Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh – EWDD Ngày 25 Tháng Sáu, 2021

Đây là phần cập nhật từ Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland dành cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng ta đang hỗ trợ họ.

Posted: June 25th, 2021 12:24 PM

Last Updated: June 25th, 2021 12:27 PM

Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn lực sẵn có. Để biết thông tin về tất cả các chương trình hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi. Trang web được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy hãy kiểm tra trang này thường xuyên.

Với việc Tiểu Bang mở cửa trở lại bắt đầu từ ngày 15 Tháng Sáu, hầu hết các lĩnh vực kinh doanh đã trở lại hoạt động bình thường, với một số ngoại lệ hạn chế đối với Các Dịp Tổ Chức Đông Người. Không có giới hạn về sức chứa cũng như đòi hỏi về khoảng cách vật lý đối với hầu hết các doanh nghiệp. Quận Alameda đã theo đúng Khuôn Mẫu Sau Kế Hoạch Chi Tiết Của Tiểu Bang.

Thử nghiệm vẫn quan trọng ngay cả khi vắc-xin được tung ra. Nếu quý vị đang bị các triệu chứng, xin vui lòng vào xem trang web của Quận Alameda để tìm Các Địa Điểm Thử Nghiệm Trong Cộng Đồng.

EIDL Nhắm Mục Tiêu Được Ứng Trước lên đến $15,000 Hiện Đã Có Sẵn!

Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Hoa Kỳ của Tháng Ba bao gồm tài trợ bổ sung cho các tiểu thương, gồm cả Khoản Vay Tai Họa Thiệt Hại Kinh Tế (EIDL) được ứng trước cho những người sống trong các khu vực có lợi tức thấp. Các khoản "ứng trước" này tương tự như các khoản trợ cấp, và không cần phải hoàn trả.

Khoản EIDL Nhắm Mục Tiêu Được Ứng Trước cung cấp các ngân khoản lên tới $10,000 cho các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận trong khu vực có lợi tức thấp bị giảm doanh thu hơn 30 phần trăm và có từ 300 nhân viên trở xuống. Xem xét bản đồ này để xem liệu quý vị có ở trong khu vực lợi tức thấp hay không. Phần lớn Oakland ở phía dưới I-580 có đủ tiêu chuẩn là khu vực lợi tức thấp.

Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu Bổ Sung cung cấp số tiền bổ sung $5,000 cho các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận trong cộng đồng có lợi tức thấp bị giảm doanh thu hơn 50 phần trăm và có 10 nhân viên trở xuống. Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu Bổ Sung được kết hợp với EIDL ban đầu và/hoặc Khoản EIDL Nhắm Mục Tiêu Được Ứng Trước với tổng số tiền lên đến $15,000.

Nếu quý vị chưa nộp đơn xin EIDL trước đây, quý vị nên nộp đơn xin ngay bây giờ. Quý vị không cần phải đủ điều kiện hoặc chấp nhận khoản vay để nhận được khoản ứng trước.

Những người trước đây đã nộp đơn xin EIDL chắc hẳn đã được SBA liên lạc trực tiếp với các chi tiết về hai khoản tiền ứng trước này.

Lời Mời Gọi Cuối Cùng: Chia Sẻ Ý Kiến của quý vị về Các Email Cập Nhật Kinh Doanh Của Thành Phố

Sau hơn một năm chia sẻ thông tin cập nhật về kinh doanh qua email, chúng tôi muốn nghe ý kiến của quý vị về những gì có hiệu quả và những gì chúng tôi có thể làm tốt hơn. Xin quý vị vui lòng dành một chút thời gian hôm nay để chia sẻ những suy nghĩ của quý vị bằng cách tham gia một cuộc thăm dò ngắn gọn về độc giả.

Lệnh Cấm Trục Xuất Thương Mại Được Gia Hạn

Lệnh cấm trục xuất thương mại của Thành Phố Oakland tuân theo Lệnh Điều Hành Của Thống Đốc Newsom. Lệnh mới của ông tạm ngưng việc trục xuất đối với những người thuê thương mại bị ảnh hưởng bởi COVID-19 đến hết ngày 30 Tháng Chín, 2021. Hãy vào xem phần Lệnh Cấm Trục Xuất trên trang Tài Nguyên Kinh Doanh Thời COVID-19 của Thành Phố để biết thêm thông tin và tài nguyên, bao gồm các nối kết đến các buổi hội thảo trên web được ghi lại về đàm phán cho thuê bằng bốn ngôn ngữ do Ủy Ban Luật Sư về Quyền Dân Sự của Khu Vực Vịnh SF trình bày.

Lệnh Mới CalOSHA Có Hiệu Lực Từ Ngày 17 Tháng Sáu

Với Lệnh Điều Hành của Thống Đốc Newsom, Tiêu Chuẩn Khẩn Cấp Tạm Thời Của CalOSHA (ETS) được ban hành vào ngày 17 Tháng Sáu có hiệu lực ngay lập tức. Một số thay đổi quan trọng đối với ETS bao gồm:

  • Các nhân viên đã được tiêm chủng đầy đủ mà không có triệu chứng không cần phải xét nghiệm hoặc cách ly sau khi tiếp xúc gần với các trường hợp COVID-19 trừ khi họ có các triệu chứng.
  • Không bắt buộc phải che mặt khi ở ngoài trời (ngoại trừ khi đang bùng phát dịch), bất kể tình trạng tiêm chủng, mặc dù công nhân phải được huấn luyện về các khuyến nghị của CDPH về việc mang khăn che mặt ngoài trời.
  • Các hãng sở có thể cho phép những nhân viên nào đã được tiêm chủng đầy đủ không cần đeo khăn che mặt trong nhà, nhưng phải chứng minh bằng tư liệu tình trạng tiêm chủng của họ. Có một số trường hợp CDPH đòi hỏi phải mang khăn che mặt bất kể tình trạng tiêm chủng. Trong các đợt bùng phát dịch bệnh, tất cả nhân viên phải mang khăn che mặt trong nhà và ngoài trời khi không thể duy trì khoảng cách vật lý 6 feet, bất kể tình trạng tiêm chủng.
  • Các hãng sở phải cung cấp cho nhân viên chưa được tiêm chủng mặt nạ phòng độc đã được phê duyệt để tự nguyện sử dụng khi làm việc trong nhà hoặc trên xe với người khác, theo yêu cầu.
  • Các hãng sở không được trả thù nhân viên vì mang khăn che mặt.
  • Các hãng sở phải đánh giá các hệ thống thông gió để tối đa hóa không khí ngoài trời và tăng hiệu quả lọc, và đánh giá việc sử dụng các hệ thống làm sạch không khí bổ sung.

Những người chưa được tiêm chủng phải mang khăn che mặt trong các nơi công cộng trong nhà và doanh nghiệp (thí dụ: cửa tiệm bán lẻ, nhà hàng, rạp hát, trung tâm giải trí gia đình, các cuộc họp, và các văn phòng chính quyền địa phương và tiểu bang phục vụ công chúng). Trong các nơi chỉ những người chưa được tiêm chủng mới cần phải mang khăn che mặt, các doanh nghiệp, người điều hành địa điểm hoặc người dẫn chương trình có thể chọn:

  • Cung cấp thông tin cho tất cả khách hàng quen, khách và người tham dự liên quan đến các đòi hỏi về tiêm chủng và cho phép các cá nhân đã được tiêm chủng tự chứng nhận rằng họ tuân thủ những thông tin đó trước khi bước vào.
  • Thực hiện việc xác chứng tiêm chủng để xác định xem các cá nhân đó có bắt buộc phải mang khăn che mặt hay không.
  • Đòi hỏi tất cả khách hàng quen phải mang khăn che mặt.
  • Không ai có thể bị ngăn cản việc mang khăn che mặt như một điều kiện để tham gia vào một sinh hoạt hoặc bước vào một doanh nghiệp.

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Các Buổi Thuyết Trình Trực Tuyến & Hội Thảo Trên Mạng Sắp Tới

Dưới đây là một số tiêu biểu cho các buổi thuyết trình và hội thảo trên mạng sắp tới. Xem danh sách bổ sung và kiểm tra các chi tiết bổ sung vào phút cuối tại: https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors

KHÔNG CÓ một Trang Web Có Làm Cho Quý Vị Tốn Tiền Không? Hãy Học Cách Tự Tạo Ra Một Trang Web!
Thứ Hai, ngày 28 Tháng Sáu, Trưa – 1 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Hiểu Về Tín Dụng Kinh Doanh và Cách Soạn Thảo Đơn Xin Tài Trợ Vững Chắc
Thứ Hai, ngày 28 Tháng Sáu, 12:30 chiều
Liên Doanh Cộng Đồng Thái Bình Dương
Miễn Phí

KHÔNG CÓ một Trang Web Có Làm Cho Quý Vị Tốn Tiền Không? Hãy Học Cách Tự Tạo Ra Một Trang Web!
Thứ Ba, ngày 29 Tháng Sáu, 10 – 11 giờ sáng
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Cập Nhật Các Tiêu Chuẩn Khẩn Cấp Tạm Thời (ETS) Cho COVID-19
Thứ Ba, ngày 29 Tháng Sáu, 1 – 3 giờ chiều
CalOSHA
Miễn Phí

La Receta del Éxito – Un Curso de Negocio de Comida
Thứ Ba, ngày 29 Tháng Sáu, 5 – 8 giờ tối
Trung Tâm Khởi Nghiệp Renaissance
Miễn Phí

Tài Nguyên SBA & Xóa Nợ PPP
Thứ Tư, ngày 30 Tháng Sáu, Trưa – 1 giờ chiều
Trung Tâm Khởi Nghiệp Renaissance
Miễn Phí

Cập Nhật Các Tiêu Chuẩn Khẩn Cấp Tạm Thời (ETS) Cho COVID-19
Thứ Năm, ngày 1 Tháng Bảy, 9 – 11 giờ sáng
CalOSHA
Miễn Phí

Trở Lại để Bán Hàng tại Các Lễ Hội, Hội Chợ và Buổi Trình Diễn
Thứ Tư, ngày 7 Tháng Bảy, 9 – 10 giờ sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Hướng Dẫn Mở Lại Tiểu Thương
Thứ Tư, ngày 7 Tháng Bảy, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Cấp Vốn Cho Doanh Nghiệp Của Quý Vị Sau Đại Dịch
Thứ Tư, ngày 7 Tháng Bảy, 2:30 – 3:30 chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Thuế Tiểu Thương
Thứ Năm, ngày 8 Tháng Bảy, 11 giờ sáng – 1 giờ chiều
SCORE Đông Vịnh
$55

Trại Huấn Luyện Tài Chánh Tiểu Thương Phần 1
Thứ Ba, ngày 13 Tháng Bảy, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Cập Nhật Khoản Vay Cứu Trợ Thiên Tai
Thứ Tư, ngày 14 Tháng Bảy, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Mở Lại Các Vấn Đề Pháp Lý cho Các Tiểu Thương Trong Vùng Vịnh San Francisco
Thứ Tư, ngày 14 Tháng Bảy, Trưa – 1 giờ chiều
Trung Tâm Khởi Nghiệp Renaissance
Miễn Phí

Các Sách Lược Tiếp Thị Hữu Hiệu để Quản Lý Những Cạm Bẫy và Tăng Cường Lòng Trung Thành
Thứ Tư, ngày 14 Tháng Bảy, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Trại Huấn Luyện Tài Chánh Tiểu Thương Phần 2
Thứ Ba, ngày 20 Tháng Bảy, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Tiểu Thương, Đổi Mới, và Bình Thường Mới
Thứ Năm, ngày 22 Tháng Bảy, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Trại Huấn Luyện Tài Chánh Tiểu Thương Phần 3
Thứ Ba, ngày 27 Tháng Bảy, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Cập Nhật Khoản Vay Cứu Trợ Thiên Tai
Thứ Tư, ngày 28 Tháng Bảy, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí