Cập nhật các Nguồn trợ giúp cho Doanh nghiệp – EWDD 6 Tháng Tám, 2021

Đây là thông tin cập nhật từ Phòng Phát triển Lực lượng Kinh tế & Lao động của Thành phố Oakland (Economic & Workforce Development Department, EWDD) dành cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng tôi đang thực hiện hỗ trợ họ. Đây chỉ là các nguồn trợ giúp nổi bật trong số các nguồn trợ giúp có sẵn.

Posted: August 6th, 2021 3:00 PM

Last Updated: August 6th, 2021 3:05 PM

Để biết thông tin về quyền lợi người lao động, trợ cấp, khoản vay và các dịch vụ hỗ trợ có sẵn, vui lòng truy cập trang web Nguồn Trợ Giúp Doanh Nghiệp & Người Lao Động của chúng tôi. Trang web sẽ được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy hãy kiểm tra trang web thường xuyên.

Sắc Lệnh Mới về Đồ Che Mặt của Quận

Vào Thứ Ba, ngày 3 Tháng Tám, tất cả các cá nhân trong Quận Alameda phải đeo đồ che mặt – bất kể đã chích ngừa hay chưa – khi ở bên trong nhà thuộc nơi làm việc và khu vực công cộng, với một số ngoại lệ hạn chế. Quận cũng khuyến nghị các doanh nghiệp cung cấp đồ che mặt cho các cá nhân khi họ đi vào cơ sở kinh doanh.

Các cơ sở kinh doanh, người điều hành địa điểm, cá nhân, người tổ chức, và những người khác chịu trách nhiệm cho các hoạt động trong môi trường công cộng trong nhà phải:

  1. Yêu cầu tất cả khách hàng đeo khẩu trang cho tất cả các môi trường trong nhà, bất kể đã chích ngừa hay chưa; và
  2. Đăng biển báo rõ ràng và dễ đọc ở tất cả các lối vào khu vực trong nhà để thông báo yêu cầu đeo khẩu trang cho tất cả khách hàng.

Thông tin cập nhật này được đưa ra trong hoàn cảnh có sự gia tăng số ca nhập viện chủ yếu thuộc nhóm người chưa chích ngừa do COVID-19 ở Quận Alameda. Chích ngừa vẫn là biện pháp bảo vệ tốt nhất chống lại COVID-19, ngăn ngừa gần như tất cả các trường hợp nhập viện và tử vong liên quan. Quận Alameda đã đăng thông tin một Bộ Dụng cụ Chích ngừa dành cho Chủ Lao động dành cho các doanh nghiệp muốn hỗ trợ nhân viên chích ngừa.

Truy cập trang web về khẩu trang của Quận Alamedathông cáo báo chí để biết thêm thông tin về Lệnh Bắt buộc Đeo Khẩu trang Trong Nhà của Viên chức Y tế.

Chương trình Trợ cấp Cho Doanh nghiệp của Tiểu bang Mở Lại

Chương trình Trợ cấp Cứu trợ COVID-19 cho Doanh nghiệp Nhỏ California đã mở lại với Vòng thứ 7 đối với các đương đơn trong danh sách chờ từ các vòng nhất định trước đây cho đến hết ngày 16 Tháng Chín. Sẽ không chấp nhận đơn ghi danh mới trong vòng này. Số tiền tài trợ từ $5,000 đến $25,000 dựa trên doanh thu hàng năm như nội dung trong tờ khai thuế gần đây nhất của quý vị.

Vòng 8 chỉ dành cho các Tổ chức Văn hóa Phi Lợi nhuận sẽ mở từ ngày 27 Tháng Tám đến ngày 8 Tháng Chín. Các tổ chức văn hóa phi lợi nhuận đủ điều kiện phải hoàn thành một đơn ghi danh mới ngay cả khi họ đã làm đơn trong các vòng trước đây.

Cơ hội đầu tiên dành cho các doanh nghiệp trước đây chưa từng làm đơn, để họ nộp một đơn ghi danh mới sẽ đến trong Vòng 9 (ngày 9 Tháng Chín đến ngày 30 Tháng Chín). Các đương đơn trong danh sách chờ từ các vòng nhất định trước đây cũng sẽ được cân nhắc trong vòng này và không cần phải làm đơn ghi danh lại.

Cổng Thông tin Xóa Nợ Vay PPP

SBA đã đưa vào hoạt động một cổng thông tin ghi danh được tổ chức tối ưu để cho phép người vay có các khoản vay của Chương trình Bảo vệ Phiếu lương (Paycheck Protection Program, PPP) lên tới $150,000 được làm đơn xin xóa nợ trực tiếp thông qua SBA. Một người vay có thể làm đơn xin xóa nợ vay PPP sau khi tất cả các khoản vay mà người vay yêu cầu xóa nợ đã được sử dụng. Người vay có thể làm đơn xin xóa nợ bất kỳ lúc nào trước ngày đáo hạn khoản vay.

Hãy kiểm tra xem liệu chủ nợ của quý vị có tham gia chương trình xóa nợ trực tiếp thông qua SBA không và sử dụng cổng thông tin của SBA để làm đơn. Các câu hỏi trên cổng thông tin tương ứng với các câu hỏi trong Mẫu SBA 3508S. Sau khi nộp đơn, hãy nhớ theo dõi đơn ghi danh của quý vị để biết có được xóa nợ hay không.

Nếu chủ nợ của quý vị không tham gia vào cổng thông tin của SBA, quý vị phải làm đơn xin xóa nợ thông qua chủ nợ của mình. Chủ nợ của quý vị có thể cung cấp cho quý vị Mẫu đơn SBA 3508, Mẫu đơn SBA 3508EZ, Mẫu đơn SBA 3508S hoặc một mẫu đơn tương đương của chủ nợ. Chủ nợ của quý vị có thể cung cấp thêm hướng dẫn về cách nộp đơn và có thể liên lạc tiếp để yêu cầu thêm tài liệu.

Người vay cần hỗ trợ về xóa nợ trực tiếp có thể liên lạc với trung tâm tổng đài xóa nợ chuyên trách của SBA theo số (877) 552-2692, Thứ Hai đến Thứ Sáu, 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều Trung tâm tổng đài chỉ có thể hỗ trợ các đương đơn xin xóa nợ trực tiếp; Tất cả những người đi vay khác cần liên lạc trực tiếp với chủ nợ PPP của họ.

Cập nhật Trợ cấp cho Người Điều hành Địa điểm Bị Đóng cửa (SVOG)

Vào ngày 22 Tháng Bảy, SBA đã chia sẻ thông tin về các cơ hội tài trợ bổ sung thuộc chương trình Trợ cấp cho Người Điều hành Địa điểm bị Đóng cửa.

Những người nhận trợ cấp đã được nhận ít hơn khoản tiền họ dự tính nhận được có thể yêu cầu cân nhắc lại số tiền trợ cấpnhững người có đơn xin bị từ chối có thể kháng cáo quyết định đó. Những đương đơn nhận được số tiền tối thiểu là $100 ít hơn số tiền trợ cấp họ đề nghị trong đơn của mình (bao gồm khoản khấu trừ phù hợp của các khoản vay PPP được duyệt sau ngày 27 Tháng Mười Hai, 2020) đủ điều kiện được cân nhắc lại số tiền trợ cấp.

Các đương đơn đủ điều kiện được cân nhắc lại hoặc đã bị từ chối bởi SBA đối với khoản trợ cấp SVOG sẽ nhận được thông báo qua email mời họ chọn yêu cầu cân nhắc lại hoặc nộp một đơn kháng cáo thông qua cổng thông tin. Khoảng thời gian kháng cáo và đề nghị cân nhắc lại khoản trợ cấp dự kiến sẽ bắt đầu lần lượt vào ngày 2 Tháng Tám và ngày 4 Tháng tám, và sẽ tiếp tục mở trong hai tuần. Xem phần Các Câu hỏi Thường gặp của SVOG để biết thêm thông tin.

Sau giai đoạn hai tuần để kháng cáo và cân nhắc lại, vào khoảng 23 Tháng Tám, SBA sẽ mở chương trình đối với trợ cấp SVOG bổ sung cho 50% số tiền trợ cấp ban đầu, lên đến tổng trợ cấp SVOG (ban đầu và bổ sung) là 10 triệu đô-la.

Sẵn có ngân quỹ. Nếu quý vị vẫn chưa làm đơn xin và quý vị bị tác động bởi COVID-19, những người điều hành địa điểm biểu diễn trực tiếp, nhà sản xuất chương trình sân khấu, người điều hành tổ chức biểu diễn nghệ thuật trực tiếp, người điều hành bảo tàng, người điều hành rạp chiếu phim (kể cả chủ sở hữu) và các đại diện nghệ sĩ đủ điều kiện được khuyến khích làm đơn sớm nhất có thể. Tính đến nay, 32 địa điểm ở Oakland, các tổ chức nghệ thuật biểu diễn và những đương đơn đủ điều kiện khác đã được duyệt xét trợ cấp hơn 17.2 triệu đô-la.

Các Nguồn Lực để Mở Cửa Trở Lại

Các Buổi Hội Thảo Trực Tuyến & Hội Thảo Trên Mạng Sắp Tới

Dưới đây là một số ví dụ các buổi hội thảo và hội thảo trên mạng sắp tới. Xem danh sách bổ sung và kiểm tra các chi tiết bổ sung vào phút cuối tại: https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors

Loạt Hội Thảo Phục Hồi Kinh Doanh: Các Hành Vi Lừa Đảo Phổ Biến Nhắm Vào Tiểu Thương
Thứ Ba, ngày 10 Tháng Tám, 9 – 10 giờ sáng
Shasta-Cascade SBDC
Miễn phí

Quý vị Có Thể Trả Tiền Chuộc Dữ liệu không? Tìm hiểu về An ninh Mạng NGAY!
Thứ Ba, ngày 10 Tháng Tám, 10 – 11 giờ sáng
AnewAmerica Women’s Business Center
Miễn phí

Cập nhật từ SBA đối với các Khoản vay Nhỏ dành cho Doanh nghiệp Nhỏ
Thứ Ba, ngày 10 Tháng Tám, 11 giờ sáng - Trưa
Small Business Majority
Miễn phí

Hướng Dẫn Dành Cho Doanh Nghiệp Nhỏ Và Tổ Chức Phi Lợi Nhuận Quản Lý Nhân Viên
Thứ Tư, ngày 11 Tháng Tám, 10 giờ sáng – 12:30 giờ trưa
SCORE East Bay
$40

Chương trình Bảo vệ Tiền lương: Đã đến lúc Chuẩn bị Sẵn sàng Đơn xin Xóa Nợ của Quý vị!
Thứ Tư, ngày 11 Tháng Tám, 10:30 – 11:30 giờ sáng
AnewAmerica Women’s Business Center
Miễn phí

Việc KHÔNG CÓ một Trang Web Có Làm Cho Quý Vị Tốn Tiền Không? Hãy Tự Tạo Một Trang Web! (Phần 1)
Thứ Tư, ngày 11 Tháng Tám, 4:30 – 5:30 giờ chiều
AnewAmerica Women’s Business Center
Miễn phí

Quản Lý Danh Tiếng Trực Tuyến: Yelp, Google, & Các Trang Đánh Giá Trực Tuyến
Thứ Năm, ngày 12 Tháng Tám, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn phí

Fundamentos de marketing por su negocio (en Español)
Thứ Năm, ngày 12 Tháng Tám, 6 – 8 giờ tối
Renaissance Entrepreneurship Center
Miễn phí

Khoản vay Hỗ trợ Tổn thương Kinh tế do COVID: Các Khoản vay này có Phù hợp với Quý vị không?!
Thứ Ba, ngày 17 Tháng Tám, 9:30 – 10:30 giờ sáng
AnewAmerica Women’s Business Center
Miễn phí

Đối Thoại Cộng Đồng Để Giải Quyết Tình Trạng Vô Gia Cư: Phát Triển Các Chiến Lược Thành Công
Thứ Ba, ngày 17 Tháng Tám, 10 – 11 giờ sáng
Phòng Thương Mại Oakland
Miễn phí

Quý vị Cần Nhân viên?! Các Giải pháp Thực tiễn cho Thách thức của Doanh nghiệp Nhỏ này
Thứ Tư, ngày 18 Tháng Tám, 10:30 – 11:30 giờ sáng
AnewAmerica Women’s Business Center
Miễn phí

Chọn Nền Tảng Thương Mại Điện Tử Của Quý Vị
Thứ Tư, ngày 18 Tháng Tám, 11 giờ sáng – 12: 30 giờ trưa
Shasta-Cascade SBDC
Miễn phí

Việc KHÔNG CÓ một Trang Web Có Làm Cho Quý Vị Tốn Tiền Không? Hãy Tự Tạo Một Trang Web! (Phần 1)
Thứ Năm, ngày 19 Tháng Tám, 2 – 3 giờ chiều
AnewAmerica Women’s Business Center
Miễn phí

Phiên Trợ giúp Pháp lý Trực tuyến LSE
Thứ Năm, ngày 19 Tháng Tám, 4 – 6 giờ chiều
Lawyers’ Committee for Civil Rights
Miễn phí

Chương trình Bảo vệ Tiền lương: Đã đến lúc Chuẩn bị Sẵn sàng Đơn xin Xóa Nợ của Quý vị!
Thứ Sáu ngày 20 Tháng Tám, 1:30 – 2:30 giờ chiều
AnewAmerica Women’s Business Center
Miễn phí

Trở lại Làm việc: Cập nhật thông tin COVID-19
Thứ Ba, ngày 24 Tháng Tám, 1 – 3 giờ chiều
NorCal SBDC
Miễn phí

Cómo financiar su negocio (en Español)
Thứ Ba, ngày 24 Tháng Tám, 6 – 9 giờ tối
NorCal SBDC
Miễn phí

Tiếp Thị Dịch Vụ Của Quý Vị Trong Thời Gian Khó Khăn
Thứ Tư, ngày 25 Tháng Tám, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn phí

Quý vị Có Thể Trả Tiền Chuộc Dữ liệu không? Tìm hiểu về An ninh Mạng NGAY!
Thứ Tư, ngày 25 Tháng Tám, 1:30 – 2:30 giờ chiều
AnewAmerica Women’s Business Center
Miễn phí

Quý vị Cần Nhân viên?! Các Giải pháp Thực tiễn cho Thách thức của Doanh nghiệp Nhỏ này
Thứ Năm, ngày 26 Tháng Tám, 1 – 2 giờ chiều
AnewAmerica Women’s Business Center
Miễn phí

Khoản vay Hỗ trợ Tổn thương Kinh tế do COVID: Các Khoản vay này có Phù hợp với Quý vị không?!
Thứ Năm, ngày 26 Tháng Tám, 3:30 – 4:30 giờ chiều
AnewAmerica Women’s Business Center

Miễn phí
Trợ cấp Cứu trợ CA: Sẵn sàng Cho Vòng Tiếp theo!
Thứ Hai, ngày 30 Tháng Tám, 3 – 4 giờ chiều
AnewAmerica Women’s Business Center
Miễn phí

Trợ cấp Cứu trợ CA: Sẵn sàng Cho Vòng Tiếp theo!
Thứ Ba, ngày 31 Tháng Tám, 10:30 – 11:30 giờ sáng
AnewAmerica Women’s Business Center
Miễn phí