15 Tháng Giêng, 11 giờ sáng – Trưa
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Tiểu Thương Hỏi & Đáp
Thứ Sáu, ngày 15 Tháng Giêng, 11 giờ sáng – 1 giờ trưa
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Duy Trì Khách Hàng & Giành Được Khách Hàng Mới Trong Thời COVID-19 – Đông Vịnh
Thứ Ba, ngày 19 Tháng Giêng, 2:30 – 3:30 chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Tăng Đơn Đặt Hàng Thức Ăn Trực Tuyến Cho Nhà Hàng
Thứ Ba, ngày 19 Tháng Giêng, 3 – 5 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Giờ Tiếp Thị Kỹ Thuật Số: Tăng Mức Độ Giao Tiếp Trên Mạng Xã Hội
Thứ Tư, ngày 20 Tháng Giêng, 10 – 11 giờ sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Cập Nhật Khoản Vay Cứu Trợ Tai Họa & Hỏi & Đáp
Thứ Tư, ngày 20 Tháng Giêng, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Mở Lại Kinh Doanh Thời COVID-19 -Thấu Hiểu và Quản Lý Tiến Trình-Đông Vịnh
Thứ Tư, ngày 20 Tháng Giêng, 11 giờ sáng – Trưa
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí
Duy Trì Khách Hàng & Giành Được Khách Hàng Mới Trong Thời COVID-19 – Đông Vịnh
Thứ Năm, ngày 21 Tháng Giêng, 9 – 10 giờ sáng
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Hội Thảo Về Luật Lao Động và Thuế Lương Của Tiểu Bang
Thứ Năm, ngày 21 Tháng Giêng, 9 giờ sáng – 3:30 chiều
Tiểu Bang California, Bộ Phát Triển Việc Làm
Miễn Phí

Tiếp Cận Vốn cho Người Mỹ Gốc Phi Châu trong Việc Phục Hồi & Tái Thiết Doanh Nghiệp
Thứ Năm, ngày 21 Tháng Giêng, 1:30 – 3:30 chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Mở Lại Kinh Doanh Thời COVID-19 -Thấu Hiểu và Quản Lý Tiến Trình-Đông Vịnh
Thứ Sáu, ngày 22 Tháng Giêng, Trưa – 1 giờ trưa
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Chinh Phục Email
Thứ Ba, ngày 26 Tháng Giêng, 10 – 11:20 sáng
SCORE Đông Vịnh
$15

Các Cách Sáng Tạo để Tài Trợ Doanh Nghiệp của quý vị trong một Thế Giới Đang Thay Đổi
Thứ Ba, ngày 26 Tháng Giêng, Trưa – 1:30 trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Nguyên Tắc Về Tài Nguyên Nhân Sự Quận Alameda
Thứ Tư, ngày 27 Tháng Giêng, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Tiếp Cận Vốn cho Tiểu Thương và Công Ty Khởi Nghiệp
Thứ Năm, ngày 28 Tháng Giêng, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí