Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh – EWDD Ngày 22 Tháng Giêng, 2021

Theo định kỳ, Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland sẽ gửi những cập nhật quan trọng cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng tôi đang hỗ trợ họ. Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn lực sẵn có.

Posted: January 22nd, 2021 12:32 PM

Last Updated: January 22nd, 2021 12:54 PM

Để biết thông tin về tất cả các chương trình hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi.

Bộ Y Tế Công Cộng California (CDPH) đã thông báo, dựa trên dữ liệu của ICU, rằng khu vực Bay Area (bao gồm cả Oakland và Quận Alameda) tiếp tục phải tuân hành Lệnh Ở Nhà Trong Vùng. Sau khi dự báo bốn tuần của ICU trong vùng cho thấy sức chứa lớn hơn hoặc bằng 15%, thì lệnh sẽ được hủy bỏ cho khu vực đó. Hãy đọc trọn Lệnh Ở Nhà Trong Vùng, Phần Bổ Sung cho Lệnh, và những thắc mắc thường được nêu ra.

Xem Các Doanh Nghiệp Mở & Đóng Được Chấp Thuận của Quận Alameda tại: https://covid-19.acgov.org/reopening.page

Đợt 2 của Chương Trình Trợ Cấp Của Tiểu Bang Được Thông Báo

Các đơn ghi danh cho Đợt 2 của chương trình trợ cấp tiểu thương của Văn Phòng Ủng Hộ Tiểu Thương của California sẽ được nhận bắt đầu từ ngày 2 Tháng Hai và kết thúc vào ngày 8 Tháng Hai. Hãy chuẩn bị cho Đợt 2 ngay bây giờ bằng cách xem một buổi hội thảo trên mạng và thu thập các tài liệu cần thiết như được nêu ra trong phần hướng dẫn ghi danh. Nếu quý vị đã nộp đơn trong Đợt 1, đừng ghi danh lại cho Đợt 2 vì các đơn đủ điều kiện sẽ được chuyển vào Đợt 2.

Chương trình tài trợ dành cho những tiểu thương, tổ chức phi lợi nhuận nhỏ, các nhà thầu độc lập và chủ sở hữu duy nhất có đủ điều kiện nào có tổng doanh thu từ $2.5 triệu trở xuống. Các khoản tài trợ từ $5,000 đến $25,000 tùy thuộc vào doanh thu hàng năm.

Cập Nhật về Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương Của SBA

Đến hết ngày 31 Tháng Ba, Cơ Quan Quản Lý Tiểu Thương đang tiếp nhận đơn xin vay tiền Đợt Thứ NhấtĐợt Thứ Nhì của Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (PPP). Chương trình đã mở ra cho tất cả các nơi cho vay có tham gia vào ngày 19 Tháng Giêng.

Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương là một khoản vay được thiết kế để cung cấp động cơ trực tiếp cho các tiểu thương để tiếp tục trả lương cho công nhân của họ. Đối với hầu hết những người vay tiền, khoản vay tối đa là gấp 2.5 lần chi phí trả lương trung bình hàng tháng cho năm 2019 hoặc 2020 của họ lên đến $2 triệu. Đối với những người vay tiền trong lĩnh vực Dịch Vụ Ăn Uống và Chỗ Ở, khoản vay tối đa là gấp 3.5 lần chi phí trả lương trung bình hàng tháng cho năm 2019 hoặc 2020 của họ lên đến $2 triệu.

SBA sẽ xóa bỏ các khoản tiền vay nếu đáp ứng được tiêu chuẩn là tất cả nhân viên đều được lưu giữ, và số tiền này được sử dụng cho các chi phí hợp lệ.

Khoản vay Đợt Thứ Nhất được cung cấp cho các tiểu thương (thường là những doanh nghiệp có 500 nhân viên trở xuống), tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức cựu chiến binh, những quan tâm của bộ lạc, cá nhân tự kinh doanh, công ty độc quyền, và nhà thầu độc lập đủ điều kiện. Các thực thể lớn hơn trong một số lãnh vực nhất định nào đáp ứng tiêu chuẩn về quy mô của SBA cho những ngành cụ thể đó cũng có thể nộp đơn xin.

  • · Đạo luật dành riêng $12 tỷ đặc biệt cho các doanh nghiệp do người thiểu số sở hữu.
  • · Các khoản vay của PPP – nếu có một khoản không được xóa bỏ – có lãi suất là 1%.
  • · Không cần thế chấp hoặc bảo lãnh cá nhân.
  • · Cả chính phủ và nơi cho vay đều không tính phí trên các tiểu thương.

Kiểm tra với đối tác ngân hàng của quý vị xem họ có tham gia vào đợt cho vay PPP mới này hay không. Ngay sau khi các ngân hàng đối tác được xác định, chúng tôi sẽ đăng danh sách nguồn lực tại đây.

Các khoản vay PPP Đợt Thứ Nhì được cung cấp cho một số người vay đủ điều kiện nhất định đã sử dụng tất cả các khoản vay đầu tiên của họ. Một số tiêu chuẩn đủ điều kiện bao gồm có ít hơn 300 nhân viên và có thể chứng minh doanh số bán hàng giảm ít nhất 25 phần trăm hàng năm trong ít nhất một quý. Ít nhất $25 tỷ đang được dành riêng cho Các Khoản Vay PPP Đợt Thứ Nhì cho những người vay đủ điều kiện với tối đa 10 nhân viên hoặc cho các khoản vay $250,000 trở xuống cho những người vay đủ điều kiện ở các khu phố có thu nhập thấp hoặc trung bình.

Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ sẽ cho phép các doanh nghiệp nào mà khoản vay từ Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương của họ được xóa bỏ thì các chi phí được trả bằng số tiền đó sẽ được trừ thuế, điều chỉnh chính sách của họ với luật được Quốc Hội thông qua vào Tháng Mười Hai, 2020.

Việc Áp Dụng Giấy Phép Đậu Xe Cho Cư Dân Bắt Đầu Lại Vào Ngày 1 Tháng Hai

Sở Giao Thông Vận Tải Thành Phố Oakland sẽ bắt đầu lại việc quy định những khu vực có giấy phép đậu xe cho cư dân (RPP) bắt đầu từ ngày 1 Tháng Hai, 2021. Một số khu vực RPP nằm sát bên các khu thương mại. Khi bắt đầu lại quy định này, Thành Phố đặt mục tiêu thúc đẩy việc cung cấp chỗ đậu xe trên đường cho cư dân ở những khu vực có nhu cầu đậu xe cao. Thành Phố sẽ đưa ra những giấy cảnh cáo không trừng phạt từ ngày 1 Tháng Hai đến ngày 28 Tháng Hai. Chủ xe có quyền nhận một giấy phạt cảnh cáo vì vi phạm O.M.C. 10.44.120A (liên quan đến các điều lệ về RPP) vào Tháng Hai và phải chịu phạt cho tất cả các vi phạm sau đó và các vi phạm khác.

Kế Hoạch Tiêm Chủng Cho Quận Alameda

Nguồn cung cấp vắc-xin COVID-19 hiện tại bị hạn chế, và Quận Alameda đang tuân theo hướng dẫn về ưu tiên cho vắc-xin của Tiểu bang. Khi nguồn cung cấp vắc-xin tăng lên, quý vị sẽ có thể nhận được vắc-xin thông qua điểm phân phối (POD) do Quận quản lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Quận Alameda hiện đang ở trong Giai Đoạn 1a, và dự kiến ​​bắt đầu Giai Đoạn 1b vào Tháng Hai (khi nguồn cung cấp vắc xin cho phép). Để nhận được thông báo về thời điểm có thể có vắc xin cho quý vị, vui lòng điền vào một trong các mẫu sau:

Xin quý vị vui lòng lưu ý, đây KHÔNG phải là ghi danh để nhận vắc xin. Thông tin quý vị cung cấp được giữ kín và sẽ giúp Quận Alameda trong lúc hoạch định. Quận sẽ liên lạc với quý vị để cung cấp thêm thông tin chi tiết về nơi có vắc xin khi đến lượt quý vị. Trong thời gian chờ đợi, hãy tự bảo vệ mình khỏi COVID-19 bằng cách đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác, tránh đám đông, và rửa tay thường xuyên.

Để tìm hiểu thêm về việc lập kế hoạch chủng ngừa ở Quận Alameda, xin quý vị vui lòng vào xem trang web của họ.

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Hãy vào xem trang web Tài Nguyên Hoạch Định cho Doanh Nghiệp Mở Cửa Trở Lại của Thành Phố để biết thông tin mới nhất về các nguồn hỗ trợ cho việc mở cửa trở lại, bao gồm:

Hỗ Trợ Kinh Doanh Liên Tục

Quý vị có thể tìm thấy danh sách các tài nguyên cập nhật, bao gồm thông tin về quyền lợi, trợ cấp, các khoản vay cho công nhân và dịch vụ hỗ trợ cho các tiểu thương, tổ chức phi lợi nhuận và các nhà thầu độc lập trên trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của Thành Phố Oakland. Trang web này được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy hãy xem xét trang web này thường xuyên.

Các Buổi Thuyết Trình Trực Tuyến & Hội Thảo Trên Mạng Sắp Tới

Dưới đây là một số tiêu biểu cho các buổi thuyết trình và hội thảo trên mạng sắp tới. Xem danh sách bổ sung và kiểm tra các bổ sung vào phút cuối tại: https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors

Hội Thảo Trên Mạng Về Việc Trở Lại Công Việc
Thứ Hai, ngày 25 Tháng Giêng, 8:30 – 10:30 sáng
EDD, Cal/OSHA, California LWDA
Miễn Phí

Tiếp Cận Nguồn Vốn Khẩn Cấp Qua COVID-19
Thứ Ba, ngày 26 Tháng Giêng, 9 – 10 sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Cập Nhật Luật Việc Làm Năm 2021 cho Các Hãng Sở Nhỏ
Thứ Ba, ngày 26 Tháng Giêng, 10 – 11:15 sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Các Cách Sáng Tạo để Tài Trợ Doanh Nghiệp Của Quý Vị trong một Thế Giới Biến Đổi
Thứ Ba, ngày 26 Tháng Giêng, Trưa – 1:30 chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Tiếp Thị Các Dịch Vụ Của Quý Vị Trong Thời Gian Đầy Thử Thách
Thứ Ba, ngày 26 Tháng Giêng, 3 – 5 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Cập Nhật Về COVID-19: Trực Tiếp Hỏi & Đáp
Thứ Tư, ngày 27 Tháng Giêng, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Tài Nguyên SBA để Giúp Doanh Nghiệp Của Quý Vị Phục Hồi và Sách Lược về Cách Xoay Chuyển Doanh Nghiệp Của Quý Vị
Thứ Tư, ngày 27 Tháng Giêng, 1 – 2 p.m.
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Nguyên Tắc Về Tài Nguyên Nhân Sự Quận Alameda
Thứ Tư, ngày 27 Tháng Giêng, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Hội Thảo Trên Mạng Về Việc Trở Lại Công Việc
Thứ Tư, ngày 27 Tháng Giêng, 5 – 7 giờ tối
EDD, Cal/OSHA, California LWDA
Miễn Phí

Cập Nhật Về Quản Trị Tiểu Thương
Thứ Tư, ngày 27 Tháng Giêng, 5 – 7 giờ tối
Xây Dựng Peralta
Miễn Phí

Cập Nhật Khoản Vay Cứu Trợ Tai Họa & CASEFORCE
Thứ Tư, ngày 3 Tháng Hai, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Cập Nhật EIDL & PPP Cho Tiểu Thương Nổi Lên
Thứ Năm, ngày 4 Tháng Hai, 3:30 – 5 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Việc Tha Nợ Của Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương & Các Chương Trình Phục Hồi Khác
Thứ Ba, ngày 9 Tháng Hai, Trưa – 1:30 chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Mọi Doanh Nghiệp Đều Hoạt Động Trực Tuyến – Nhờ có Đại Dịch. Phần 2
Thứ Ba, ngày 9 Tháng Hai, 3 – 5 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Cách Bán Tác Phẩm Nghệ Thuật Trực Tuyến Phần 1
Thứ Tư, ngày 10 Tháng Hai, 1 – 2 giờ chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Cập Nhật Khoản Vay Cứu Trợ Tai Họa & CASEFORCE
Thứ Tư, ngày 17 Tháng Hai, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Tăng Đơn Đặt Hàng Thức Ăn Trực Tuyến Cho Nhà Hàng
Thứ Tư, ngày 17 Tháng Hai, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí