Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh – EWDD Ngày 27 Tháng Tám, 2021

Đây là phần cập nhật từ Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland dành cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng ta đang hỗ trợ họ. Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn lực sẵn có.

Posted: August 27th, 2021 12:08 PM

Last Updated: August 27th, 2021 12:12 PM

Để biết thông tin về các quyền lợi cho người lao động, các khoản trợ cấp, các khoản vay và các dịch vụ hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi. Trang web được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy hãy xem xét trang này thường xuyên.

Tất cả các cá nhân trong Quận Alameda phải đeo khăn che mặt – bất kể tình trạng tiêm chủng – khi ở trong nhà tại nơi làm việc và môi trường công cộng, với các trường hợp miễn trừ có giới hạn. Quận cũng đề nghị các doanh nghiệp nên cung cấp sẵn khăn che mặt cho các cá nhân bước vào cơ sở kinh doanh. Những Thắc Mắc Thường Được Nêu Ra của quận về việc che mặt trong nhà và tại nơi làm việc cung cấp hướng dẫn về trách nhiệm của cơ sở kinh doanh, bao gồm cả các đòi hỏi về biển báo.

Tiêm chủng vẫn là biện pháp bảo vệ tốt nhất chống lại COVID-19, ngăn ngừa hầu hết các trường hợp nhập viện và tử vong liên quan. Quận Alameda đã đăng tải Bộ Công Cụ Tiêm Chủng Cho Hãng Sở dành cho các doanh nghiệp quan tâm đến việc hỗ trợ nhân viên của họ để được chủng ngừa.

Truy Cập Dịch Vụ Hỗ Trợ Doanh Nghiệp tại Các Thư Viện Trong Khu Phố

Cho dù quý vị đang bắt đầu một doanh nghiệp mới, mở rộng doanh nghiệp hay chỉ cần hỗ trợ kinh doanh, nhân viên của Thành Phố luôn sẵn sàng trợ giúp. Thông qua chương trình thí điểm của Trung Tâm Hỗ Trợ Kinh Doanh Từ Xa (BAC) từ ngày 16 Tháng Chín đến Tháng Mười Hai năm 2021, nhân viên Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động của Oakland sẽ sẵn sàng cho các cuộc hẹn 30 phút tại năm địa điểm của thư viện:

  • West Oakland (mỗi sáng Thứ Hai cách một tuần)
  • 81st Avenue (mỗi tối Thứ Ba cách một tuần)
  • César E. Chávez (mỗi tối Thứ Tư cách một tuần)
  • Golden Gate (mỗi sáng Thứ Năm cách một tuần)
  • Eastmont (mỗi chiều Thứ Sáu cách một tuần)

Các cuộc hẹn chỉ được đặt trước. Để đặt lịch hẹn, hãy vào www.oaklandca.gov/RemoteBAC. Để được trợ giúp sắp xếp một cuộc hẹn, hãy gọi số (510) 238-7398. Nếu quý vị không thể đến một trong các địa điểm trong khu phố của chúng tôi, hãy điền vào mẫu đơn yêu cầu trên mạng của chúng tôi và một nhân viên sẽ gọi điện thoại hoặc gửi email cho quý vị trong vòng hai ngày làm việc.

Chương Trình Trợ Cấp Của Tiểu Bang Mở Lại với Các Khoản Trợ Cấp lên đến $25,000

Hôm nay, Đợt 8 của Chương Trình Trợ Cấp Cứu Giúp Tiểu Thương Trong Thời COVID-19 Của California dành cho Các Tổ Chức Văn Hóa Phi Lợi Nhuận Chỉ mới khai mạc và sẽ kéo dài đến hết ngày 8 Tháng Chín. Các tổ chức văn hóa phi lợi nhuận đủ điều kiện phải hoàn thành một đơn xin mới cho dù họ đã nộp đơn trong các đợt trước. Các khoản trợ cấp từ $5,000 đến $25,000 dựa trên doanh thu hàng năm như được ghi trong tờ khai thuế gần đây nhất của quý vị.

Trong Đợt 9 (từ ngày 9 Tháng Chín đến hết ngày 30 Tháng Chín), những doanh nghiệp chưa nộp đơn trước đó có thể nộp đơn mới. Các ứng viên trong danh sách chờ đợi từ một số đợt trước cũng sẽ được cứu xét trong đợt này và không cần phải nộp đơn lại.

Kiểm tra danh sách các buổi hội thảo trên mạng về sau trong email này và trực tuyến để biết các buổi hội thảo sắp tới để giúp quý vị nộp đơn xin tài trợ.

Các Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu EIDL Của SBA lên đến $15,000 Vẫn Có Sẵn

Nếu doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận của quý vị ở khu vực có lợi tức thấp, quý vị có thể đủ điều kiện để nhận số tiền ứng trước Khoản Vay Do Thảm Họa Gây Thiệt Hại Kinh Tế (EIDL) lên đến $15,000 của liên bang. Những “khoản ứng trước” này giống như các khoản trợ cấp, và không cần phải hoàn trả. Quý vị không cần phải đủ điều kiện để được hoặc chấp nhận một khoản vay để nhận các khoản ứng trước này. Phần lớn Oakland ở phía dưới I-580 có đủ tiêu chuẩn là khu vực lợi tức thấp

  1. Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu EIDL lên đến $10,000 nếu doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận của quý vị ở trong khu vực có lợi tức thấp, bị mất hơn 30 phần trăm doanh thu, và có 300 nhân viên trở xuống.
  2. Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu Bổ Sung $5,000 nếu doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận của quý vị ở trong khu vực có lợi tức thấp, bị mất hơn 50 phần trăm doanh thu, và có 10 nhân viên trở xuống.

Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu Bổ Sung có thể kết hợp với EIDL gốc và/hoặc Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu EIDL với tổng số tiền lên đến $15,000.

Nếu trước đây quý vị chưa nộp đơn xin EIDL, hãy nộp đơn xin bây giờ!

Nếu trước đây quý vị đã nộp đơn xin EIDL, SBA chắc hẳn đã liên lạc với quý vị để cung cấp thông tin chi tiết. Nếu không tìm thấy email đó, quý vị có thể liên lạc với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Bị Thảm Họa của SBA ở số 1-800-659-2955 (TTY 1-800-877-8339) hoặc qua email tại TargetedAdvance@sba.gov để yêu cầu một lời mời mới. Hãy chắc chắn bao gồm số đơn xin đã nộp của quý vị.

Mặc dù các đơn xin phải được nộp bằng tiếng Anh, SBA cung cấp tài liệu bằng các ngôn ngữ khác nhau để giúp quý vị hiểu các đòi hỏi về tính cách đủ điều kiện, điền vào đơn xin và trả lời các câu hỏi thường được nêu ra.

Tìm Kiếm Nhân Viên? Ghi Danh cho Hội Chợ Việc Làm Ngành Sản Xuất

Vào Thứ Sáu, ngày 15 Tháng Chín, từ 2 đến 5 giờ chiều, các Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Vùng Vịnh và Hiệp Hội Các Nhà Sản Xuất Vùng Vịnh (AMBayArea) sẽ tổ chức một hội chợ việc làm ảo để kết nối các nhà sản xuất với người tìm việc. Các hãng sở tham gia có thể xem xét hồ sơ nghề nghiệp của người tìm việc, trò chuyện với họ trong các “gian hàng” ảo và ngay cả trò chuyện qua video. Lệ phí ghi danh cho hội chợ việc làm trong khoảng từ $50 đến $500, tùy thuộc vào quy mô của công ty. Tìm hiểu thêm hoặc ghi danh tại: https://bit.ly/2XVFacQ

Thay Đổi Mức Giới Hạn Cho Các Dịp Tổ Chức Có Đông Người

Vào ngày 18 Tháng Tám, Bộ Y Tế Công Cộng California đã hạ thấp mức giới hạn chứng thực cho Các Dịp Tổ Chức Có Đông Người trong nhà là 1,000 người tham dự. Hướng dẫn mới, có hiệu lực từ ngày 20 Tháng Chín và sẽ có hiệu lực cho đến ngày 1 Tháng Mười Một, 2021, đòi hỏi chứng thực vắc-xin hoặc bằng chứng về kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ cho Các Dịp Tổ Chức Có Đông Người trong nhà. Tự chứng thực có thể không được phép sử dụng để chứng thực tình trạng đã được tiêm chủng đầy đủ hoặc làm bằng chứng cho kết quả xét nghiệm âm tính đối với các môi trường trong nhà. Xem các Chọn Lựa hiện thời để Cung Cấp Bằng Chứng Tiêm Chủng trong Phần Hướng Dẫn & Tiêu Chuẩn Về Hồ Sơ Tiêm Chủng Của CDPH để biết các phương pháp chứng thực có thể được chấp nhận.

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Các Buổi Thuyết Trình Trực Tuyến & Hội Thảo Trên Mạng Sắp Tới

Dưới đây là một số tiêu biểu cho các buổi thuyết trình và hội thảo trên mạng sắp tới. Xem danh sách bổ sung và kiểm tra các chi tiết bổ sung vào phút cuối tại: https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors

Tài Trợ Cứu Trợ Của CA: Hãy Sẵn Sàng cho Đợt Mở Cửa Kế Tiếp!
Thứ Hai, ngày 30 Tháng Tám, 3 – 4 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Tài Trợ Cứu Trợ Của CA: Hãy Sẵn Sàng cho Đợt Mở Cửa Kế Tiếp!
Thứ Ba, ngày 31 Tháng Tám, 10:30 – 11:30 sáng
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Hội Thảo Về Sự Sống Còn Của Nhà Hàng
Thứ Tư, ngày 1 Tháng Chín, 1:30 – 2:30 chiều
Trung Tâm Hành Động Biến Đổi và Các Cuộc Nói Chuyện của ROSIE
Miễn Phí

Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Của Quý Vị
Thứ Năm, ngày 9 Tháng Chín, 10 giờ sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Hội Nghị Thượng Đỉnh Trên Mạng Tuần Lễ Tiểu Thương 2021
Thứ Hai, ngày 13 Tháng Chín – Thứ Tư, ngày 15 Tháng Chín, 8 giờ sáng – 3 giờ chiều
SBA
Miễn Phí

Giới Thiệu về Kinh Doanh Nhà Hàng cho Người Nói Tiếng Tây Ban Nha
Thứ Tư, ngày 15 Tháng Chín, 11 giờ sáng – 12:30 chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Hội Thảo Trên Mạng Về Thương Lượng Cho Thuê Thương Mại và Cấm Trục Xuất
Thứ Tư, ngày 15 Tháng Chín, 3 – 4 giờ chiều
Ủy Ban Luật Sư về Dân Quyền
Miễn Phí

Lớp Học Về Dịch Vụ Pháp Lý Trên Mạng
Thứ Năm, ngày 23 Tháng Chín, 4 – 6 giờ chiều
Ủy Ban Luật Sư về Dân Quyền
Miễn Phí

Tiếp Thị Trực Tuyến
Thứ Năm, ngày 7 Tháng Mười, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Lớp Học Về Dịch Vụ Pháp Lý Trên Mạng
Thứ Năm, ngày 7 Tháng Mười, 4 – 6 giờ chiều
Ủy Ban Luật Sư về Dân Quyền
Miễn Phí

Tiếp Cận Công Bằng với Tín Dụng Tiểu Thương
Thứ Năm, ngày 14 Tháng Mười, 10 giờ sáng – 1 giờ chiều
Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang San Francisco
Miễn Phí

Lớp Học Về Dịch Vụ Pháp Lý Trên Mạng
Thứ Năm, ngày 21 Tháng Mười, 4 – 6 giờ chiều
Ủy Ban Luật Sư về Dân Quyền
Miễn Phí