Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh – EWDD Ngày 21 Tháng Năm, 2021

Theo định kỳ, Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland sẽ gửi những cập nhật quan trọng cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng tôi đang hỗ trợ họ. Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn lực sẵn có.

Posted: May 21st, 2021 1:29 PM

Last Updated: May 21st, 2021 1:35 PM

Để biết thông tin về tất cả các chương trình hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi.

Thử nghiệm vẫn quan trọng ngay cả khi vắc-xin được tung ra. Nếu quý vị đang bị các triệu chứng hoặc đã tiếp xúc gần gũi với người nào đó được xác nhận là có COVID-19, xin vui lòng vào xem trang web của Quận Alameda để tìm Các Địa Điểm Thử Nghiệm Trong Cộng Đồng.

Quận Alameda vẫn ở trong Bậc Cam trong Kế Hoạch Chi Tiết cho một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn của Tiểu Bang, và có thể sẽ vẫn ở trong bậc đó cho đến khi tỷ lệ các trường hợp được điều chỉnh mỗi ngày giảm xuống dưới ngưỡng thì mới chuyển sang bậc kế tiếp.

Để giúp chúng ta tiến lên Bậc Vàng với ít hạn chế hơn, xin quý vị vui lòng tiếp tục làm theo 5 điều sau đây để được an toàn hơn:

  • · Đeo khẩu trang,
  • · Rửa tay,
  • · Để ý khoảng cách,
  • · Chờ đến lúc có thể gặp người thân yêu,
  • · Khi đến lượt quý vị, hãy chủng ngừa.

Tiểu Bang Cung Cấp Hướng Dẫn Về Khăn Che Mặt

Đến ngày 15 Tháng Sáu, Tiểu Bang hoạch định sẽ hoàn toàn mở cửa cho nền kinh tế, hướng dẫn hiện hành về khăn che mặt vẫn tiếp tục có hiệu lực:

  • Không còn cần phải che mặt khi ở ngoài trời trừ tại những dịp tổ chức có đông người, và đối với những người chưa được tiêm chủng, khi không thể duy trì được khoảng cách giữa người này với người khác.
  • Trong môi trường trong nhà mà không phải ở trong nhà của mình, bao gồm cả phương tiện giao thông công cộng và trường học, vẫn tiếp tục cần phải che mặt bất kể tình trạng tiêm chủng như thế nào.

Vào ngày 15 tháng 6, Tiểu bang dự định sẽ thực thi các hướng dẫn của CDC về khăn che mặt để cho phép những người dân nào của California đã được tiêm chủng đầy đủ thì không cần đeo khăn che mặt ở hầu hết các môi trường ngoài trời.

Hạn Chót Xin Tài Trợ Từ Quỹ Phục Hồi Nhà Hàng là Thứ Hai

Đơn xin Quỹ Phục Hồi Nhà Hàng hiện đang được chấp nhận cho đến Thứ Hai, Ngày 24 Tháng Năm lúc 5 giờ chiều (Giờ Thái Bình Dương). Chương trình sẽ cung cấp $28.6 tỷ tài trợ cho các cơ sở dịch vụ thực phẩm hoặc nước uống độc lập – bao gồm nhà hàng, xe bán thức ăn, tiệm bánh, nhà cung cấp dịch vụ ăn uống, nhà nấu bia, quán rượu và phòng nếm – có từ 20 địa điểm trở xuống (kể từ ngày 13 Tháng Ba, 2020) và không phải là công ty đại chúng.

Mặc dù đơn xin phải được nộp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha, SBA đã cung cấp thông tin bằng hơn 30 ngôn ngữ khác nhau để giúp quý vị hiểu các đòi hỏi về tính cách đủ điều kiện, điền đơn và trả lời các câu hỏi thường được nêu ra.

Một số đối tác địa phương đang thực hiện các buổi cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp tại Oakland. Tìm danh sách các buổi hội thảo trên web sắp tới tại: https://www.oaklandca.gov/resources/restaurant-revitalization-fund-grant#helpful-webinars

Quý vị cũng có thể gọi Đường Dây Trợ Giúp của Trung Tâm Cuộc Gọi của SBA, có nhân viên làm việc từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Giờ Thái Bình Dương, ở số (844) 279-8898. Có hỗ trợ bằng nhiều ngôn ngữ.

Hiểu Những Chọn Lựa Của Quý Vị Về Năng Lượng

Năng Lượng Cộng Đồng Đông Vịnh (EBCE) cung cấp 100% năng lượng tái tạo cho các doanh nghiệp cũng như gia đình. Để giúp các doanh nghiệp hiểu cấu trúc tỷ lệ điện mặc định mới của họ, EBCE sẽ tổ chức ba hội thảo trên web về giá cả cho doanh nghiệp vào các ngày 24 Tháng Năm, 25 Tháng Năm26 Tháng Năm. Hãy tìm hiểu thêm tại: https://ebce.org/news-and-events/

Quỹ Tái Thiết California

Quỹ Tái Thiết California là một chương trình cho vay để hỗ trợ các tiểu thương của California – đặc biệt là những doanh nghiệp nằm ở những khu vực khó khăn về kinh tế và có lịch sử thiếu ngân hàng của tiểu bang. Các doanh nghiệp nào tuyển dụng từ 50 nhân viên tương đương với mức toàn thời gian trở xuống và có tổng doanh thu dưới $2.5 triệu trong năm 2019 là đủ điều kiện để nộp đơn xin. Các khoản vay này đều linh động, minh bạch và được thiết kế để giúp các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn và các dịch vụ tư vấn mà họ cần để vượt qua những thời điểm kinh tế đầy thách thức này.

Hãy điền một đơn trước khi ghi danh để được đối chiếu với một nhà cho vay trong cộng đồng địa phương có tham gia, là nơi sẽ làm việc với quý vị trong đơn xin khoản vay đầy đủ của quý vị. Nếu được chấp thuận, khoản vay sẽ được thực hiện thông qua nhà cho vay trong cộng đồng đó và quý vị sẽ tiếp tục làm việc với họ trong suốt thời gian vay.

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Hãy vào xem trang web Hoạch Định Tài Nguyên cho Doanh Nghiệp Mở Cửa Trở Lại của Thành Phố để biết thông tin mới nhất về các nguồn hỗ trợ cho việc mở cửa trở lại, bao gồm:

Hỗ Trợ Kinh Doanh Liên Tục

Quý vị có thể tìm thấy danh sách các tài nguyên cập nhật, bao gồm thông tin về quyền lợi, trợ cấp, các khoản vay cho công nhân và dịch vụ hỗ trợ cho các tiểu thương, tổ chức phi lợi nhuận và các nhà thầu độc lập trên trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của Thành Phố Oakland. Trang web này được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy xin quý vị vui lòng xem xét trang web này thường xuyên.

Các Buổi Thuyết Trình Trực Tuyến & Hội Thảo Trên Mạng Sắp Tới

Dưới đây là một số tiêu biểu cho các buổi thuyết trình và hội thảo trên mạng sắp tới. Xem danh sách bổ sung và kiểm tra các chi tiết bổ sung vào phút cuối tại: https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors

Cập Nhật Hàng Tuần Trực Tiếp Hỏi & Đáp Về COVID-19
Thứ Tư, 10:30 sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Quỹ Phục Hồi Nhà Hàng – Tổng Quan Về Chương Trình
Thứ Hai, ngày 24 Tháng Năm, Trưa – 1 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Hội Thảo Trên Web Về Giá Cả Năng Lượng Cho Doanh Nghiệp Trong Cộng Đồng Đông Vịnh
Thứ Hai, ngày 24 Tháng Năm, 2 giờ chiều
EBCE
Miễn Phí

Hội Thảo Trên Web Về Giá Cả Năng Lượng Cho Doanh Nghiệp Trong Cộng Đồng Đông Vịnh
Thứ Ba, ngày 25 Tháng Năm, Trưa
EBCE
Miễn Phí

Cultivando clientes y consiguendo otros nuevos durante COVID-19
Martes, 25 de Mayo, 2 – 3 p.m.
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Lệnh Cấm Cho Thuê Thương Mại và Trục Xuất
Thứ Ba, ngày 25 Tháng Năm, 3 giờ chiều
LCCRSF
Miễn Phí

COVID-19: Lập Bản Đồ Tư Duy cho Tiểu Thương Của Quý Vị
Thứ Ba, ngày 25 Tháng Năm, 3 – 5 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Tài Trợ Cho Doanh Nghiệp Của Quý Vị: Sẵn Sàng Về Tiền Vốn – Sẵn Sàng Về Tài Liệu
Thứ Tư, ngày 26 Tháng Năm, 10 – 11 giờ sáng
Những Giải Pháp Hữu Hiệu
Miễn Phí

Cập Nhật Khoản Vay Cứu Trợ Tai Họa & Caseforce
Thứ Tư, ngày 26 Tháng Năm, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Hội Thảo Trên Web Về Giá Cả Năng Lượng Cho Doanh Nghiệp Trong Cộng Đồng Đông Vịnh
Thứ Tư, ngày 26 Tháng Năm, Trưa
EBCE
Miễn Phí

Giữ Chân Khách Hàng & Giành Được Khách Hàng Mới Trong Thời COVID 19
Thứ Tư, ngày 26 Tháng Năm, 2 – 3 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Hội Thảo Về Pháp Lý Trên Mạng
Thứ Năm, ngày 27 Tháng Năm, 4-6 giờ chiều
LCCRSF
Miễn Phí

Sẵn Sàng Về Tiền Vốn: Sẵn Sàng Được Phê Chuẩn
Thứ Tư, ngày 2 Tháng Sáu, 10 – 11 giờ sáng
Những Giải Pháp Hữu Hiệu
Miễn Phí

COVID-19: Tận Dụng Các Dịp Tổ Chức Trên Mạng để Phát Triển Thương Hiệu Của Quý Vị
Thứ Năm, ngày 10 Tháng Sáu, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Hội Thảo Về Pháp Lý Trên Mạng
Thứ Năm, ngày 10 Tháng Sáu, 4-6 giờ chiều
LCCRSF
Miễn Phí