Chương Trình Trợ Cấp Mở Rộng của Thành Phố, Main Street Launch dành cho Các Doanh Nghiệp Nhỏ ở Oakland

Chương Trình Trợ Cấp Mở Rộng của Thành Phố, Main Street Launch dành cho Các Doanh Nghiệp Nhỏ ở Oakland

Chương Trình Trợ Cấp Mở Rộng của Thành Phố, Main Street Launch dành cho Các Doanh Nghiệp Nhỏ ở Oakland

$4 triệu trong Quỹ Đạo Luật CARES (Đạo Luật Viện Trợ, Cứu Trợ và An Ninh Kinh Tế Trong Đại Dịch Vi-rút Corona) Có Sẵn để Hỗ Trợ Các Doanh Nghiệp Nhỏ bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Oakland, CA – Thành Phố Oakland đã tiếp nhận số tiền trợ cấp trị giá $36.9 triệu trong quỹ Đạo Luật CARES dành cho Tiểu Bang California. Hơn $4 triệu trong quỹ đó sẽ được dành cho Chương Trình Trợ Cấp Doanh Nghiệp Nhỏ Theo Đạo Luật CARES Của Oakland để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ ở Oakland bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Chương trình dự kiến sẽ phân bổ khoản trợ cấp $10,000 cho 402 doanh nghiệp nhỏ ở Oakland. Các khoản trợ cấp có thể được sử dụng để trang trải chi phí hoạt động hàng ngày, chẳng hạn như tiền lương cho công nhân, tiền thuê nhà và các khoản nợ cố định. Thời gian đăng ký nhận trợ cấp cho doanh nghiệp nhỏ bắt đầu từ ngày hôm nay (Thứ Ba, ngày 22 tháng Chín) vào lúc 9 giờ sáng và kết thúc vào lúc 5 giờ chiều Thứ Hai, ngày 12 tháng Mười, 2020. Đăng ký trực tuyến bằng bốn ngôn ngữ khả dụng tại: https://mainstreetlaunch.org/oakland-cares-act-grant/


Thị Trưởng Oakland, Libby Schaaf, cho biết: “Nhiều doanh nghiệp nhỏ ở Oakland tuyển dụng cư dân của chúng ta và cung cấp hàng hóa và dịch vụ quan trọng cho chúng ta, tất cả các doanh nghiệp này đã phải chịu thiệt hại nặng nề trong thời gian đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19." “Các khoản trợ cấp theo Đạo luật CARES này nhằm giúp các thương nhân độc lập tại địa phương duy trì hoạt động, họ đã đóng góp rất nhiều cho cộng đồng của chúng ta khi họ sử dụng các mô hình kinh doanh mới cho nền kinh tế trong đại dịch và sau đại dịch.”

Các yêu cầu về tính hội đủ điều kiện:

  • Là một doanh nghiệp hoạt động vì lợi nhuận từ ngày 1 tháng Ba, 2019 có địa điểm kinh doanh ở Oakland.
  • Có khả năng chứng minh rằng doanh nghiệp bị ảnh hưởng bất lợi do đại dịch COVID-19
  • Có tổng doanh thu dưới $2,000,000 trong năm 2019
  • Có giấy phép kinh doanh hiện hành do Thành Phố Oakland cấp
  • Không vi phạm bộ luật an toàn đời sống của Thành Phố Oakland
  • Tuân thủ tất cả các Chỉ Dẫn Y tế của Quận và Quy Định của Tiểu Bang
  • Chưa nhận được khoản vay từ Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (Paycheck Protection Program, PPP) với giá trị trên $10,000
  • Chưa nhận được trợ cấp từ Quỹ CARES của Oakland dành cho các Nghệ Sĩ và Tổ Chức Nghệ Thuật Phi Lợi Nhuận
  • Có tối thiểu một, nhưng không quá 50 nhân viên tương đương toàn thời gian, bao gồm cả (các) chủ doanh nghiệp

Các doanh nghiệp sau đây không đủ điều kiện nhận tài trợ thông qua chương trình trợ cấp này: Tổ chức phi lợi nhuận, doanh nghiệp bất động sản có thu nhập thụ động, doanh nghiệp liên quan đến cần sa, doanh nghiệp trong ngành giải trí người lớn, nhượng quyền thương mại, bất kỳ doanh nghiệp nào đang thực hiện thủ tục tố tụng phá sản hoặc các tổ chức tôn giáo (Xem mục Những Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) để biết danh sách đầy đủ).

Việc giải ngân các khoản trợ cấp cho những người nhận được chọn dự kiến sẽ được hoàn thành trước Thứ Sáu, ngày 30 tháng Mười, 2020.

Các khoản trợ cấp sẽ giúp các doanh nghiệp nhỏ không phải di dời và đóng cửa, những doanh nghiệp này đã góp phần tạo nên sự đa dạng, sống động và đặc trưng của Thành Phố. Việc phân bổ các khoản trợ cấp theo Đạo Luật CARES cho các doanh nghiệp nhỏ được thực hiện thông qua sự hợp tác giữa Sở Phát Triển Kinh Tế & Nguồn Nhân Lực và Main Street Launch. Là một đơn vị trung gian tin cậy chú trọng vào việc phát triển kinh tế công bằng, Main Street Launch đang quản lý Chương Trình Trợ Cấp Doanh Nghiệp Nhỏ Theo Đạo Luật CARES Của OakLand.

Jacob Singer, Giám đốc điều hành của Main Street Launch cho biết: “Main Street rất mong được giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ của Oakland vào thời điểm quan trọng này trong quá trình phục hồi của thành phố sau đại dịch." “Bằng cách giúp Thành Phố cung cấp các khoản trợ cấp này để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nhỏ năng động của Oakland, chúng tôi cùng mong chờ thời điểm khi tất cả chúng ta sẽ có thể tập hợp lại với nhau để hỗ trợ các doanh nghiệp khiến Oakland trở thành một nơi độc đáo và sống động để làm việc và sinh sống.”

Nhằm trợ giúp những người đăng ký trợ cấp, câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp được đăng tại: https://mainstreetlaunch.org/oakland-cares-act-grant/ Hỗ trợ cho các câu hỏi về kỹ thuật có thể được gửi qua email oakfaq@mainstreetlaunch.org.

Để phù hợp với định hướng và mục tiêu công bằng của Hội Đồng Thành Phố Oakland, các quỹ sẽ được phân bổ để ưu tiên cho cả sự đa dạng về địa lý trên khắp Oakland và các quận có các cộng đồng dễ bị tổn thương, được thể hiện bằng các dãy điều tra dân số được chỉ định là Vùng Cơ Hội và đủ điều kiện được coi là Vùng Cơ Hội. Khoản trợ cấp $2 triệu được dành riêng cho các doanh nghiệp nằm trong các dãy điều tra được chỉ định là Vùng Cơ Hội. Các cộng đồng dễ bị tổn thương về mặt lịch sử này được lựa chọn dựa trên các đặc điểm nhân khẩu học tổng hợp về số người cư trú của từng dãy theo báo cáo Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ.

Đây là chương trình trợ cấp được tài trợ theo Đạo Luật CARES mới nhất do Thành Phố Oakland phát động. Các chương trình trợ cấp dành cho cứu trợ chủ nhà và người thuê nhà có thu nhập thấpcác nghệ sĩ và tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận cũng như RFQ để cấp quỹ hỗ trợ chủ nhà và người thuê nhà có thu nhập thấp và trung bình đã được thông báo vào đầu tháng này. Tìm hiểu thêm về khoản tiền $36.9 triệu trong Quỹ Theo Đạo Luật CARES tại: https://www.oaklandca.gov/topics/coronavirus-aid-relief-and-economic-security-cares-act-funding

# # #


Tagged with:


Share


Posted: September 23rd, 2020 8:54 AM

Last Updated: September 23rd, 2020 8:58 AM

Was this page helpful?

Report a problem with this page

Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.
Your feedback will help us improve our website. We cannot reply individually to all feedback.